Planiranje gradova budućnosti u Šibeniku

26.07.2023 | Istaknuto, Novosti, ODRAZ-ove vijesti

Druga ODRAZ-ova ljetna škola održana je na kampusu tvrđave sv. Ivan u Šibeniku 17. – 21. srpnja 2023. Škola je okupila 26 mladih stručnjaka i studenata iz područja građevine, geografije, arhitekture, sociologije, krajobrazne arhitekture, prometa, ekonomije i geodezije iz cijele Hrvatske oko teme „Planiranja gradova budućnosti“. Posljednji dan ljetne škole održano je javno predstavljanje rješenja razvijanih uz podršku mentora za pet odabranih tema s područja Šibenika.

Cilj ODRAZ-ove ljetne škole bio je pružiti je pružiti mladima mogućnost izvaninstitucionalne edukacije i rada u manjim interdisciplinarnim grupama na predloženim prometno-prostornim temama/problemima ili izazovima koji su definirani u suradnji s Gradom Šibenikom. Naglasak je bio na prometno-prostornom planiranju i participativnom procesu u planiranju javnih prostora. Prema osvrtima polaznika, interdisciplinarnost, ujedno i glavno obilježje škole, pokazala se najbitnijom.

Početak ljetne škole obilježilo je upoznavanje mentora i sudionika međusobno te s temama kojima će se sudionici baviti sljedeća četiri dana. Uslijedila su uvodna predavanja mentora. Obuhvaćala su metodološke okvire koji mladima mogu pomoći tijekom škole, primjere dobre prakse multimodalnih terminala, zelenih autobusnih stajališta i zelenih zgrada, participaciju kao važan i neizostavan proces pri prostornom planiranju i upoznavanje s pristupom stvaranja mjesta i Place Game alatom. Uslijedila je podjela u interdisciplinarne timove i odabir tema.

Teme kojima su se polaznici škole bavili:
1) Obala kao prostor susreta i življenja

2)  Trajektna luka – zeleno srce multimodalnog terminala

3) Prostorne intervencije za klimatsku održivost u mobilnosti – Ulica Stjepana Radića

4) Ulice za ljude – Kamenarska ulica

5) Promicanje održive mobilnosti među studentima i mladima u Šibeniku

Drugi dan započeo je definiranjem metodologije i plana rada svake grupe koji je uključivao i terenski izlazak te provođenje upitnika i polustrukturiranih intervjua s građanima. Kvalitetan plan rada omogućio je u konačnici i kvalitetna rješenja. Ostatak dana sudionici su proveli radeći u grupama, prikupljajući potrebnu literaturu i podatke te pripremom za terenski izlazak.

Na kraju dana polaznici su sudjelovali u stručnom obilasku Šibenika pod vodstvom Darija Šege, pročelnika Preddiplomskog stručnog studija Promet Veleučilišta u Šibeniku. Obilazak je započeo na Poljani, gradskom trgu koji je nekad bio parkiralište, a sada podzemna garaža od 256 mjesta omogućuje razvoj novih sadržaja na površini. Šetnju smo nastavili Ulicom Stjepana Radića i skrenuli u Kamenarsku ulicu gdje su svi sudionici imali priliku čuti mogućnostima ozelenjivanja ulica, potencijalu zatvaranja Kamenarske za automobilski promet i projektima koji su u planu. Nastavili smo prema željezničkom kolodvoru i trajektnoj luci gdje je u tijeku provedba projekta modernizacije lučkog područja luke Šibenik uz razgovor o mogućnostima za razvoj multimodalnosti u Šibeniku. Terenski obilazak završili smo na obali s osvrtom na mogućnosti revitalizacije ovog vrijednog poteza u Šibeniku.

Treći i četvrti dan polaznici su brusili ideje i usavršavali rješenja. Uslijedilo je predstavljanje napretka rada i prijedloga rješenja te povratne informacije i savjeti mentora. Nakon pregleda rješenja i sugestija, mladi polaznici počeli su pripremati svoje prezentacije i idejne koncepte koje su predstavili u petak 21. srpnja na okruglom stolu “Dijalog o održivoj mobilnosti i participativnom planiranju prostora”. Polaznici su uložili puno truda i znanja uz konstantnu podršku i savjete mentora. Stekli su novo iskustvo rada u interdisciplinarnom timu i na konkretnim primjerima. Posjetio ih je i predstavnik tvrtke Gradski parking d.o.o. Ivan Kundid koji je sudionicima uputio savjete i prijedloge kako da još poboljšaju svoje projekte i prilagode rješenja potrebama Šibenika.

Tijekom cijele škole naglašavala se potreba procesa participacije u planiranju javnih prostora kako bi odluke i rješenja bili po mjeri građana i u konačnici prihvaćeni te potreba razvijanja rješenja koja doprinose klimatskoj otpornosti mediteranskih gradova smanjenjem utjecaja toplinskih valova i sprječavanjem stvaranja toplinskih otoka te postizanju klimatske neutralnosti smanjenjem emisija stakleničkih plinova.

Ne samo da su polaznici učili na ljetnoj školi, već se uvidom u prezentacije može učiti i od njih. Može se prosuditi o mogućnostima replikacije rješenja na druge mediteranske gradove kao i o izdvojenim prednostima ovakvih rješenja za Šibenik.

Jedno od najvažnijih zaključaka sa škole je da kod planiranja javnog prostora ne stvaramo novi prostor za ljude, već ga vraćamo ljudima uz oslobađanje prostora od automobila, razmatranjem potencijala tog prostora i stavljanjem naglaska na aktivnu lokalnu zajednicu.

Neke od izdvojenih prednosti ovakvih rješenja tijekom ljetne škole su:

  • Poboljšana kvaliteta života Šibenčana
  • Grad postaje mjesto za ljude
  • Poticanje korištenja javnog prijevoza i aktivne mobilnosti
  • Poboljšano zdravlje i opća dobrobit
  • Revitalizacija susjedstava
  • Smanjenje utjecaja toplinskih valova i stvaranja toplinskih otoka
  • Smanjenje utjecaja sezonalnosti turizma
  • Klimatska otpornost i održivost
  • Važnost participativnog i interdisciplinarnog pristupa
  • Promocija Šibenika kao klimatski neutralnog grada

 

Galerija fotografija dostupna je OVDJE.

 

Više o okruglom stolu „Dijalog o održivoj mobilnosti i participativnom planiranju prostora“ potražite OVDJE.

 

Ljetnu školu organizirao je ODRAZ u sklopu projekta CLIMASUM – ublažavanje klimatskih promjena putem održive urbane mobilnosti. Ovaj projekt dio je Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Ministarstva gospodarstva i klimatskih promjena (BMWK).

 

 

Pin It on Pinterest

Share This