Prijavite se na webinar “Behavioural change and urban mobility”

23.11.2022 | ODRAZ-ove vijesti

Promjena naših navika ključna je za održivu mobilnost. Najbolji način utjecaja na ponašanje je osmišljavanje dobrih prometno-prostornih rješenja usmjerenih na ljude, a ne automobile. To uključuje pouzdanost i udobnost javnog prijevoza te adekvatnu pješačku i biciklističku infrastrukturu. Samo dobre i lako dostupne prometne alternative mogu potaknuti ljude da razmišljaju o drugim načinima prijevoza i prestanu se oslanjati isključivo na osobna vozila. Kako su već provedene mjere utjecale na ponašanje stanovnika i funkcioniranje mjesta, kako to znanje može zauzvrat poduprijeti intezivniju provedbu drugih mjera u budućnosti te što treba učiniti kako bi se ponašanje promijenilo – saznajte na webinaru koji će se održati 13. prosinca 2022. od 11 do 13 sati. Radni jezik webinara je engleski. Rok za prijavu: 11. prosinca 2022.

Promjena je sastavni i nužni dio života pojedinaca, obitelji, organizacija, društva. Ako želimo postići ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova i ostvariti klimatski neutralnu EU do 2050., naše ponašanje i navike u okviru svakodnevnih putovanja također se moraju promijeniti.

U ovom webinaru pričat ćemo o tome kako su već provedene mjere (SUMP-a) utjecale na ponašanje stanovnika i naselja u kojima žive, kako to znanje može zauzvrat poduprijeti intezivniju provedbu drugih mjera u budućnosti te što treba učiniti kako bi se ponašanje ljudi promijenilo, odnosno što ima najveći utjecaj na promjenu ponašanja, posebice u segmentu korištenja osobnih vozila.

Prikazi najbolje prakse iz 20 godina Inicijative CIVITAS te slovenski primjeri redizajna i/ili privremene prenamjene gradskih ulica i četvrti, uz uključivanje građana i način na koji se postiglo njihovo prihvaćanje promjena, bit će istaknuti u sklopu ovoga webinara.

Kome je webinar namijenjen?

Webinar je namijenjen studentima, mladim stručnjacima i budućim liderima urbane mobilnosti, predstavnicima jedinica lokalne samouprave, članovima mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE i ostalih europskih mreža CIVINET te svim zainteresiranim dionicima za ovu temu.

Tematska izlaganja:

  • Uvod u temu webinara – Promjene ponašanja u mobilnosti / Magdalena Makar, ODRAZ (Hrvatska)
  • Uloga ulične umjetnosti u mobilnosti – proširenje pješačkih zona u Zagrebu / Nina Čikeš, Grad Zagreb (Hrvatska)
  • Poruke su snažne poput infrastrukture: primjeri najbolje prakse iz 20 godina CIVITAS-a / Fred Dotter, Mobiel21 (Belgija)
  • Učinci mjera SUMP-a – redizajn ulica na području čitave četvrti u Ljutomeru, Slovenija / Mojca Balant, Urbanistični institut Republike Slovenije
  • Učinimo ovo trajnim! – Privremene mjere regulacije prometa kao ulični laboratorij – slučaj Rudarske ulice u Velenju, Slovenija/ Nela Halilović, IpoP – Inštitut za politike prostora (Slovenija)

PRIJAVA
Sudjelovanje na webinaru prijavite najkasnije do 11. prosinca 2022. na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/LxuFohSb1q1uhMQL8

Dan prije webinara, svim prijavljenim sudionicima bit će poslana poveznica na Zoom.

Detaljan program rada pogledajte OVDJE.

O PREDAVAČIMA

Magdalena Makar (ODRAZ / Tajništvo mreže CIVINET Slo-Hr-JIE, Hrvatska)
Stručna suradnica u ODRAZ-u od listopada 2021. godine. Geografkinja po struci s izraženijim zanimanjem za prostorno i prometno planiranje, održivu mobilnost, aspekt socijalnog utjecaja prometa, ruralni razvoj i održivi razvoj lokalnih zajednica. Tijekom studija, vrijedno iskustvo prikupila je upravljanjem Klubom studenata geografije Zagreb te sudjelovanjem u brojnim fakultetskim i volonterskim aktivnostima.  Dobitnica Dekanove nagrade za izuzetan uspjeh u studiju 2019. godine i godišnje Nagrade “Maja Pisk” za uzornog studenta Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvijek otvorena za nova iskustva i znanje, strpljiva i posvećena u radu.

Nina Mia Čikeš (Grad Zagreb, Hrvatska)
Nina je arhitektica koja se specijalizirala za pripremu i provedbu EU projekata, te svoje 10-godišnje iskustvo temelji na realizaciji različitih projekata važnih za jedinice lokalne samouprave kroz prizmu ekologije, mobilnosti, rješenja temeljenih na prirodi u urbanim prostorima i smanjenja negativnog utjecaja klimatskih promjena na gradove. Kao stručna savjetnica u Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba sudjeluje u pripremi i realizaciji ciljeva određenih Europskim zelenim planom.

Fred Dotter (Mobiel21, Belgija)
Fred se 2015. godine pridružio Mobielu kao viši voditelj projekta te je 2020. godine preuzeo dodatnu ulogu u organizaciji kao direktor europskih projekata i politika. Tijekom proteklih 17 godina bio je uključen u više od 30 europskih inovacijskih i istraživačkih projekata koji obuhvaćaju sve teme održive urbane mobilnosti: od politike mobilnosti i upravljanja do promjena u ponašanju.

Budući da Fredovo europsko iskustvo i stručnost pokrivaju mnogo područja, on djeluje kao registrirani stručnjak za Europsku komisiju te je trenutno koordinator projekta CIVITAS ELEVATE, koji djeluje kao koordinacijska i potporna aktivnost za Inicijativu CIVITAS.

Mojca Balant (Urbanistični inštitut Republike Slovenije)
Krajobrazna arhitektica s petnaestogodišnjim iskustvom u prometnom planiranju, krajobraznoj arhitekturi i urbanom dizajnu s posebnim fokusom posljednjih godina – održivoj mobilnosti. Od 2011. članica je grupe za mobilnost pri UIRS-u koja radi na nacionalnim i europskim projektima usmjerenim na upravljanje mobilnošću, SUMP-ove, integraciju prostornog i prometnog planiranja, aktivnu mobilnost i slične teme.

Nela Halilović (IpoP – Inštitut za politike prostor, Slovenija)
Radi kao voditeljica projekta u IPoP – Institutu za prostorne politike. IPoP je organizacija za zagovaranje, savjetovanje i istraživanje u području održivog prostornog i urbanog razvoja. Oni podržavaju zajednice prema održivom urbanom razvoju fokusirajući se na četiri polja djelovanja: sudjelovanje javnosti, održivu mobilnost, stvaranje mjesta i urbanu politiku. Njihovo djelovanje temelji se na vrijednostima jednakosti, održivosti, suradnje, kvalitete života i vitalnosti. Nela je stručnjakinja za održivu mobilnost, koja uglavnom radi na kreiranju i provedbi kampanja za više pješačenja i vožnje biciklom s fokusom na promjenu navika kretanja na kratkim udaljenostima.

Webinar je organiziran kao dio aktivnosti projekta CLIMASUM. Više o projektu CLIMASUM pročitajte OVDJE. Ovaj projekt dio je Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Ministarstva gospodarstva i klimatskih promjena (BMWK).

Pin It on Pinterest

Share This