Mladi: diskriminirani isključivo zbog svoje dobi

21.08.2023 | Novosti, Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) smatra da bi EU i države članice trebali okončati diskriminirajuću praksu prema mladima, poput niskih minimalnih plaća za mlade i neplaćenog pripravništva. 

Mladi bi također trebali biti neposrednije uključeni u oblikovanje politika, osobito onih koje se odnose na njih. Ovi zahtjevi, koje je EGSO iznio u dvama mišljenjima usvojenima na plenarnoj sjednici 15. lipnja, podudaraju se s usvajanjem izvješća Europskog parlamenta o kvaliteti pripravništva u kojemu se poziva Europsku komisiju da donese direktivu u kojoj bi se utvrdilo da je zapošljavanje pripravnika i stažista na dulje vrijeme bez plaće protuzakonito.

„Previše mladih koji primaju niže minimalne plaće ili odrađuju neplaćeno pripravništvo ima negativna iskustva na tržištu rada. Ne možemo biti slijepi na tu činjenicu u državama članicama”, izjavio je Michael McLoughlin, izvjestitelj za mišljenje „Jednako postupanje prema mladima na tržištu rada”.

“Mladi imaju pravo da ih se čuje i da mogu djelovati”, rekla je Nicoletta Merlo, izvjestiteljica za mišljenje „Suradnja u području mladih”, koje je izrađeno na zahtjev španjolskog predsjedništva Vijeća EU-a i ima za cilj dati novi zamah agendi EU-a za mlade.

„Uključivanje mladih mora se podržati u cijelom procesu oblikovanja, provedbe i praćenja javnih politika, koje moraju biti usmjerene na važnost uloge organizacija mladih i u obzir uzeti nove, neformalne načine na koje se mladi okupljaju, surađuju i uključuju u dijalog”, rekla je Nicoletta Merlo.

EGSO poziva na to da mladi imaju iste radne uvjete, naknade za zapošljavanje, socijalnu sigurnost i socijalnu pomoć kao i drugi radnici. U skladu s načelom jednake plaće za jednaki rad, mladi bi morali imati pravo na istu minimalnu plaću kao i drugi radnici. Trenutno to nije tako u nekim zemljama koje su uvele posebne, niže minimalne plaće za mlade, unatoč činjenici da svaki četvrti mladi radnik prima minimalnu plaću, u usporedbi sa svakim desetim za ostale radnike.

Novi predsjednik EGSO-a Oliver Röpke poseban naglasak stavlja na jačanje dijaloga s mladima i njihovo uključivanje u oblikovanje politika.

U razgovoru s organizacijama mladih na plenarnoj sjednici izjavio je: „Zalažemo se za uključiviji model koji će mlade staviti u središte procesa. Otvaranje vrata EGSO-a mladima jedan je od mojih političkih prioriteta i ne namjeravam stati na granicama EU-a. Naime, želim doprijeti i do organizacija mladih iz zemalja kandidatkinja.”
U raspravi su sudjelovali i predstavnici Europskog foruma mladih, organizacije Generation Climate Europe i ReDI School of Digital Integration.

Izvor: eesc.europa.eu

#EGSO #EESC

 

Pin It on Pinterest

Share This