Novi ODRAZ-ov priručnik: Nacionalna podrška izradi planova održive urbane mobilnosti

20.09.2023 | Istaknuto, ODRAZ-ove vijesti

Pogledajte najnoviji ODRAZ-ov priručnik koji stavlja naglasak na nacionalnu podršku izradi i provedbi planova održive urbane mobilnosti na primjeru Slovenije i Hrvatske. Ovaj priručnik vrijedan je resurs za sve dionike koji su uključeni u provedbu mjera održive urbane mobilnosti..

Svrha ovog priručnika je prikaz okvira za učinkovitije i održivo prometno planiranje te prijenos znanja i iskustva planiranja i provedbe SUMP-ova u Sloveniji za djelotvorniji proces i razvoj kapaciteta u Hrvatskoj.

Priručnik donosi:

  • pregled sadašnjeg stanja nacionalnog okvira podrške izradi i provedbi SUMP-ova u Republici Sloveniji,
  • smjernice za uspostavu nacionalnog okvira u Republici Hrvatskoj
  • osvrt na zakonodavni okvir, mogućnosti financiranja, primjere dobre prakse u implementaciji SUMP-ova te
  • preporuke za učinkovitu provedbu praćenja i vrednovanja planiranja i planova održive urbane mobilnosti u obje države.

U priručniku su prikazani primjeri dobre prakse provedbe mjera održive urbane mobilnosti u slovenskim (Ljubljana, Velenje i Ljutomer) te hrvatskim (Sisak, Križevci i Brdovec) gradovima i općinama.

Dodatno, priručnik sadrži i dva priloga – kratki prikaz Nacionalnih smjernica za izradu SUMP-ova u Sloveniji te prikaz slovenskog Alata za provedbu ocjene kvalitete sadržaja SUMP-ova.

Namijenjen je dionicima javne uprave na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini koji donose odluke o izradi i provedbi SUMP-ova, predstavnicima civilnog društva koji sudjeluju u prijenosu znanja i izgradnji kapaciteta za učinkovito uključivanje u procese planiranja, akademskoj zajednici koja educira mlade stručnjake, doprinosi razvoju kvalitetnih politika i koja može zagovarati uvođenje boljih praksi planiranja održive urbane mobilnosti te predstavnicima privatnog sektora koji podržavaju gradove u izradi i provedbi planova i mjera održive urbane mobilnosti.

Priručnik je pripremljen tijekom provedbe projekta CLIMASUM – Ublažavanje klimatskih promjena putem održive urbane mobilnosti.

Priručnik možete preuzeti OVDJE.

Pin It on Pinterest

Share This