Konferencija #ReskillEU – nova radna mjesta za energetiku i transport u Europi

30.10.2023 | Novosti, Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i Opća uprava za istraživanje i inovacije (DG RTD) organizirat će jednodnevnu konferenciju u Bruxellesu 8. studenog 2023. na kojoj će se raspravljati o potrebi za novim vještinama u područjima čiste energije i prometa, s fokusom na razvoj vještina kroz aktivnosti istraživanja i inovacija. 

‘Obzor Europa’ podupire razvoj vještina kako bi zelene i digitalne tranzicije EU-a bile uspješne, u skladu s ciljevima postavljenima u Europskoj agendi vještina za 2025. i u kontekstu Europske godine vještina.

U domeni energije, sektor obnovljivih izvora u EU-u danas treba više od 1,2 milijuna kvalificiranih radnika, prema Međunarodnoj agenciji za obnovljivu energiju. To će dovesti do ogromne potražnje za djelovanjem EU-a kako bi se osigurale potrebne vještine. Očekuje se da će se brojke do 2050. svake godine povećavati. Istraživanje i inovacije također igraju središnju ulogu u razvoju novih vještina u energetskom sektoru.

Prometni sektor sada zapošljava više od 15 milijuna ljudi u EU-u. Ovaj se sektor brzo razvija, mijenja i na njega uvelike utječu razvoj automatizacije, elektrifikacije i ozelenjavanja prometa. Potpuna dekarbonizacija transportnog sektora može biti uspješna samo ako to ide ruku pod ruku s radnom snagom koja ima odgovarajuće vještine.

Konferencija će okupiti relevantne dionike, posebice organizacije civilnog društva, obrazovne mreže, akademsku zajednicu, industriju, istraživačke organizacije i europske institucije kako bi raspravljali o doprinosu istraživačkih i inovacijskih aktivnosti planu vještina za Europu. Pitanja o kojima će se razgovarati tijekom skupa:

  • Kako Europska komisija može putem svojih politika i programa istraživanja i inovacija potaknuti razvoj radne snage s pravim skupom vještina za dekarbonizaciju energetskih i prometnih sustava?
  • Kako možemo privući najbolje talente u energetskom i prometnom sektoru i razmijeniti iskustva kroz istraživačke i inovacijske aktivnosti?
  • Kako možemo osigurati razvoj potrebnih znanja i kompetencija, posebno u području zelenih vještina i obuke?

Program je dostupan OVDJE.  

Registrirati se možete na sljedećoj poveznici.

Relevntna mišljenja EGSO-a možete naći OVDJE.

Konferenciju možete pratiti i on-line preko poveznice.

#EESC #EGSO #ReskillEU

 

Pin It on Pinterest

Share This