ODRAZ održao edukaciju u sklopu projekta „ZAjedno za ZAjednicu“

13.06.2022 | Istaknuto, Novosti, ODRAZ-ove vijesti

U prostorijama udruge Eko Brezna u Slavonskom Brodu, Elizabet Gašparov i Magdalena Makar iz ODRAZ-a su 7. i 8. lipnja 2022. održale dvodnevnu edukaciju za predstavnike udruge Eko Brezna i udruge “Brod” – grupe za ženska ljudska prava. 

Edukacija je počela međusobnim upoznavanjem sudionika i trenerica nakon čega održana prezentacija o održivom razvoju i Globalnim ciljevima održivog razvoja. Kroz interaktivni rad, sudionici su naučili zašto je važan održivi razvoj i koji su glavni izazovi i rješenja u postizanju održivosti.

Podijeljeni u tri grupe, sudionici su imali zadatak povezati podciljeve (targete) Globalnih ciljeva s 17 glavnih Ciljeva. Svoja rješenja predstavili su ostalim grupama. Nakon grupnog rada kojem je zadatak bio detaljnije se upoznati s Ciljevima, održana je prezentacija o načelima dobrog upravljanja. Sudionici edukacije su kroz grupni rad razgovarali i objasnili elemente svakog od 12 načela dobrog upravljanja na lokalnoj razini kojima je cilj poboljšanje upravljanja na lokalnoj razini i kvalitete života građana.

Drugi dan edukacije započeo je predavanjem o klimatskim promjenama u kojem je prezentirana sadašnja situacija, ali i klimatski scenariji koji su mogući ako gospodarstvo i društvo nastavi po istom ekonomskom principu. Sudionici su imali prilike biti u ulozi donositelja odluka i različitih interesnih skupina kroz grupni rad EN-Roads, simulacijski model koji se koristi za testiranje klimatskih rješenja i generiranje klimatskih scenarija za budućnost.

Nakon grupnog rada, održana je prezentacija ˝Društvo – okvir u kojem živimo˝ u kojem su objašnjeni sektori u društvu i njihova uloga, suradnja i međusektorsko partnerstvo. Sudionici edukacije podijeljeni su u tri grupe, a svaka grupa je trebala objasniti ulogu pojedinog sektora – javnog, poslovnog i civilnog te predstaviti ga ostalima. Sudionici su naučili koji su elementi organiziranja, tko je organizator zajednice i koji su njegovi zadaci te koja su praktični modeli organiziranja zajednice (model lokalnog razvoja, socijalnog planiranja i socijalne akcije). Sudionici su zatim u tri grupe raspravljali o tome kako bi organizirali razvoj zajednice i socijalnu akciju na tri dana primjera. Nakon grupnog rada, svoje rezultate prezentirali su drugim grupama.

Ova edukacija provodila se u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu koji za cilj ima ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više o projektu pročitajte OVDJE

 

Pin It on Pinterest

Share This