Posljednji poziv na podnošenje projekata za Nagradu EGSO-a za civilno društvo 2022.

26.07.2022 | Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) poziva organizacije civilnog društva, pojedince i privatna poduzeća da se prijave za Nagradu EGSO-a za civilno društvo 2022. Ove će godine nagraditi inovativne i kreativne neprofitne projekte i inicijative u dvije kategorije: osnaživanje mladih i pomaganje ukrajinskim civilima pogođenima strašnim događajima u toj ratom zahvaćenoj zemlji. Izabrat će se najviše šest dobitnika – tri po kategoriji – koji će dobiti nagrade u ukupnoj vrijednosti od 60.000 eura. Rok za prijavu je 31. srpnja 2022. u 10:00 sati. Svečanost dodjele nagrada održat će se u prosincu u Bruxellesu.

U prvoj kategoriji EGSO će odabrati pobjednike među projektima čiji je cilj stvaranje bolje budućnosti s mladima i za mlade u Europi. Projekti bi se trebali baviti posebnim potrebama mladih Europljana i Europljanki i doprinositi njihovu osnaživanju i sudjelovanju u gospodarskom i društvenom životu.

 

 

 

 

 

U drugoj kategoriji, čija je tema europsko civilno društvo za Ukrajinu, nagradom će se odati priznanje uspješnim, inovativnim i kreativnim inicijativama osmišljenima kako bi se pomoglo civilima koji pate zbog rata.

U ovoj kategoriji projekti koji ispunjavaju uvjete za nagradu mogu obuhvaćati širok raspon tema, kao što su pružanje humanitarne pomoći, utočišta ili hitne pomoći; pružanje socijalne, psihološke ili administrativne potpore; pomaganje ukrajinskim izbjeglicama da se integriraju u zemlje domaćine, primjerice ponudom jezičnog osposobljavanja ili pomoći u pronalasku zaposlenja; pomaganje ranjivim osobama ili pak borba protiv dezinformacija o ratu u Ukrajini.

Detaljniji, ali ne i potpun popis mogućih tema projekata za obje kategorije dostupan je na posebnoj internetskoj stranici EGSO-a.

Nagrada je dostupna svim organizacijama civilnog društva, pojedincima i privatnim poduzećima koja provode neprofitne inicijative. Organizacije i poduzeća moraju biti službeno registrirani u EU-u, dok pojedinačni podnositelji zahtjeva moraju biti građani EU-a ili državljani trećih zemalja s boravkom u EU-u.

Projekti mogu biti dovršeni ili još u tijeku. Planirani projekti čija provedba nije počela do 31. srpnja 2022. neće se uzimati u obzir. Sve inicijative i projekti moraju se provoditi u EU-u, osim projekata iz druge kategorije (Europsko civilno društvo za Ukrajinu), koji se mogu provoditi i u Ukrajini.

Cjelokupan popis uvjeta i internetski obrazac za prijavu dostupni su na našoj internetskoj stranici.

O NAGRADI ZA CIVILNO DRUŠTVO

EGSO će 2022. godine održati 13. dodjelu Nagrade za civilno društvo, koja se svake godine posvećuje određenoj temi od posebne važnosti za EU. Njome se nagrađuju i potiču inicijative i postignuća organizacija civilnog društva i/ili pojedinaca koji su znatno doprinijeli promicanju zajedničkih vrijednosti koje jačaju europsku koheziju i integraciju.

Potaknite organizacije civilnog društva u svojoj zemlji ili mreži da se prijave za EGSO-ovu Nagradu za civilno društvo 2022. i na taj način pomognete vrijednim projektima da osvoje priznanje.

#EESC #EGSO

Pin It on Pinterest

Share This