Lidija Pavić-Rogošić na konferenciji u Švedskoj o Ruralnom paktu

11.05.2023 | Novosti iz EGSO-a

Direktorica ODRAZ-a je 3. i 4. svibnja sudjelovala na konferenciji “Djelovanje za ruralna područja – dijeljenje iskustava Ruralnog pakta i učenje za budućnost” koja je održana u švedskom gradu Uppsala. Cilj konferencije bio je analizirati kakva su dosadašnja iskustva i što možemo naučiti jedni od drugih kako bismo poduzeli sljedeće korake za revitaliziranu ruralnu Europu.

Kontekst

Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a pokrenuta je u lipnju 2021. Od tada, mobilizacija ruralnog pakta započela je u raznim dijelovima Unije kako bi ruralna Europa postala jača, povezanija, otpornija i naprednija do 2040.

Cilj konferencije bio je analizirati kakva su dosadašnja iskustva i što možemo naučiti jedni od drugih kako bismo poduzeli sljedeće korake za revitaliziranu ruralnu Europu.

Neke od tema o kojima se raspravljalo:

 • Najbolje prakse i primjeri provedbe Ruralnog pakta na nacionalnoj razini
 • Višerazinsko upravljanje za holistički ruralni razvoj
 • Alati i metode za Ruralni pakt.
 • Uključivanje i sudjelovanje mladih u Ruralnom paktu.

Sudionici su bili iz različitih država članica, nevladinih organizacija, političari, istraživači i predstavnici institucija EU-a. Događaj je započeo studijskim posjetima dobrim primjerima ruralnih poslovnih inicijativa, a nastavio se interaktivnom konferencijom.

Konferencija je organizirana u suradnji s uredima Vlade Švedske i Europske komisije. Zaključci s konferencije bit će korisni za nadolazeće smjernice Ruralnog pakta koje su u izradi, a bit će predani i budućem španjolskom predsjedništvu.

Održana su predavanja kao i interaktivni razgovori te radionice na vrlo aktualne teme vezane uz dugoročnu ruralnu viziju i Ruralni pakt.

Dubravka Šuica, potpredsjednica EU-a zadužena za demokraciju i demografiju održala je govor prvog dana konferencije. “Ozbiljno ulažemo u našu posvećenost ruralnim područjima. Programirali smo preko 120 milijuna eura financiranja za razdoblje od 2021. do 2024. godine” spomenula je.

“U Europskoj komisiji već više od godinu dana testiramo mehanizam provjere ruralnih područja, s obećavajućim rezultatima. Podižemo svijest o ruralnim problemima. Ruralna područja ključna su za otpornost Europske unije”, zaključila je.

Lidija Pavić-Rogošić sudjelovala u ime Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO)

Lidija Pavić-Rogošić pozvana je kao panelistica u raspravi na temu “Kako angažirati različite sudionike da se pridruže paktu i djeluju za ruralna područja”. Ostali panelisti bili su: Birgitta Sacrédeus, članica Europskog odbora regija (CoR); Marion Eckardt, potpredsjednica Europske udruge LEADER za ruralni razvoj (ELARD) i Leneisja Jungsberg, viša znanstvena suradnica, NordRegio. Moderator panela bio je Enrique Nieto, zamjenik voditelja tima, Ured za potporu Ruralnog pakta.

Panelisti su imali priliku odgovoriti na dva pitanja, a u nastavku su odgovori koje je dala Lidija Pavić-Rogošić na postavljena pitanja:

Kako EGSO radi na jačanju Ruralnog pakta i osiguravanju da se čuju glasovi svih društveno-ekonomskih aktera i civilnog društva?

EGSO se obvezao poduprijeti Ruralni pakt, a službeno smo se pridružili zajednici tijekom prve konferencije Ruralnog pakta u lipnju prošle godine. EGSO je u dobroj poziciji da promiče Ruralni pakt i da se čuju glasovi ruralnih područja – ima 329 članova koji predstavljaju civilno društvo u cjelini, okupljajući poslodavce iz velikih i manjih poduzeća, sindikate kao i organizacije malih poljoprivrednika, nevladine organizacije itd.

EGSO je objavio brojna mišljenja povezana s temom Ruralnog pakta i uveo je ruralnu provjeru. Informirati članove i raspravljati o izazovima i prilikama ruralnih područja u našem Odboru, već je dobra polazna točka.

EGSO je angažiran s drugim institucijama i dionicima u sudjelovanju na lokalnim/nacionalnim/europskim/međunarodnim događajima, suorganizaciji događaja, ističući mogućnosti Ruralnog pakta. Kao primjeri:

 • Tematska rasprava o obnovljivim izvorima energije u ruralnim područjima u Odboru
 • Partnerski događaj s ECOLISE-om, europskom mrežom za inicijative koje vode zajednice o klimatskim promjenama i održivosti
 • Konferencija koju sam organizirala u Hrvatskoj o Ruralnom paktu u listopadu 2022.
 • Posjet predstavnika ERP-a.

EGSO se obvezao na:

 • daljnji doprinos procesu facilitacije Ruralnog pakta,
 • promicanje i provedbu Ruralnog pakta unutar i izvan EGSO-a,
 • organiziranje međuinstitucionalnih rasprava u EU-u kako bi se održao zamah na razini EU-a, ali i na nacionalnim razinama.

Kako Pakt može olakšati ili potaknuti sudjelovanje društveno-ekonomskih aktera? Trebaju li biti uključeni i drugi dionici aktivni u područjima važnim za ruralna područja, a koji nisu bili tradicionalno uključeni?

Održivi razvoj ruralnih područja dotiče se svake politike EU-a (zapošljavanje, pristup uslugama, transport, digitalizacija pa i urbani razvoj itd.), kao i participativnog pristupa na lokalnoj razini.

Sektorski pristup sigurno neće ruralna područja učiniti atraktivnim i uspješnim. Svi ruralni ljudi i dionici trebali bi biti uključeni u osmišljavanje i provedbu sveobuhvatnih strategija za razvoj svojih ruralnih područja, a ne samo oni koji su tradicionalno uključeni u rasprave o ruralnoj politici.

Kako bi Ruralni pakt ispunio svoju ulogu sveobuhvatne i holističke strategije za uravnotežen, kohezivan, pravičan i održiv razvoj, potreban mu je model upravljanja koji uključuje lokalne vlasti kao i lokalne tvrtke, privatne i neprofitne, u suradnji s lokalnim demokratskim strukturama i socijalnim partnerima, kako bi se osiguralo da se lokalni glasovi čuju i da se dugoročna ruralna vizija može uspješno provesti.

Iskustvo EGSO/EK Europske platforme dionika kružnog gospodarstva i model upravljanja Vijećima za politiku hrane, mogli bi poslužiti kao inspiracija za učinkovitu suradnju između svih dionika na lokalnoj razini – EGSO će podržati i facilitirati takvu suradnju.

Organizacije civilnog društva, uključujući LEADER i LAG-ove, trebale bi razviti lokalna ruralna i urbana partnerstva za stvaranje gospodarskih, društvenih i okolišnih prilika te za poticanje boljeg razumijevanja međuovisnosti tih područja.

Trebalo bi financirati više ulaganja u lokalne pilot-projekte i paneuropske poticaje i nagrade za napredne primjere koji pokazuju uključive sporazume, a EGSO će se zalagati za to.

Ključ za postizanje vizije je imati potpuno financiran Akcijski plan za provedbu dugoročne ruralne vizije s jasnim ciljevima i definirane rokove za transparentno mjerenje postignutog.

U raspravi o ulozi dionika koji doprinose Paktu i viziji, spomenula je moguću ulogu mreža u različitim područjima, npr. u području prometa i mobilnosti to je mreža za održivu mobilnost CIVINET Slovenija-Hrvatska-SEE, koja se također bavi i ruralnom mobilnošću i ruralno-urbanim vezama.

Više informacija

Website konferencije: Rural Pact Conference | Landsbygdsveckan
Program: Agenda | Landsbygdsveckan
Lista govornika: Speakers | Landsbygdsveckan

Mišljenja EGSO-a i korisni linkovi

 

#EESC #EGSO #RuralPact

 

 

Pin It on Pinterest

Share This