Dijalog s građanima: Šibenčani predložili kako unaprijediti javni prijevoz u gradu

10.06.2024 | Istaknuto, Novosti, ODRAZ-ove vijesti

Javno događanje “Dijalog o inovacijama i prometno-prostornim poboljšanjima” održalo se 9. i 10. svibnja u Šibeniku. Okupilo se 60-ak sudionika, a dvodnevno događanje organizirali su Grad Šibenik, ODRAZ, Gradski parking, Veleučilište u Šibeniku i REGEA u sklopu projekta SPINE s ciljem unaprjeđenja javnog gradskog prijevoza i urbanog prostora te ubrzanja napretka prema klimatskoj neutralnosti.

 

Obuhvaćene su teme inovacija u mobilnosti, koncept živih laboratorija (eng. living lab), mjere koje će se provoditi u projektu SPINE, rezultati provedenog istraživanja zadovoljstva putnika uslugom javnog prijevoza i primjer renesanse JGP-a u Šibeniku, a događanje je završeno prijedlozima građana za još bolju uslugu javnog gradskog prijevoza.

 

Prvi dan se uključilo 30-ak studenata i zaposlenika Veleučilišta u Šibeniku. Program je počeo kratkim predstavljanjem projekta SPINE – pametne inicijative u javnom prijevozu za klimatski neutralne gradove u Europi što je prezentirala Magdalena Makar iz ODRAZ-a.
Anotnia Burić iz Grada Šibenika upoznala je sve s aktivnostima planiranima u sklopu SPINE-a i mjerama koje će se tijekom trajanja projekta implementirati u Šibeniku.

O zadovoljstvu građana uslugom javnog gradskog prijevoza ispričao nam je Darijo Šego s Veleučilišta u Šibeniku. Proveden je anketni upitnik na temelju kojeg je zaključeno kako žene u većoj mjeri koriste javni prijevoz za svakodnevne potrebe od muškaraca, a s obzirom na dob prevladavaju korisnici mlađi od 20 i stariji od 60 godina. Ispitanici su najzadovoljniji ljubaznošću vozača i urednošću autobusa, dok opremljenost autobusnih stanica smatraju najmanje zadovoljavajućom.

Tijekom rasprave sa sudionicima zaključeno je kako na pitanje privlačenja muškaraca da koriste javni prijevoz nema jednoznačnog odgovora već je potrebno provesti različite mjere, od medijskih kampanja popularizacije javnog prijevoza i podizanja svijesti o njegovoj važnosti i dobrobitima, edukacije već od najranije dobi do provedbe „push“ mjera primjerice u parkirnoj politici, ali i povećanje broja linija i učestalosti polazaka.

Interaktivnom prezentacijom o Inovacijama u gradskoj mobilnosti s primjerima Living laba i pilot projekata koju je održala Petra Grgasović iz REGEA-e završio je službeni dio programa. Razgovaralo se o tome da inovacije ne moraju uvijek biti nešto novo, već ovise o perspektivi i novom kontekstu, primjerice uvođenje inovacija u sustav u kojem ih prije nije bilo. Opasnosti proizlaze iz nepromišljenog i ex catedra uvođenja inovacija. Potrebno je uspostaviti testiranje takvih rješenja primjerice u obliku Living laba, a sudionici se slažu da je u tom procesu vrlo važna i uloga gradova.

Prvi dan zaključili smo obilaskom lokacija na kojima je predviđeno implementirati pojedine mjere iz projekta SPINE. Na šetnici uz obalu u blizini trajektne luke postavit će se interaktivni informativni kiosk koji će Šibenčanima i posjetiteljima pružati sve relevantne informacije za javni prijevoz. Također smo posjetili i nekoliko lokacija implementacije električnih punionica.

Drugi dan oko 30 sudionika predstavnika građana, udruga, relevnatnih institucija i drugih dionika iz Šibenika okupilo se u Azimutu. Uvodna predavanja poslužila su kao temelj za kasniji dijalog. Događanje je omogućilo građanima da aktivno sudjeluju u oblikovanju budućnosti javnog prijevoza i urbanog prostora u svom gradu. Kroz otvorenu raspravu, prisutni su imali priliku iznijeti svoje prijedloge, primjedbe i ideje, što doprinosi stvaranju inkluzivnijeg i održivijeg sustava javnog prijevoza.

Interaktivno predavanje o tome zašto trebamo inovacije i koja je njihova važnost u posizanju ciljeva klimatske i prometne politike EU-a održala je Petra Gragsović iz REGEA-e.

Ivan Kundid iz Gradskog parkinga prezentirao je inovacije u javnom prijevozu u Šibeniku. Predstavio je planove za unaprjeđenje javnog prijevoza uključujući nove tehnologije i usluge koje će poboljšati učinkovitost i pouzdanost sustava. Potom je bio na raspolaganju građanima za sva pitanja koja su imali u vezi javnog prijevoza te pojasnio način podnošenja zahtjeva za unaprjeđenje usluge.

Goran Lampelj iz ODRAZ-a potaknuo je i moderirao dijalog s građanima tijekom kojeg su iznesene brojne ideje i prijedlozi.

Događanje je donijelo nekoliko zaključaka i preporuka koje se odnose na unaprjeđenje javnog gradskog prijevoza u Šibeniku:

  • Autobusna stajališta potrebno je prilagoditi kako bi bila pristupačna osobama smanjene pokretljivosti i roditeljima s malom djecom tamo gdje je to infrastrukturno moguće. Dodatno, aplikacije za javni prijevoz trebale bi jasno označiti koje linije i koja stajališta su prilagođene osobama smanjene pokretljivosti.
  • Pilot projekt uvođenja sustava dijeljenih bicikala pokazao je neke nedostatke, primjerice bicikli su često bili odbačeni uz rub ceste što ukazuje na potrebu bolje organizirane i sigurnije infrastrukture za mikromobilnost.
  • Potrebno je povećati učestalost linija prema turističkim destinacijama, primjerice Nacionalnom parku Krka, posebice tijekom turističke sezone. Sinergija između različitih dionika (Grad Šibenik, Gradski parking, Šibensko-kninska županija, uprava NP Krka, turistička zajednica) ključna je za uspjeh ovakvih inicijativa.
  • Nepropisno parkirana vozila onemogućuju prohodnost pješačkih staza i onemogućavaju lak pristup javnom prijevozu. Potrebno je osigurati nadzor i kažnjavati takve prijestupe.
  • Povećanje transparentnosti i informiranosti putnika svakako će doprinijeti povećanju broja putnika. Jasne informacije o linijama, polascima i stajalištima te pružanje pravovremenih informacija unutar autobusa su ključne. Također, potrebno je više promovirati na koje je sve načine moguće kupiti kartu i ostvariti subvencije kojih brojni korisnici još nisu svjesni.
  • Poboljšanje infrastrukture, primjerice izgradnja novih ugibališta, natkrivene čekaonice, prilagodba pločnika i sl. ključne su za unaprjeđenje pristupačnosti JGP-a u Šibeniku. Na području stare gradske jezgre potrebno je ostvariti i suradnju s konzervatorima.

Promocija, edukacija, sinergija s relevantnim dionicima, uvođenje inovativnih i digitalnih rješenja te njihovo testiranje putem koncepta living laba bili su ključni prijedlozi građana za unaprjeđenje usluge JGP-a u Šibeniku, a sastavni su dio aktivnosti projekta SPINE.

Događanje je zaključeno s optimističnim pogledom prema budućnosti, uz najavu daljnjih koraka i aktivnosti koje će se provoditi u cilju postizanja klimatske neutralnosti i unapređenja kvalitete života građana Šibenika.

Galeriju fotografija pogledajte OVDJE.

Dvodnevno događanje organizirano je u sklopu projekta SPINE koji je financiran iz programa Horizon Europe.

 

Pin It on Pinterest

Share This