Oporavak će biti uspješan samo uz sustavnu uključenost europskog civilnog društva

21.06.2022 | Novosti iz EGSO-a

EGSO je usvojio novu rezoluciju o uključivanju organiziranog civilnog društva u provedbu i praćenje nacionalnih planova za oporavak i otpornost. Nedavno savjetovanje pokazalo je da, protivno propisima, organizirano civilno društvo nije dovoljno uključeno u te planove.

Odbor poziva na donošenje jasnih pravila kako bi se taj problem učinkovito riješio i kako bi se gospodarstvo vratilo na pravi put.

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom rasprave o usvajanju rezolucije predsjednica EGSO-a Christa Schweng istaknula je da je uključivanje organiziranog civilnog društva u reforme definirane u nacionalnim planovima za oporavak i otpornost nužno za poboljšanje kvalitete, transparentnosti i provedbe novih politika. Gonçalo Lobo Xavier, potpredsjednik Skupine za europski semestar, iznio je neke od glavnih zaključaka savjetovanja o tom pitanju.

„Organizirano civilno društvo uglavnom je pozitivno ocijenilo konačni sadržaj planova za oporavak i otpornost. Međutim, socijalna dimenzija često je nedovoljno razvijena“, istaknuo je. Predsjednik Skupine za europski semestar Javier Doz Orrit predstavio je glavne preporuke i pozvao države članice da „hitno usklade svoje djelovanje s pravilima utvrđenima u Mehanizmu za oporavak i otpornost“, a Europsku komisiju i Parlament da osiguraju njihovu provedbu. 

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Europske komisije, koji je također sudjelovao u raspravi, istaknuo je utjecaj ruske invazije na Ukrajinu na globalni i europski gospodarski oporavak i osvrnuo se na mjere za njegovo ublažavanje i daljnje korake.

Luca Jahier: Nacionalni planovi za oporavak i otpornost uvelike su u tijeku

Potpredsjednik Skupine za europski semestar Luca Jahier predstavio je nekoliko primjera dobre prakse i napomenuo da se „problem nedostatka stvarnog i kvalitetnog sudjelovanja organiziranog civilnog društva u gospodarskom upravljanju EU-om neće riješiti dok se ne provede reforma europskog semestra“. 

EGSO info: Kako ocjenjujete stanje provedbe nacionalnih planova za oporavak i otpornost u državama članicama?

Luca Jahier: Prije godinu dana, kada smo bili na samom početku provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost, tek je mali broj zemalja ostvario napredak u pripremi svojih nacionalnih planova.  

Najvažnije je bilo naglasiti važnost i iskušati provedbu članka 18. Uredbe EU-a, koji se odnosi na obavezu država članica da u pripremu, provedbu i praćenje planova uključe organizacije civilnog društva, socijalne partnere, lokalne vlasti, sveučilišta i druge dionike.

Ove je godine svoje planove finaliziralo 26 država članica (Nizozemska je u završnoj fazi). Planovi sviju država su odobreni i mnogi su već u provedbenoj fazi, s izuzetkom dviju država kod kojih to nije slučaj zbog uvjetovanosti u pogledu „vladavine prava“. Neki su planovi već u potpunosti dovršeni, EU je pozitivno ocijenio prvih šest mjeseci njihove provedbe, a i u drugom šestomjesečnom razdoblju brzo napreduju. Postoji niz drugih aspekata uključenih u praktičnu primjenu članka 18. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost, a organizirano civilno društvo općenito je pozitivno ocijenilo konačni sadržaj nacionalnih planova za oporavak i otpornost.

Iako se angažman organizacija civilnog društva po kvaliteti znatno razlikuje od jedne države članice do druge (u nekima je tek minimalan), utvrđene su i neke izuzetno dobre prakse. Na primjer, u Austriji, Francuskoj, Luksemburgu, Španjolskoj i Švedskoj suradnja s vladama je bliska i konstruktivna i ojačana transparentnošću i trajnim dijalogom. U Češkoj, Estoniji, Finskoj, Italiji i Španjolskoj uspostavljene su internetske stranice ili vladini portali za kampanju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, koji javnosti pružaju transparentne informacije. U Italiji je u studenome 2021. na razini vlade uspostavljen Stalni okrugli stol partnerstva, koji koordinira predsjednik Nacionalnog gospodarskog i socijalnog odbora. U Hrvatskoj organizirano civilno društvo sudjeluje u pripremi natječaja za provedbu nacionalnog plana za oporavak i otpornost. U Portugalu je osnovan Nacionalni odbor za praćenje, koji među ostalim uključuje predstavnike socijalnih partnera, sveučilišta i socijalnog sektora.

Dakle, možemo zaključiti da, kao prvo, tu točku treba jače naglasiti i pozvati države članice da usvoje pozitivne lekcije i prate najbolje prakse. Kao drugo, možemo potvrditi da bi se visokokvalitetno, učinkovito i stabilno sudjelovanje organizacija civilnog društva u gospodarskom upravljanju u državama članicama trebalo temeljiti na pravnim pravilima i javnim i transparentnim postupcima i biti zajamčeno direktivom ili uredbom EU-a.

Izvor: eesc.europa.eu

#EGSO #EESC 

Pin It on Pinterest

Share This