Osmisli grad budućnosti: održano osam radionica u odgojno – obrazovnim ustanovama na području Zagreba

13.03.2023 | Istaknuto, Novosti, ODRAZ-ove vijesti

Od listopada 2022. do ožujka 2023., ODRAZ je u sklopu projekta „Urban STEM – za gradove i zajednice budućnosti“ proveo osam radionica u zagrebačkim vrtićima te osnovnim i srednjim školama, u kojima je sudjelovalo 168 djece i mladih. Predškolcima i učenicima prikazani su najnoviji trendovi u oblikovanju i planiranju gradova za ljude te uspješni primjeri održivih gradova u EU-u i Hrvatskoj. Naglasak je bio je na pametnim gradovima, prometnom i prostornom planiranju, klimatskim promjenama, održivoj mobilnosti te načelima razvoja održivijih gradova. 

Cilj radionica, koje su održane u obliku hackathona, bio je približiti gradove budućnosti kroz edukaciju i grupni rad te pokazati kako će se planirati gradovi budućnosti s naglaskom na aktivnu mobilnost, održivi promet i klimatske promjene kroz STEM pristup.

Radionice naziva “Osmisli grad budućnosti” bile su namijenjene djeci predškolskog uzrasta, školarcima sedmih i osmih razreda osnovne škole te učenicima gimnazija i strukovnih škola. 


Organizirane su u sklopu nastave geografije, stručnog ili izbornog predmeta odnosno sata razrednika, u dogovoru sa školom. Osmislila ih je i provela Magdalena Makar iz ODRAZ-a.

Radionice u vrtićima

Kada govorimo o zelenijim, čistijim, sigurnijim i ugodnijim gradovima za život, nismo zaboravili najmlađe korisnike projekta. Predškolci u Eko vrtiću Srednjaci i Dječjem vrtiću Utrina, kroz igru i razgovor upoznati su s održivim i neodrživim načinima kretanja, zašto je važno kretati se aktivno te kakav utjecaj promet ostavlja na okoliš. Vrtićanci su imali priliku nacrtati svoje buduće zeleno prijevozno sredstvo te su po završetku radionice dobili na poklon crtaći set, što ih je veoma razveselilo.

Hackathon radionice u osnovnim i srednjim školama

Radionice su održane u tri osnovne (OŠ Središće, OŠ Ive Andrića i OŠ Jordanovac) i tri srednje škole (Škola za cestovni promet, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga i Škola za medicinske sestre Mlinarska).

Osnovnoškolci i srednjoškolci su upoznati s najnovijim trendovima u oblikovanju i planiranju gradova,
a  poseban naglasak stavljen je na promet, održivo kretanje i klimatske promjene. Sve to potkrijepljeno je konkretnim primjerima gradova iz EU-a (Ljubljana, Graz, Beč, Barcelona, Victoria-Gasteiz) i Hrvatske (Varaždin, Poreč, Križevci, Ivanić Grad, Zagreb).

Nakon razgovora s učenicima o njihovim navikama prilikom kretanja gradom te prijedlozima rješenja, za učenike u osnovnim školama organiziran je online kviz znanja, a troje najboljih bilo je u mogućnosti osvojiti nagradu.

U Školi za cestovni promet i Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga organiziran je blok sat koji se sastojao od teorijskog dijela i praktičnog rada u grupama. Učenici Škole za cestovni promet trebali su osmisliti i predložiti mjere održive mobilnosti koje bi pridonijele boljem stanju prometa oko škole / kvarta / grada u kojem žive. Učenici podijeljeni u četiri grupe radili su na sljedećim prijedlozima rješenja: osmišljavanju eko zone, unaprjeđenju javnog gradskog prijevoza na širem području, a koje utječe na prostor oko njihove škole, boljoj iskorištenosti prostora za pješake, bicikliste i javni gradski prijevoz na okretištu Borongaj te razvoju mikromobilnosti oko škole.

Gimnazijalci Prirodoslovne škole Vladimira Preloga dobili su projektni zadatak u sklopu kojeg su mogli predložiti oživljavanje i prenamjenu javnog prostora za šest lokacija:

 • Revitalizacija područja Paromlina
 • Savski most – revitalizacija okretišta
 • Revitalizacija Autobusnog kolodvora Zagreb
 • Revitalizacija Branimirove tržnice
 • Proširenje pješačke zone u centru Zagreba
 • Stadion Maksimir

Grupe s najboljim prijedlozima rješenja su nagrađene.

U Školi za medicinske sestre Mlinarska, koja provodi kurikulum za međupredmetnu temu Održivi razvoj, naglasak je bio na dobrobitima održive mobilnosti te utjecaju prometa i klimatskih promjena na zdravlje čovjeka te povezanost s ciljevima održivog razvoja, posebice ciljem 5. Zdravlje i blagostanje.

Po završetku ovih radionica, osnovnoškolci i srednjoškolci su naučili:

 • objasniti pojam pametnog grada i pametnog prometa
 • obrazložiti važnost održive mobilnosti
 • nabrojati načela razvoja boljih gradova
 • predložiti načine boljeg prometnog planiranja svoje sredine / susjedstva / četvrti
 • objasniti korelaciju održivog prometnog planiranja i ublažavanja klimatskih promjena
  (te utjecaja na ljudsko zdravlje).

Hackathon radionice provedene su u sljedećim odgojno – obrazovnim ustanovama:

 • OŠ Središće (6. listopada 2022.)
 • Škola za cestovni promet (12. listopada 2022.)
 • Eko vrtić Srednjaci (17. studenog 2022.)
 • OŠ Ive Andrića (11. siječnja 2023.)
 • OŠ Jordanovac (3. veljače 2023.)
 • DV Utrina (9. veljače 2023.)
 • Prirodoslovna škola Vladimira Preloga (15. veljače 2023.)
 • Škola za medicinske sestre Mlinarska (9. ožujka 2023.)

U radionicama je sudjelovalo sveukupno 168 djece i mladih, od čega 59 osnovnoškolaca, 67 srednjoškolaca i 42 predškolca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a.

Pin It on Pinterest

Share This