Radionica za studente – Prostor i organizacija prometa u Varaždinu

29.04.2022 | Istaknuto, Novosti, ODRAZ-ove vijesti

Drugi ciklus četverodnevnih radionica za studente održan je u dva termina, 7. i 8. travnja te 27. i 28. travnja 2022. u Varaždinu. ODRAZ je u suradnji sa Sveučilištem Sjever okupio 30-ak studenata s Odjela za mobilnost i logistiku, Studija za održivu mobilnost i logistički menadžment te Odjela za graditeljstvo sa Sveučilišta Sjever.  U interdisciplinarnom okruženju studenti su se bavili temama prometnog i prostornog planiranja u Varaždinu. Radionice za studente dio su aktivnosti u sklopu projekta “UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti”.

Ciklus četverodnevnih radionica za studente pet fakulteta na temu STEM interdisciplinarnog pristupa razvoju urbane mobilnosti provode se s ciljem pružanja izvaninstitucionalne edukacije i stjecanja znanja studenata u planiranju prostora u urbanim sredinama, odlučivanju te zakonskim i planskim ograničenjima.

Prvoga dana radionica, profesori i mentori upoznali su studente s planom održive urbane mobilnosti za grad Varaždin, konceptom integriranog prijevoza putnika, utjecajem prometa na klimatska obilježja u urbanim sredinama, važnošću stvaranja cjelovite i funkcionalne biciklističke infrastrukture i modelom superblokova. Uslijedilo je predstavljanje tema koje je obrađivalo pet studentskih grupa. Svaka je grupa potom odredila prostorni obuhvat izabrane problematike, neke su prionule analizi područja traženjem literature i podataka, a neke su izašle na teren, zabilježile probleme na koje su naišli i koje će uvrstiti u svoju analizu. Drugi dan su studenti marljivo nastavili analizirati odabrani prostor, evaluirali su postojeće stanje, određivali glavne probleme i ciljeve za odabrana područja te dogovorili plan rada u dvotjednoj pauzi do drugog bloka radionica.

Drugi blok radionica nastavili smo kratkim izlaganjem grupa o postignutom napretku u obradi izabrane teme.  Studenti su potom nastavili s izradom vizualnih rješenja i modela za odabrane teme:  

  • Reorganizacija cestovnog motornog prometa uvođenjem jednosmjernih ulica
  • Promet u mirovanju u stambenim blokovima – primjena modela superblokova
  • Unaprjeđenje prostora, sigurnosti i mobilnosti rekonstrukcijom prometnica i novim prometnim rješenjima
  • Javni gradski prijevoz u Varaždinu – redefiniranje postojećih linija i stajališta
  • Biciklistička infrastruktura – problemi i rješenja

 Na kraju četvrtog dana radionice studenti su međusobno izložili svoje radove koji će naposljetku biti prezentirani predstavnicima Grada Varaždina.

 Radionica je okupila ukupno 27 studenata koji su u interdisciplinarnom okruženju pod vodstvom profesora mentora uspješno kreirali prometna i prostorna rješenja za odabrana područja u Varaždinu.

Cilj je ovih radionica, u suradnji s visokoobrazovnim institucijama, popularizacija STEM-a i znanosti općenito, a najveća korist za studente očituje se u mogućnosti praktičnog rada u manjim grupama na predloženim prometno-prostornim temama/problemima.

 

Više o projektu Urban STEM pogledajte OVDJE.

Više o prvom ciklusu radionica za studente pogledajte OVDJE.

Galeriju fotografija pogledajte OVDJE.

 

Pojekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.

    

Pin It on Pinterest

Share This