Analiza trenutnog stanja održive urbane mobilnosti u Hrvatskoj

28.07.2023 | Istaknuto, ODRAZ-ove vijesti

U sklopu projekta CLIMASUM provedena je analiza trenutnog stanja provedbe mjera održive mobilnosti u Hrvatskoj, Češkoj te Bosni i Hercegovini. Cilj je bio prikupiti podatke o trenutnom stanju kako bi se na temelju tih saznanja dao prijedlog mjera i preporuka. 

Kod provedbe analize korištena je metodologija internog istraživanja, pregleda dostupnih podataka iz gradskih i nacionalnih strategija, politika i operativnih planova na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razin i intervjua s ključnim dionicima iz gradova i ministarstava, predstavnicima javne uprave.

Europska unija već nekoliko godina traži rješenja za izazove koji utječu na njezine temeljne vrijednosti i načela, između ostalog i po pitanju klimatskih promjena. Klimatske promjene vrlo su ozbiljna prijetnja i njihove posljedice utječu na mnoge aspekte naših života. Načini na koje se EU suočava s tim izazovima su ubrzanje zelene i digitalne tranzicije te cjelokupna transformacija europskoga gospodarstva, industrije i društva, uključujući dekarbonizaciju prometnog sektora. Države članice su preuzele obveze kojima bi Europa do 2050. trebala postati klimatski neutralan kontinent. Kako bi postigao taj cilj, EU planira do 2030. smanjiti neto emisije stakleničkih plinova za najmanje 55 % u odnosu na razine iz 1990. te će nastaviti postupno smanjivati emisije do 2050. Kako bi dao svoj doprinos, prometni sektor mora proći transformaciju koja će zahtijevati smanjenje emisija stakleničkih plinova za 90 % (u odnosu na 1990.) do 2050.

Održiva mobilnost je koncept koji promiče promjenu paradigme u organizaciji prometa poticanjem održivih i aktivnih oblika mobilnosti kao što su pješačenje, bicikliranje i korištenje (okolišno prihvatljivog) javnog prijevoza. U urbanim sredinama mobilnost predstavlja kombinaciju ekonomskih i okolišnih pitanja uz prisutnost socijalnog konteksta, u ruralnim je sredinama ona prvenstveno socijalno pitanje koje mora osigurati lokalnom stanovništvu mobilnost na pristupačan, priuštiv i održiv način.

U konačnici, cilj održive mobilnosti je stvaranje sredina koje su manje onečišćene, manje zagušene i bolje prilagođene potrebama stanovnika, poslovnih subjekata i lokalnih zajednica. Provođenjem ovog koncepta smanjuje se negativan utjecaj prometa na okoliš, potiče ekonomska učinkovitost i poboljšava kvaliteta života, no to zahtijeva promjenu svijesti. Način na koji mijenjamo promet je od vitalne važnosti i utjecat će na generacije koje dolaze.

Održiva mobilnost zahtijeva jednakost pristupačnosti, obraćajući posebnu pozornost na ranjivije populacije i zemljopisne regije koje su podložne socijalnoj isključenosti.

O projektu: CLIMASUM – Ublažavanje klimatskih promjena putem održive urbane mobilnosti.

Dokument analize preuzmite OVDJE.

 

Pin It on Pinterest

Share This