Mišljenje EGSO-a: EU i Program održivog razvoja do 2030.

26.10.2023 | Novosti, Novosti iz EGSO-a

Na plenarnoj sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) u listopadu 2023. usvojeno je mišljenje “EU i Program održivog razvoja do 2030.: jačanje provedbe ciljeva održivog razvoja” koje je izrađeno na zahtjev španjolskog predsjedništva Vijećem EU-a.

 

Mišljenje će uskoro biti dostupno, a u nastavku su zaključci i preporuke:

–        Posebno izdanje izvješća UN-a o napretku u postizanju ciljeva održivog razvoja razotkriva alarmantno stanje na svjetskoj razini u kojem se, na pola puta do roka predviđenog za provedbu tih ciljeva, mnogi od njih ne ostvaruju prema planu. Prema tom izvješću, preliminarna procjena otprilike 140 ciljnih vrijednosti za koje postoje podaci pokazuje da se svega 12 % njih ostvaruje prema planu; gotovo pola ih je, unatoč određenom napretku, umjereno ili ozbiljno u zaostatku, a otprilike 30 % nije se pomaklo s početne točke ili se pogoršalo u odnosu na početne vrijednosti iz 2015.

–        EGSO ponavlja da, iako Komisija ciljeve održivog razvoja smatra ključnim dijelom političkih smjernica, EU-u treba integrirana, sveobuhvatna strategija s ambicioznim dugoročnim ciljevima i planovima kako bi se ubrzao napredak u ostvarivanju tih ciljeva na europskoj i globalnoj razini. Umjesto da se ciljevima bavi pojedinačno, EU bi trebao usvojiti holistički pristup kako bi smanjio složenost svojih politika i instrumenata za održivi razvoj.

–        EGSO naglašava da Komisija treba preuzeti dugoročnu političku obvezu koja se mora odnositi i na razdoblje nakon tekućeg mandata. Komisija se mora obvezati na to da će uključivati dionike u osmišljavanje i određivanje programa u ranoj fazi, osiguravati zastupljenost drugih institucija i pružati odgovarajuće resurse kako bi se osiguralo smisleno i uključivo sudjelovanje organizacija civilnog društva. Na ciljevima održivog razvoja mora se raditi dugoročno, i nakon 2030.

–        EGSO naglašava da u provedbu ciljeva održivog razvoja treba uključiti civilno društvo, javni i privatni sektor, akademsku zajednicu i organizacije mladih i žena. S obzirom na nedavni pozitivan ishod posredovanja EGSO-a u prenošenju stajališta organizacija civilnog društva u okviru dobrovoljnog pregleda provedbe ciljeva održivog razvoja na razini EU-a, pozivamo Komisiju da zajedno s EGSO-om stvori prostor za okupljanje u svrhu održavanja redovitog i strukturiranog dijaloga civilnog društva uz sudjelovanje poduzeća, sindikata i organizacija civilnog društva koje rade na terenu.

  • EGSO vjeruje da su društvena prihvaćenost, koja se temelji na proporcionalnom dijeljenju troškova i koristi od tranzicije, proaktivna komunikacijska strategija protiv odbacivanja Programa 2030., daljnja ulaganja i usklađenost ciljeva održivog razvoja s europskim semestrom, multilateralizam te izgradnja jake diplomacije oko ciljeva održivog razvoja i zelenog plana drugi ključni pokretači za ubrzavanje provedbe tih ciljeva. Troškovi tranzicije ne smiju biti nepodnošljivi za poduzeća, radnike ili ostatak društva.

Direktorica ODRAZ-a, Lidija Pavić-Rogošić je bila predsjednica studijske grupe. Prilikom rasprave o tom mišljenju naglasila je sljedeće:

“Važno je da upravo sada razgovaramo o temi postizanja ciljeva održivog razvoja, s obzirom na to da smo na polovici razdoblja za njihovo predviđeno postizanje do 2030. a izvještaji govore da u području mnogih ciljeva nismo puno napravili. Događanja u svijetu i klimatske promjene sigurno ne pomažu da te ciljeve postignemo kako su planirani.

Drugo, u rujnu 2023. je u UN-u održan sastanak na vrhu o ubrzanju njihove provedbe temeljem smjernicama na visokoj političkoj razini. Iskreno, bilo bi nam draže da je u njima više prepoznata važnost uloge civilnog društva.

I treće, provedba ciljeva održivog razvoja nije izričito spomenuta u nedavnom govoru predsjednice Ursule von der Leyen o stanju Unije. Postavlja se pitanje ukazuje li to da ciljevi održivog razvoja nisu pokretačka snaga promjene u politikama EU-a (iako bi ih trebali smatrati krovnom politikom)?  

S obzirom na to da su pred nama europski izbori, ovo mišljenje bi trebalo promovirati i među EU institucijama nakon izbora, počevši od Europske komisije, s obzirom da će vjerojatno biti novih povjerenika, a i u Parlamentu kako bi osigurali političku predanost provedbi ciljeva održivog razvoja.

U mišljenju je navedeno što je sve potrebno za istinsku provedbu ciljeva – strukturne promjene, inovativna rješenja i suradnja vlada, civilnog društva, poslovnih subjekata i međunarodnih organizacija te sveobuhvatna strategija EU-a za provedbu ciljeva održivog razvoja.

Pozvala je članove da u svojim zemljama posebno informiraju relevantne dionike o ovom mišljenju.”

#EESC #EGSO #SDGs #EU

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This