Obrazovanje bi se trebalo nalaziti u središtu održivog razvoja

15.02.2023 | Novosti iz EGSO-a

Obrazovanje može pomoći u preobrazbi društava koja se temelje na fosilnim gorivima u kružna i održiva društva. U samoinicijativnom mišljenju usvojenom u prosincu EGSO poziva na transformativno obrazovanje kojim se mladima omogućuje da doprinesu zelenoj tranziciji.

U središtu obrazovanja o održivom razvoju trebale bi se nalaziti humanističke vrijednosti, dok bi poseban naglasak trebalo staviti na posljedice ljudskog ponašanja za okoliš i društvo. To zahtijeva redefiniranje obrazovanja, od predškolskog do sveučilišnog i šire.

 

 

 

 

 

 

 

„Održivost se ne odnosi samo na okoliš. Postoje brojni aspekti, a svih 17 ciljeva održivog razvoja jednako je važno. Obrazovanje ima presudnu ulogu i ključni je pokretač svih ostalih ciljeva održivog razvoja”, izjavila je Tatjana Babrauskienė, izvjestiteljica za mišljenje EGSO-a „Osnaživanje mladih radi postizanja održivog razvoja putem obrazovanja”.

Kritičko razmišljanje i informirano donošenje odluka trebali bi se podučavati u školi kako bi se djeca mogla nositi s pitanjima održivog razvoja. Na osnovnoj razini djecu bi trebalo podučavati o održivoj energiji, potrošnji i proizvodnji, smanjenju rasipanja hrane i donošenju odgovornih odluka o hrani.

U nedavno donesenom izvješću „Evaluacija programa EU-a za škole” iznose se dodatne preporuke za poboljšanje školskog sustava u svrhu održivog razvoja. „Poboljšanje mjera za obrazovanje o hrani tako da se dio vremena nastave posveti podrijetlu i vrijednosti hrane te posjetama poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivredno-prehrambenim poduzećima mogli bi poboljšati program EU-a za škole i doprinijeti obrazovanju mladih o održivoj zdravoj prehrani”, izjavio je izvjestitelj za izvješće Arnold Puech d’Alissac. EGSO je također pozvao na bolju uporabu sredstava za obrazovanje za održivi razvoj, kao što su Mehanizam za oporavak i otpornost, Erasmus+, Obzor, Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond plus.

Provedba obrazovanja za održivi razvoj trenutno se u različitim državama članicama nalazi u različitim fazama razvoja te će morati biti prilagođena lokalnim okolnostima.

„Ne smijemo gubiti vrijeme. Potrebna je preobrazba obrazovanja kako bi se osigurala održiva budućnost u državama članicama te je ključno na aktivan način uključiti mlade, nastavnike i roditelje u taj proces“”, rekla je izvjestiteljica Babrauskienė. 

Izvor: eesc.europa.eu

#EESC #EGSO 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This