Zaustaviti negativne trendove u području vladavine prava diljem EU-a s pomoću civilnog društva

17.12.2021 | Novosti iz EGSO-a

Na konferenciji o temeljnim pravima i vladavini prava koju je održao Europski gospodarski i socijalni odbor ukazano je na ozbiljne prekršaje i negativne trendove u četiri područja obuhvaćena europskim mehanizmom vladavine prava (pravosuđe, korupcija, mediji te provjera i ravnoteža). EGSO je naglasio da civilno društvo ima aktivnu ulogu u obrani tog temeljnog načela EU-a.

Predsjednik Skupine EGSO-a za temeljna prava i vladavinu prava Cristian Pîrvulescu naglasio je ulogu civilnog društva: „Predstavnicima i predstavnicama civilnog društva ne obraćamo se samo „reda radi“ nego zato što je njihov doprinos presudan za ta ključna pitanja.“ 

 

 

 

 

 

 

Giulia Barbucci, potpredsjednica EGSO-a, izjavila je: „Pravni i politički odgovor EU-a ne može biti odvojen od djelovanja aktera civilnog društva. Moramo ih u većoj mjeri uključiti jer su oni most između očekivanja šireg pučanstva i institucija.“

No aktualna zdravstvena kriza i mjere koje poduzimaju nadležna tijela zaoštrile su već postojeće izazove u tom području. U Komisijinu izvješću o vladavini prava iz srpnja 2021. istaknuti su ti negativni trendovi, ali i određena pozitivna kretanja u nekim državama članicama.
Gašper Dovžan, slovenski državni tajnik za vanjske poslove, dodao je da „poštovanje vladavine prava nikad ne bi smjelo biti dovedeno u pitanje ili žrtvovano zbog neke krize“.

Ipak, kao što je izjavio Matthew Caruana Galizia, „potrebno je učiniti još mnogo toga i dug je put pred nama“. Njegova majka Daphne Caruana Galizia, malteška novinarka, ubijena je dok je istraživala korupciju, pranje novca i organizirani kriminal. „Moja je majka nažalost dobar primjer toga da nepoštovanje vladavine prava i raširena korupcija nisu zločini bez žrtava.“

Sudionici i sudionice složili su se da je vladavina prava od presudne važnosti za funkcioniranje EU-a u cjelini, kao i za njegovu vjerodostojnost, otpornost i uzajamno povjerenje.

Kao što je sažela Debbie Kohner iz Europske mreže nacionalnih institucija za očuvanje ljudskih prava, sva su četiri stupa europskog mehanizma vladavine prava – pravosuđe, sloboda i pluralizam medija, okviri borbe protiv korupcije i sustav provjere i ravnoteže – međusobno povezani.
Nicole Romain iz Agencije EU-a za temeljna prava također je naglasila da bi svi institucionalni akteri trebali više poraditi na informiranju šireg pučanstva o temeljnim pravima i vladavini prava.

Eszter Nagy iz Udruge europskih federalista odlučno je naglasila da je krajnje vrijeme da EU u potpunosti iskoristi sve svoje instrumente, počevši s uvjetom poštovanja vladavine prava pri dodjeli proračunskih sredstava.

#EESC #EGSO

Pin It on Pinterest

Share This