Održana su tri gostujuća predavanja na fakultetima u sklopu projekta Urban STEM

08.05.2023 | ODRAZ-ove vijesti

Od listopada 2021. do svibnja 2023., ODRAZ je u sklopu projekta „Urban STEM – za gradove i zajednice budućnosti“ proveo tri gostujuća predavanja na fakultetima studentima koji nisu dio STEM područja. Naglasak je bio na novim trendovima i konceptima prometno-prostornog planiranja kao što je model superblokova te planovima održive mobilnosti i koje novosti donose u planiranju održivijih gradova.

Cilj gostujućih predavanja bio je popularizirati znanost, podići svijest o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz tog područja. Istovremeno su jačani i kapaciteti ODRAZ-a zbog povratnih informacija studenata i uvida kako struke koje nisu dio STEM područja ipak doprinose njegovu razvoju pri čemu je naglasak na interdisciplinarnosti.

 

Gostujuća predavanja provodili su Marko Stančec i Magdalena Makar, a organizirana su u dogovoru sa zainteresiranim suradničkim akademskim institucijama, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilištem Sjever. Predavanja su obuhvatila 40-ak studenata kojima su ovo bile nove i zanimljive teme što je potaknulo zanimljive rasprave i zaključke.

Marko Stančec održao je gostujuće predavanje s temom „Što je Plan održive urbane mobilnosti i koje novosti donosi u planiranju“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studentima Odsjeka za sociologiju 15. listopada 2021. godine. Studentima je približeno kako promet omogućuje gospodarski rast i stvaranje poslova, ali u kontekstu globalnih izazova i ciljeva dostizanja klimatske neutralnosti u EU-u do 2050., potrebno je naglašavati njegovu održivost. Planovi održive urbane mobilnosti jedan su od alata kojim se ciljana održivost postiže, a podrazumijevaju, između ostaloga, uključivanje građana, partnera i ostalih dionika u planiranje i provedbu. Studenti su se ovdje uključili u raspravu na koje se sve načine građani mogu uključiti u proces kreiranja i provedbe POUM-a. Fokus planova je na mjerljivim rezultatima i dugoročnom planiranju, a naglasak je i na međusektorskom pristupu što je ponovno bilo zanimljivo za potaknuti dijalog sa studentima.

Predavanje o modelu superblokova kao novom konceptu prometno-prostornog planiranja Magdalena Makar održala je također na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studentima Odsjeka za sociologiju 7. ožujka 2023. godine i studentima Sveučilišta Sjever koji nisu dio STEM područja 5. svibnja 2023. godine. Potreba transformacije urbanih cjelina u prostor pogodniji za život javlja se kao oblik ublažavanja klimatskih promjena. Jedan od primjera je koncept superblokova čiji obod određuju prometnice, a unutarnji dio se reorganizira urbanističko-planskim intervencijama za stanovnike i ostale korisnike prostora. U sklopu predavanja, studentima su prikazani i primjeri superblokova Martićeva i Banfica razvijeni na interdisciplinarnim radionicama za studente u Zagrebu i Varaždinu, također održanima u sklopu projekta Urban STEM, što je potaknulo raspravu o mogućnostima implementacije ovoga modela u drugim gradovima u Hrvatskoj. Raspravljalo se i o ostalim posljedicama, kao što je pojava gentrifikacije, i kako ih riješiti. Zaključilo se kako istaknute prednosti ovog modela naposljetku dovode do ublažavanja klimatskih promjena, a posljedično i do procesa regeneracije susjedstva i živih ulica. 

 

Gostujuća predavanja za studente fakulteta koji nisu dio područja STEM-a provedena su u okviru projekta  “Urban STEM – za gradove i zajednice budućnosti” koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a.

Pin It on Pinterest

Share This