Tematska partnerstva na temelju Sporazuma iz Ljubljane

22.09.2022 | Novosti iz EGSO-a

Na rujanskoj plenarnoj sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) direktorica ODRAZ-a, Lidija Pavić-Rogošić, sudjelovala je u raspravi o ulozi gradova i organizacija civilnog društva u otpornosti i obnovi u kontekstu nepredviđenih kriza. U ime Češkog predsjedništva u raspravi je sudjelovao i Radim Sršen, zamjenik ministra regionalnog razvoja.

Rasprava je bila povezana s usvajanjem dva mišljenja: „Tematska partnerstva na temelju sporazuma iz Ljubljane” i o fleksibilnoj pomoći područjima (FAST-CARE).

 

 

 

 

 

 

 

Lidija Pavić-Rogošić je bila predsjednica studijske skupine o tematskim partnerstvima na temelju Ljubljanskog sporazuma, usvojenog u studenom 2021. Taj je sporazum započeo novu fazu urbane agende EU-a (UAEU). Uz sporazum, ministri EU-a nadležni za urbana pitanja usvojili su i višegodišnji radni program, koji predviđa konkretne korake za obnovu Urbane agende za EU, s ciljem da bude učinkovitija. Višegodišnji radni program nadopunjuje političku deklaraciju i prikazuje operativne parametre, metodu rada i korake za provedbu sljedeće faze ove inicijative višerazinskog i višedioničkog načina upravljanja.

Tekst Ljubljanskog sporazuma i  višegodišnji radni program mogu se naći na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2021/ljubljana-agreement

U svom mišljenju koje je zatražilo češko predsjedništvo EU-a, EGSO podržava novi pristup i posebno pozdravlja snažan fokus na partnerstvo i višerazinske i višedioničke pristupe.

Ukupno 14 prioritetnih tema u okviru plana EU-a za gradove i dalje je valjano: uključivanje migranata i izbjeglica; kvaliteta zraka; siromaštvo u gradovima; stanovanje; kružno gospodarstvo; radna mjesta i vještine u lokalnom gospodarstvu; prilagodba klimatskim promjenama (uključujući rješenja za zelenu infrastrukturu); energetska tranzicija; održivo korištenje zemljišta i rješenja koja se temelje na prirodi; gradska mobilnost; digitalna tranzicija; inovativna i odgovorna javna nabava; kultura i kulturna baština; i sigurnost u javnim prostorima. Više na: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/agenda

Sporazumom iz Ljubljane na popis prioritetnih tema dodaju se sljedeće četiri teme: gradovi ravnopravnosti, hrana, ozelenjivanje gradova i održivi turizam. Dodatne teme, prema prijedlogu u mišljenju EGSO-a, kojima bi se bavila tematska partnerstva mogle bi biti participativna demokracija, ekonomija dobrobiti u gradovima te povezanost urbanih i ruralnih područja, s posebnim naglaskom na mladima.

Tematskim partnerstvima treba dati veći legitimitet u budućnosti te im pružiti adekvatnu organizacijsku i stručnu potporu. U mišljenju predlažemo uspostavu tajništva za tematska partnerstva s Komisijom i drugim relevantnim dionicima.

No, Odbor je također izrazio zabrinutost zbog nedostatka sinergije između UAEU-a i kohezijske politike te procjenjuje da bi se uloga kohezijske politike u upravljanju UAEU-om i Ljubljanskim sporazumom mogla ojačati. Uz to, instrumente kao što su integrirana teritorijalna ulaganja i lokalni razvoj predvođen zajednicom treba ojačati na temelju stabilnih i predvidljivih provedbenih mehanizama.

Mišljenje EGSO-a možete naći OVDJE

#EESC #EGSO

 

Pin It on Pinterest

Share This