Rasprava o provedbi Ruralnog pakta za održivi ruralni/urbani razvoj

03.02.2022 | Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) organizira online tematsku debatu 9. veljače 2022. od 14,30 – 17,00h, kako bi istražio načine provedbe Ruralnog pakta prema održivom ruralnom/urbanom razvoju. U programu sudjeluje i direktorica ODRAZ-a, Lidija Pavić-Rogošić kao izvjestiteljica za mišljenje EGSO-a o dugoročnoj viziji EU-a za ruralna područja.

EGSO se ovim skupom nadovezuje na svoj prethodni rad na održivom ruralnom/urbanom razvoju i mišljenje koje je u procesu izrade o dugoročnoj viziji EU-a za ruralna područja, Direktorica ODRAZ-a i članica EGSO-a, Lidija Pavić-Rogošić će na skupu ukratko predstaviti glavne naglaske mišljenja o dugoročnoj viziji EU-a za ruralna područja.

 

 

 

 

 

 

 

Pored članova EGSO-a, ovaj događaj okupit će i predstavnike nekoliko europskih institucija (Europski parlament, francusko predsjedanje Vijećem EU-a, Odbor regija, Europsku komisiju) kako bi sudjelovali u razgovoru s članovima EGSO-a o dugoročnoj viziji i provedbi Ruralnog pakta.

Govornici će raspravljati o:

  • stavovima institucija EU-a o dugoročnoj viziji za ruralna područja,
  • potencijalnoj ulozi i područjima suradnje za provedbu Ruralnog pakta.

Program skupa možete naći na sljedećoj poveznici.

Za praćenje skupa nije potrebna registracija. Događaj će se prenositi putem interneta na web stranici EGSO-a posvećenoj ovom skupu.

Zabilježite datum  i pratite ga uživo! Prijevod će biti dostupna na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, a pratitelji će imati priliku sudjelovati u debati koristeći platformu Slido, s kodom #RuralPact.

Kontekst

Ruralna područja igraju ključnu ulogu u gospodarskoj i socijalnoj koheziji, otpornosti regija i doprinosu brojnih usluga iz različitih lokalnih ekosustava, uključujući proizvodnju hrane.

Kako bi to osigurala, Europska komisija objavila je 30. lipnja 2021. priopćenje u kojem se utvrđuje dugoročna vizija ruralnih područja EU-a do 2040. U njoj se identificiraju područja djelovanja prema jačim, povezanim, otpornijim i prosperitetnijim ruralnim područjima i zajednicama. Ova vizija uključuje Ruralni pakt koji će mobilizirati javna tijela i dionike da djeluju u skladu s potrebama i težnjama ruralnih stanovnika.

EGSO je uvjeren da će budućnost Europe ovisiti o tome kako ćemo se odnsoiti prema ruralnim područjima te da trebamo staviti naglasak na ulogu lokalnih zajednica, omogućujući nove gospodarske aktivnosti i mogućnosti zapošljavanja u ruralnim područjima, istovremeno pružajući kvalitetne usluge i potičući sinergije s urbanim područjima. Nijedno područje i niti jedna osoba ne smiju biti ‘zaboravljeni’ u pravednom prijelazu na klimatski neutralnu, održivu i prosperitetnu Europsku uniju, u skladu s ciljevima europskog zelenog plana, plana oporavka NextGenerationEU, Teritorijalne agende 2030. i 17 ciljeva održivog razvoja.

Kako bi ostvarile ovu viziju, sve države članice, regije, lokalne zajednice i dionici morat će se angažirati na različite načine, uključujući novu Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) i strateške planove država članica. EGSO vjeruje da će Ruralni pakt zahtijevati od svih institucija da  aktivno podupiru lokalne urbane/ruralne zajednice.

Linkovi:

Program skupa: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/insights-implementation-rural-pact-towards-sustainable-ruralurban-development/programme

Praćenje skupa: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/insights-implementation-rural-pact-towards-sustainable-ruralurban-development/webstream

Nacrt mišljenja EGSO-a: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-long-term-vision-rural-areas

Priopćenja Komisije o ruralnoj viziji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:345:FIN

#EGSO #EESC #NAT

Pin It on Pinterest

Share This