U Rijeci provedena radionica “Budućnost SUMP-ova u regiji”

29.01.2023 | Istaknuto, ODRAZ-ove vijesti

Prva ovogodišnja aktivnost mreže CIVINET Slovenija – Hrvatska – JIE održana je 19. i 20. siječnja u Rijeci. Fokus radionice na kojoj je sudjelovalo 57 članova Mreže i ostalih dionika iz Hrvatske, Slovenije, BiH i Srbije, bio je na zakonodavnom okviru i izvorima financiranja za daljnji razvoj i provedbu planova održive urbane mobilnosti (SUMP-ova). Radionica je provedena u sklopu projekta CLIMASUM.

U ime organizatora, na početku radionice svim pristutnima uvodno se obratila direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić i Srđan Škunca iz Grada Rijeke. Sudionici radionice zatim su upoznati s novostima o mogućnostima financiranja u Sloveniji i Hrvatskoj koje su predstavili Aljaž Plevnik iz Urbanističkog instituta Republike Slovenije i Ina Topić iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH.

Aljaž Plevnik se u svom izlaganju osvrnuo na zakonodavne novosti i izvore financiranja SUMP-ova u EU i Sloveniji.  Među izvorima financiranja iz EU-a Plevnik je izdvojio sljedeće programe: Obzor Europa, AFIF (Infrastruktura za alternativna goriva), Interreg Central Europe, Europska urbana inicijativa (UIA) te Digitalna Europa.

U listopadu 2022. Slovenija je usvojila zakon o cjelovitom planiranju prometa Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) koji definira osnovne pojmove iz područja integriranog prometnog planiranja, vrste i sadržaj integriranih prometnih strategija, uređuje ciljeve i načela integriranog prometnog planiranja u kontekstu prostornog uređenja, sufinanciranje mjera i financijske poticaje za provedbu mjera temeljenih na ovom zakonu te informiranje, osvješćivanje i obrazovanje u području održive mobilnosti. Također, sa sudionicima je podijelio iskustva u provedbi SUMP-ova u Sloveniji – od toga da su SUMP-ovi dobro prihvaćeni na lokalnoj razini te su gradovi i općine krenule u njegovu izradu unatoč tome što nemaju sufinanciranje, preko dobrih iskustava s uključivanjem građana u čitav proces. Kazao je kako među izraditeljima SUMP-ova s vremenom je stvorena konkurencija, tako da su cijene izrade SUMP-a postale tržišne te napomenuo izostanak kontrole kvalitete i provedbe već implementiranih SUMP-ova. Kada je pak riječ o mogućnostima financiranja u Sloveniji, iz fonda za klimatske promjene za 2022. i 2023. godinu predviđeno je 10 milijuna EUR za poticaje gradovima i općinama za kupnju novih vozila za prijevoz putnika i učenika u javnom gradskom prijevozu.

U kontekstu financijske perspektive 2021. – 2027. Ina Topić istaknula je brojne mogućnosti sufinanciranja provedbe SUMP-ova u Hrvatskoj kroz različite fondove EU-a kao što su CEF (Connecting Europe Facility), Kohezijski fond i Europski fond za regionalni razvoj (uključujući INTERREG i URBACT), Horizon Europe, Invest EU te Inovacijski fond. Istaknula je kako je među ciljevima koji odražavaju glavne prioritete Europske unije (Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.), između ostalog, zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija. Jedan od prioriteta je razvoj održive multimodalne urbane mobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo, a među prihvaljivim aktivnostima je izrada planova održive urbane mobilnosti gradova (SUMP).

Saznali smo i o potpori GIZ-a (Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Europu) i promicanju regionalne razmjene u provedbi SUMP-ova na području JIE koju je predstavila Mila Knežević. Cilj Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Europu – energija, promet i zaštita klime (ORF-ETC) je regionalna suradnja na zapadnom Balkanu kroz provedbu energetskih, prometnih i klimatskih mjera u regiji u skladu sa standardima EU-a. GIZ u razdoblju od 2020. – 2025. pruža podršku u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Ostvarena je dobra suradnja s glavnim gradovima, udrugama gradova i općina te drugim gradovima i općinama na području JIE. GIZ je do sada sufinancirao brojne pilot projekte te razvoj i izradu SUMP-ova (Podgorica, Sarajevo, Tirana, Beograd, Skopje, Priština). Pored toga, uloga GIZ-a je i promicanje regionalne razmjene i prijenosa dobrih praksi o provedbi planova održive urbane mobilnosti u zemljama zapadnog Balkana. Jedan od aktualnih GIZ-ovih projekata ProSUMP pruža podršku na regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Regionalno pruža prijenos znanja o dobrim praksama i iskustvima zemalja EU-a u provedbi SUMP-ova putem postojeće regionalne mreže CIVINET Hrvatska-Slovenija-JIE. Na nacionalnoj razini s ciljem jačanja kapaciteta udruga općina kako bi mogli bolje savjetovati općine o razvoju i provedbi SUMP-a. Na lokalnoj razini pruža podršku  glavnim gradovima i odabranim lokalnim samoupravama u izgradnji organizacijskih i tehničkih kapaciteta, koji su preduvjet za uspješnu realizaciju SUMP-a.

Petra Grgasović iz REGEA-e predstavila je mogućnosti financiranja koje pruža EIT Urban Mobility Hub koji od 2021. u Hrvatskoj potiče prijenos i replikaciju dobre prakse te provodi aktivnosti s ciljem poticanja inovacija u urbanoj mobilnosti. Jedna od aktualnih EIT-ovih aktivnosti u 2023. je Real Mayors (Responsible Educated Agile Leading Mayors), besplatan modularan program namijenjen donositeljima odluka u općinama, gradovima i županijama u sklopu kojeg će sudionicima biti omogućeno učenje kroz analizu mobilnosti vlastite JLS/JRS. U izlaganju je prezentirala i ostale aktivnosti REGEA-a u području urbane mobilnosti koje su povezane sa SUMP-ovima te predstavila pozive i inicijative za 2023. godinu.

Popodnevni dio radionice, koji je vodio Aljaž Plevnik, bio je rezerviran za interakciju i rad u grupama na temu potreba i mogućnosti financiranja izrade i provedbe SUMP-ova. U grupama se raspravljalo o tome kako gradovi mogu realizirati izradu novog ili pristupiti reviziji postojećeg SUMP-a (koji su motivi te cijena izrade, monitoringa i evaluacije) te razlikama u metodologiji izrade i njihove provedbe.

Sljedeći dan nastavili smo prikazom primjera provedbe SUMP-ova u CIVINET-ovim gradovima.

Ante Klečina sa Sveučilišta Sjever predstavio je reviziju SUMP-a Grada Varaždina izrađenog 2018. godine. Prezentirao je provedene ciljeve i mjere iz postojećeg SUMP-a, od kojih je njih vrlo malo ostvareno te istraživanje vezano uz javni prijevoz i nemotoroziranu mobilnost rađeno za područje Grada Varaždina. Preliminarni rezultati tog istraživanja pokazuju kako bi 53 % građana koristilo javni prijevoz, dok se 32 % građana izjasnilo kako bi možda koristilo javni prijevoz. Rezultati upućuju na veliki jaz između postojećih brojki i želje građana za korištenjem javnog prijevoza. U kontekstu nemotorizirane mobilnosti, 31 % građana odgovorilo je da svaki dan koristi bicikl, dok 56 % građana bicikle koristi povremeno. Klečina smatra kako su potrebna organizacijska i infrastrukturna unapređenja te mnogo edukacije i promotivnih aktivnosti namijenjenih građanima. Zaključio je kako je ciljeve SUMP-a potrebno unaprijediti, jer postojeće je teško pratiti. Kako je do sada proveden mali broj mjera, potrebna je izrada novog plana (SUMP Varaždin 2023.) u koji će biti uključeni poboljšani ciljevi i mjere te katalog projekata s provedbom mjera.

Ognjen Todorović iz Grada Beograda prezentirao je beogradski SUMP  i pozitivne promjene postignute njegovom implementacijom te brojne gradske projekte i planove u području urbane mobilnosti. Izrada SUMP-a financirana je iz nekoliko izvora – gradskog i državnog proračuna te savjeta za sigurnost, ali i putem stranih fondova (JICA, GIZ, SIDA, EIT Urban Mobility, Horizon). U izlaganju se posebno osvrnuo na proširenje pješačkih zona te izgradnju Linijskog parka Beograd.

Iz Crne Gore nam se online pridružila Lazarela Kalezić predstavivši SUMP Grada Podgorice za razdoblje 2020. – 2025. Prijedlog plana koji se sastoji od 73 mjere, usvojen je u veljači 2020. te je implementiran preko GIZ-ovog otvorenog regionalnog fonda za JIE. Specifičnost ovog dokumenta je i aktivno uključivanje građana kroz participativni pristup u kojem je sudjelovalo više od 5.000 građana Podgorice koji su doprinijeli izradi davanjem prijedloga i komentara. U Podgorici su uvedene četiri nove linije javnog prijevoza, izvršena je reogranizacija postojećih te je grad formirao svoje poduzeće kojem je, u skladu sa zakonom, dodijeljeno na korištenje 16 novih autobusa.

Za kraj izlagačkog dijela progama Vedran Kirinčić s Tehničkog fakulteta Rijeka govorio je o energetskoj tranziciji prometa s fokusom na primjere u području elektromobilnosti iz EU-a i na području Primorsko – goranske županije.

Po završetku radionice, Srđan Škunca iz Grada Rijeke dao je kratki uvod u terenski posjet u sklopu kojeg su sudionici obišli lučki kontrolni centar.

Radionica je provedena  u sklopu projekta CLIMASUM. Ovaj projekt dio je Europske klimatske inicijative (#EUKI) njemačkog Ministarstva gospodarstva i klimatskih promjena (#BMWK). Događanje organizirao ODRAZ kao Tajništvo mreže CIVINET u suradnji s Gradom Rijeka.

Fotogalerija s radionica dostupna je OVDJE.

Za više informacija o održivim prometno – prostornim rješenjima u Hrvatskoj, regiji i na području EU-a, pratite web stranicu https://civinet-slohr.eu

.

.

.

#CLIMASUM #ClimateMitigation #UrbanMobility #CIVINETSloHrJIE

Ovaj projekt dio je Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Ministarstva gospodarstva i klimatskih promjena (BMWK).

 

Pin It on Pinterest

Share This