Izgradnja vještina kako bi tržište rada postalo otvoreno svima

15.05.2023 | Novosti iz EGSO-a

Europska godina vještina trebala bi biti prilika za premošćivanje jaza – godina u kojoj bi se trebale ukloniti prepreke koje mnoge sprečavaju u pronalasku kvalitetnog i zadovoljavajućeg zaposlenja. U vrijeme kada se smanjuje radna snaga u EU-u važnije je nego ikad da se putem ulaganja u vještine iskoristi potencijal onih koji su prečesto isključeni s otvorenog tržišta rada.

Naravno, pri razvoju vještina koje odgovaraju zahtjevima postojećih i budućih tržišta rada morat će se uzeti u obzir sve veća digitalizacija naših gospodarstava. To znači premošćivanje jaza u digitalnim vještinama, među ostalim za skupine kao što su osobe s invaliditetom i starije osobe koje su i dalje aktivne na tržištu rada. 

U našim modernim društvima digitalna pismenost nije samo alat koji ljudima pomaže da pronađu svoje mjesto na tržištu rada, već je i preduvjet za neovisan život i nešto čega nitko ne bi trebao biti lišen.

Međutim, promicanje vještina koje su otporne na buduće promjene u našim gospodarstvima ne bi trebalo biti previše ovisno o digitalnim kompetencijama. Europska godina vještina također bi trebala biti platforma za promicanje važnosti i vrijednosti zapošljavanja u tehničkom, manualnom i strukovnom sektoru. Vještine potrebne u tim sektorima predugo se podcjenjuju, kao i ključne funkcije tih sektora u našim društvima. Zelena tranzicija temelj je plana EU-a za preobrazbu gospodarstva u predstojećim godinama te su za provedbu stvarne transformacije od velike važnosti tehničko i manualno stručno znanje. Kako bi se to postiglo, mnogi će se radnici morati prekvalificirati, a tu bi priliku trebalo iskoristiti i kako bi se doprlo do osoba koje su obično isključene s tržišta rada i kako bi se razvile njihove vještine.

#EESC #EGSO

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This