Perspektiva civilnog društva o budućnosti Europe

07.03.2022 | Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) objavio je video koji ukratko predstavlja događanja tijekom Konferencije o budućnosti Europe i način na koji EGSO omogućuje organizacijama civilnog društva iz zemalja članica izražavanje stajališta na europskoj razini. U videu sudjeluje direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić kao članica EGSO-a.

Kako je navedeno u Zajedničkoj deklaraciji koju su 10. ožujka 2021. potpisale europske institucije, Konferencija o budućnosti Europe ima za cilj povezivanje i angažiranje građana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavni je cilj ovog ključnog projekta – kojemu je EGSO u potpunosti predan – dati pravo glasa građanima. Cilj je vratiti civilno društvo u središte europske političke agende, kroz učinkovit i dosljedan angažman s građanima, te osiguravanje da oni ponovno steknu povjerenje u europski projekt.

Konferencija, koja službeno počinje 9. svibnja 2021., bit će odlučujući trenutak za EU.

EGSO, sa svojih 329 članova koji dolaze iz svih 27 država članica, predstavlja sve slojeve društva (poslodavce, sindikate i civilno društvo općenito). Kao glas europskog organiziranog civilnog društva, aktivno sudjeluje na Konferenciji, igrajući tako svoju jedinstvenu i neospornu ulogu premošćivanja jaza između europskih institucija i organiziranog civilnog društva, na nacionalnoj, lokalnoj i europskoj razini.

Video Perspektiva civilnog društva o budućnosti Europe je dostupan OVDJE.

Više o Konferenciji o budućnosti Europe

https://www.eesc.europa.eu/hr/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe

Nova slika Europe – Rezolucija EGSO-a o konferenciji o budućnosti Europe je dostupna OVDJE.

#EGSO #EESC

 

Pin It on Pinterest

Share This