Projektom SPINE Europa kreće prema inicijativama pametnog javnog prijevoza za klimatski neutralne gradove

27.01.2023 | Istaknuto, ODRAZ-ove vijesti

ODRAZ je jedan od partnera u konzorciju projekta SPINE, jednog od najvećih projekata Europske komisije. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2023. SPINE se financira u okviru Programa Obzor Europa za klimu, energiju i mobilnost za koji je odobreno 14,6 milijuna eura.

Partneri konzorcija iz 16 zemalja čine multidisciplinarni tim koji osigurava sveobuhvatan pristup izazovima, opsegu rada, očekivanom učinku i uspješnoj realizaciji projekta. Projektni partneri iz Hrvatske uključeni u konzorcij su ODRAZ i Grad Šibenik
Koordinator projekta je INLECOM, a upravljat će konzorcijem od 39 partnera koji će sljedeće četiri godine raditi zajedno na ubrzanju napretka prema

klimatskoj neutralnosti jačanjem sustava javnog prijevoza kroz pametnu integraciju s novim uslugama mobilnosti, shemama dijeljenja, aktivnim načinima prijevoza i mikromobilnošću.

SPINE usvaja pristup design thinkinga (metoda za praktično i kreativno rješavanje problema) usmjeren na pravičnost i tranziciju prema učinkovitijem, održivijem, otpornijem i inkluzivnijem sustavu javnog prijevoza.

Razvijena je mreža “živih laboratorija” za suradnju (eng. living labs, LL) kako bi se potaknula prenosivost cjelokupnog pristupa pri čemu se primjenjuje međusketorski pogled na korisnike prometnog sustava. Osnovat će se četiri vodeća “živa labaratorija” u Antwerpenu, Bologni, Tallinu i Las Palmasu, a održat će se niz aktivnosti zajedničkog stvaranja u kojima će višestruki dionici biti aktivno uključeni u razvoj i demonstraciju učinkovite, replicirane i društveno prihvatljive inovativne mobilnosti, rješenja te unapređenja postojećeg stanja.

Pristup SPINE uključuje stvaranje inovativne simulacije i alata za digitalno bratimljenje (eng. digital twinning), zajedno s otvorenim pristupom podacima i modelima ponašanja. Time će biti omogućena izrada scenarija koji kombiniraju različite intervencije u mobilnosti (privlačne i potisne mjere zajedno s poticajnim politikama) te provedbu onih najperspektivnijih. Modeli procjene utjecaja temeljeni na podacima poticat će bratimljenje, prenosivost i prilagodbu uspješnih rješenja četiri “živa labaratorija” u sedam pobratimljenih gradova: Barreiro, Valladolid, Zilinu, Šibenik, Heraklion, Gdynia i Rouen. SPINE postavlja visoko ambiciozan plan za zajendičko stvaranje i implementaciju 55 pametnih ekoloških rješenja u mobilnosti.

Vizija SPINE-a bit će ostvarena kroz šest izazovnih ciljeva:

  • Analirati urbano/prigradsko/periurbano područje, fizičku i funkcionalnu strukturu, okoliš i javno vlasništvo, unutar kojeg funkcioniraju sustavi JAVNOG PRIJEVOZA, definirati inovativne strategije i nove pristupe značajnog utjecaja, dok se razvija novi integrirani okvir za olakšavanje, zajedničko stvaranje i zajedničko upravljanje inovativnim rješenjima mobilnosti koja će biti pristupačna, uključiva i otporna.
  • Postaviti, pilotirati, testirati, demonstrirati i ocijeniti inovativna rješenja mobilnosti, dopunjena i ojačana odgovarajućim strateškim mjerama, u četiri LL-a, angažiranjem lokalnih aktera da formuliraju zajednicu otvorenu i spremnu za suradnju koja će zajednički dolaziti do rješenja.
  • Definirati i implementirati digitalne alate koji će omogućiti implementaciju inovativnih rješenja u mobilnosti, kroz integraciju JAVNOG PRIJEVOZA s novim uslugama mobilnosti (npr. digitalni blizanci, modeli ponašanja, sustavi donošenja odluka vođeni podacima).
  • Implementirati, demonstrirati i ocijeniti inovativna rješenja mobilnosti i poslovne modele u šest pobratimljenih gradova, otkrivajući prilagodljivost i repliciranje rješenja uspješno demonstriranih u četiri LL-a.
  • Poticati širenje, prenosivost, replikaciju i povećanje inovativnih rješenja.
  • Doprinijeti promjeni okvira europske prometne politike, posebno na lokalnoj i regionalnoj razini dokumentiranjem identificiranih rješenja te usklađivanjem rezultata s napretkom u planiranju prostora i mobilnosti, SUMP-ovima i SULP-ovima (Planovi održive urbane mobilnosti / logistike ).

Očekuje se da će tijekom trajanja projekta postići povećanje javnog prijevoza za 30 % u modalnoj distribuciji motoriziranog prijevoza u gradovima “živog labaratorija” u usporedbi sa stanjem na početku projekta.

Web stranica projekta je u izradi, gdje će se uskoro nalaziti detalji o ciljevima, aktivnostima, napretku i rezultatima projekta (www.spine-project.eu).

LinkedIn : https://bit.ly/3kwcjHm

 

#SPINE #ObzorEuropa #inovativnamobilnost #pametnijavniprijevot #klimatskineutralnigradovi #živilabaratoriji #livinglabs #bratimljenigradovi #aktivniprijevoz #mikromobilnost

Pin It on Pinterest

Share This