Strateško predviđanje: civilno društvo ima ključnu ulogu u suočavanju s budućim izazovima za Europu i svijetu

14.02.2022 | Novosti iz EGSO-a

Strateško predviđanje je strukturiran i sustavan način korištenja ideja o budućnosti za predviđanje i bolju pripremu za promjene. Riječ je o istraživanju različitih vjerojatnih budućnosti koje bi se mogle pojaviti, te mogućnosti i izazova koje bi oni mogli predstavljati. Te ideje zatim koristimo za donošenje boljih odluka i djelujemo već sada.

Konferencija Strateško predviđanje: vizija budućnosti Europe, koju je održao Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) 1. veljače 2022., istaknula je sve veću važnost identificiranja različitih mogućih budućnosti i istražila puteve za suočavanje s izazovima i iskorištavanje prilika. 

 

 

 

 

 

 

 

Sudionici su pozvali da se prilikom definiranja javnih politika obrati pozornost na interese i zabrinutosti civilnog društva, ističući da bi se oni trebali odraziti u izvješćima o strateškim  predviđanja koje je izradila Komisija.

Predsjednica EGSO-a Christa Schweng navela je: “Demokratske zemlje jedine su stvarno predane transparentnosti, jedine imaju javno mnijenje, držeći vlade odgovornima za odluke koje donose. I naravno, jedine imaju organizirano civilno društvo koje ima mogućnost sudjelovanja u procesu donošenja odluka.”

Iako je strateško predviđanje posljednjih godina postalo područje djelovanja europskih institucija, koncept strateške vizije koja vodi kreiranje politike nije nov. Kako je naglasio Eric Thiers, glavni tajnik francuskog Visokog povjerenstva za planiranje, ideja planiranja i konzultacija sa socijalnim partnerima datira iz razdoblja kada je osnivač Europe, Jean Monnet, inspirirao stvaranje prve Komisije za planiranje i odmah se sastao s Francuskim ekonomskim i socijalnim vijećem.  Thiers je objasnio rad svoje institucije, istaknuvši da ista načela širokog savjetovanja i suradnje vode njezinu današnju djelatnost.

Predviđanje u multipolarnom svijetu

Sudionici su iznijeli primjere kako se strateško predviđanje provodi diljem svijeta. Prema studiji Centra za društvene inovacije “Oporavak na obzoru”  o strateškom predviđanju na zapadnom Balkanu, prema scenariju jačanja suradnje EU-a potaknut će razvoj ljudskog kapitala, otključati lokalni potencijal i potaknuti tranziciju na održivo gospodarstvo temeljeno na znanju.

Izvješće Foresight Africa za 2022. koje je pripremio Brookings Institute ima poseban fokus na rizike s kojima se kontinent suočava, a koji ugrožavaju njegov razvoj, kao što su nepostojanje demokratskih državnih institucija, potencijalna dužnička kriza, nedostatak infrastrukture za brzo rastuće stanovništvo u urbanim područjima.

Suprotno uvjerenju o novoj kineskoj asertivnosti, zabrinutost predviđanja u Kini usredotočena je na njezinu unutarnju politiku i vlastiti društveni ugovor koji se temelji na gospodarskom učinku i na političkom legitimitetu stranke da ispuni očekivanja stanovništva. Kao posljedica toga, u sljedećim godinama Kina bi mogla postati nesklona interakciji sa zemljama izvan azijsko-pacifičkog područja.

Pismenost za budućnost

Pristupi predviđanja se razlikuju diljem svijeta, a ‘pismenost za budućnosti’ predstavljena je kao alternativa. Ovo je pristup u kojem svatko ima ulogu, jer svi imamo sposobnost boljeg razumijevanja budućnosti. Biti pismen za budućnost poboljšava maštu i poboljšava našu sposobnost pripreme i oporavka za promjene koje se događaju.

Civilno društvo kao ključni akter u procesu predviđanja

Sudionici su se složili da je uključivanje organizacija civilnog društva u strateško predviđanje od velike važnosti. Pet točaka za istinsko i smisleno sudjelovanje civilnog društva u ovom procesu: razumijevanje da je civilno društvo nezamjenjiv dio u izgradnji budućnosti; uvođenje predviđanja u sve institucije EU-a; davanje jednake težine organizacijama civilnog društva; osiguravajući raznolikost stručnosti i održavajući njezino kontinuirano sudjelovanje.

Članica EGSO-a Sandra Parthie, izvjestiteljica za nadolazeće mišljenje EGSO-a o strateškom predviđanju, spomenula je da bi stručnost OCD-a trebalo uzeti u obzir u izvješćima Komisije. Parthie je naglasila da, kako bi predviđanje bilo korisno, potrebno mu je osigurati pogled kroz široku leću, različite senzore u poslovanju i društvu kako bi ‘uhvatili’ relevantne poruke dovoljno rano te kako bi se na njih moglo reagirati. Stoga se preporuke EGSO-a moraju strukturno bolje uključiti u ciklus strateškog predviđanja Komisije.

Pozivajući na aktivno uključivanje organizacija civilnog društva, poslodavaca i sindikata u proces predviđanja, predsjednik EGSO-ve Sekcije za vanjske odnose Dimitris Dimitriadis je dodao: “Moramo se usredotočiti na megatrendove koji se tiču EU-a. Važno je promatrati kako EU reagira na te megatrendove, jer oni utječu na našu budućnost.”

Pružanje potpore oblikovanju politika EU-a

Strateško predviđanje doprinosi boljem oblikovanju politika, izradi strategija koje će biti održive u budućnosti i usklađenosti kratkoročnih mjera s dugoročnim ciljevima. Pritom se koristi različitim tehnikama, kao što su:

  • Sagledavanje perspektive: sustavno sagledavanje i prikupljanje podataka o događajima i trendovima radi predviđanja budućih kretanja ili vizualnog mapiranja novih znakova promjena
  • Analiza megatrendova: analiza promjena obrazaca i interakcije trendova te rasprava o njima radi dobivanja (jednog) modela budućnosti i plana djelovanja
  • Planiranje scenarija: interaktivan i iterativan proces, koji uključuje intervjue, analize i modeliranje, a njegov je rezultat niz mogućih scenarija (poželjnih ili nepoželjnih) i putova koji do njih vode
  • Razvoj vizije: utvrđivanje preferiranog smjera, a rezultat je zajedničko razumijevanje i jasan opis poželjne budućnosti te srednjoročni plan u kojem se navode konkretni koraci prema ostvarivanju vizije.

#EGSO #EESC

 

Pin It on Pinterest

Share This