Poziv EGSO-a na ruralnu renesansu: utiranje puta prema napretku u Europi

07.05.2024 | Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je u mišljenju ˝Prema većem sudjelovanju država članica, regija i aktera civilnog društva u provedbi dugoročne vizije za ruralna područja EU-a˝ na vlastitu inicijativu usvojenom na plenarnoj sjednici u travnju 2024., naglasio svoju kontinuiranu predanost napretku ruralnih zajednica i ponovno je potvrdio podršku Dugoročnoj viziji ruralnih područja EU-a.

EGSO je ponovno predložio Europsku povelju o pravima i odgovornostima za promicanje skladnog suživota između ruralnih i urbanih područja, kao korak prema sveobuhvatnoj ruralnoj strategiji EU-a, što je već predloženo u mišljenju o Dugoročnoj viziji za ruralna područja EU-a, koje je EGSO usvojio 2022. Izvjestiteljica za to mišljenje je bila direktorica ODRAZ-a, Lidija Pavić-Rogošić.

 

Prihvaćajući Ruralni akcijski plan EU-a i Ruralni pakt kao važne za ruralni razvoj, EGSO prepoznaje njihovu usklađenost s težnjama ruralnih dionika te se zalaže za kontinuirani razvoj. Prepoznajući dinamične potrebe ruralnih sredina, EGSO poziva na poboljšanje okvira za razvoj, godišnje procjene i ciljane intervencije kako bi se osiguralo da nijedan kutak ruralne Europe ne bude zanemaren.

Marc Decoster, izvjestitelj za mišljenje, rekao je: „Ponovno potvrđujemo našu nepokolebljivu potporu dugoročnoj viziji EU-a za ruralna područja, ali naglašavamo nužnost ažuriranja Ruralnog akcijskog plana kako bi bolje služio ruralnim potrebama, zajedno s redovitim procjenama. Uključivo donošenje odluka zahtijeva uključenost svih dionika na više razina, od država članica do lokalnih aktera, potičući učinkovito upravljanje. Naš prijedlog za Europsku povelju o pravima i odgovornostima signalizira korak transformacije prema sveobuhvatnoj ruralnoj strategiji EU-a. Prepoznajući značaj Ruralnog pakta, zalažemo se za posvećenu politiku nakon 2027., potpomognutu dovoljnim financiranjem, dok naglašavamo ključnu ulogu obiteljskih struktura i lokalnih poduzeća, uz neprocjenjive uvide Europskog ruralnog opservatorija u ruralnu dinamiku.”

U središtu ove inicijative je načelo inkluzivnosti. EGSO naglašava važnost uključivanja država članica, regija i lokalnih zajednica u oblikovanje vlastitih putova, naglašavajući potrebu za uključivanjem različitih razina i dionika. Putem Ruralnog pakta uspostavljena je kolaborativna platforma kako bi se potaknula suradnja i pojačali glasovi iz svih sektora društva.

Prepoznajući napredak koji su postigle proaktivne države i regije u provedbi programa ruralnog razvoja, EGSO pozdravlja novo doba. Dokumenti sa strateškim smjernicama objavljuju se kako bi se ukazalo na put prema održivoj transformaciji.

Zalažući se za promjenu u kreiranju ruralne politike, EGSO poziva na namjenske mehanizme financiranja i bolji pristup resursima za potporu obiteljskim poduzećima, malim poduzećima i projektima koji pokreću zajednice. Uspostava Europskog ruralnog opservatorija pruža dragocjene uvide u ruralnu dinamiku, usmjeravajući formuliranje politike i intervencija.

Unatoč uspjesima, izazovi ostaju, posebno u pogledu pristupa fondovima EU-a za poduzetnike. Mjere pojednostavljenja smatraju se obećavajućim rješenjima za olakšavanje ostvarenja ciljeva ruralnog razvoja.

Promičući kulturu mentorstva i suradnje, EGSO podržava lokalne i regionalne inicijative kao što su programi LEADER i pametna sela, potičući ruralnu inovativnost i otpornost.

Lidija Pavić-Rogošić je bila u studijskoj grupi koja je izradila ovo mišljenje i u svom izlaganju na plenarnoj sjednici je napomenula: „Dugoročna vizija za ruralna područja je usvojena 2021., a Odbor je usvojio mišljenje 2022. Ono što je važno napomenuti da su Viziju zajednički pripremile dvije glavne uprave, DG Agri i DG Regio, što je svakako napredak u promišljanju razvoja ruralnih područja. Odbor je kontinuirano i aktivno uključen u provedbu Ruralnog pakta kroz Koordinacijsku grupu, upravljačko tijelo Komisije. Sudjeluju predstavnici dvije stručne sekcije EGSO-a, one za ruralni razvoj i one za ekonomsku i socijalnu koheziju, što doprinosi i boljoj suradnji između naših sekcija.

Bila sam članica studijske grupe i moram reći da je ovo mišljenje zaista pripremljeno u pravo vrijeme. Nedavno je objavljen izvještaj o provedbi Ruralne vizije i izvještaj o kohezijskoj politici. U Koordinacijskoj grupi Komisije, čija sam članica, aktivno raspravljamo o tome kako provesti Ruralni  pakt na nacionalnoj i lokalnoj razini i ovo mišljenje doprinosi tim nastojanjima.“

Dok se Europa kreće prema budućnosti ruralnog prosperiteta, EGSO potiče europske institucije da prihvate ovo novo poglavlje u ruralnom razvoju. Ponavljajući glasove lokalnih dionika i kreatora politika, EGSO predviđa živahnu ruralnu Europu spremnu za uspjeh.

Link na mišljenje EGSO-a ‘Prema većem sudjelovanju država članica, regija i aktera civilnog društva u provedbi dugoročne vizije za ruralna područja EU-a’ 

Link na mišljenje EGSO-a ‘Dugoročna vizija za ruralna područja EU- a’ 

Link na Ruralni akcijski plan https://rural-vision.europa.eu/action-plan_hr

#EESC #EGSO #RuralniPakt #RuralnaVizija

 

 

Pin It on Pinterest

Share This