Izvješće o strateškim predviđanjima 2022.: EGSO traži veću ulogu u utvrđivanju budućih trendova i rizika za EU

26.05.2023 | Novosti iz EGSO-a

Osvrćući se u ožujku na izvješće Europske komisije o trendovima i pitanjima koje treba pratiti, EGSO je istaknuo da je mogao dati mnogo veći doprinos da je od samog početka bio uključen u postupak predviđanja.

Odbor je u svojem mišljenju o izvješću o strateškim predviđanjima 2022., koje je usvojio na plenarnom zasjedanju u ožujku, istaknuo da može ojačati mogućnosti analize i predviđanja EU-a. Kao predstavnik civilnog društva može vrlo lako prepoznati nove trendove. To je pokazao i u spremnosti da rano da doprinos predstojećem izvješću o strateškim predviđanjima 2023.

Izvjestitelj Angelo Pagliara objasnio je neke od razloga na kojima se temelji mišljenje: „Mnoga od pitanja koja su pokrenuta u Komisijinu izvješću obrađena su u prethodnim mišljenjima EGSO-a i imamo vrlo opsežno stručno znanje i iskustvo. Stoga nam se obratite, uključite nas i više jer mi vam stvarno možemo pomoći.”

U Izvješću o strateškim predviđanjima 2022. ispituje se kako najbolje uskladiti klimatske ambicije EU-a i njegove potencijalno suprotstavljene digitalne ciljeve te se utvrđuje deset ključnih područja na kojima je potrebno djelovati kako bi se maksimizirale sinergije i dosljednost. S tim u vezi EGSO poziva na to da se plan strateškog predviđanja usmjeri na novi razvojni model koji objedinjuje gospodarsku, okolišnu i socijalnu održivost te stavlja ljude u središte.

Jedna od ključnih slabosti izvješća o predviđanju 2022. koju je EGSO istaknuo nedostatak je jasnog opisa rizikâ i scenarija u slučaju da EU ne ispuni svoje ciljeve u pogledu dostupnosti sirovina, rijetkih zemnih metala i vodnih resursa.

U perspektivi izvješća o strateškim predviđanjima 2023., koje bi Komisija trebala objaviti u drugom tromjesečju 2023. i koje će biti usredotočeno na socijalno i gospodarski održivu Europu, EGSO je istaknuo sljedeća važna područja:

  • sustavi opskrbe i otpornost europskog poljoprivredno-prehrambenog sektora;
  • snažan, povezan i inovativni europski industrijski sustav koji može stvarati kvalitetna radna mjesta;
  • potreba za strateškom energetskom autonomijom i potporom poduzećima i radnicima po uzoru na ono što je učinjeno tijekom krize uzrokovane pandemijom.

Izvor: eesc.europa.eu

#EESC #EGSO

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This