Izgradnja budućnosti europske poljoprivrede: EGSO poziva na otpornost i održivost

21.03.2024 | Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) radi na viziji zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) za razdoblje nakon 2027. kako bi se osigurala otpornost i održivost europske poljoprivrede. Na zahtjev belgijskog predsjedništva Vijeća EU-a EGSO je izradio mišljenje, usvojeno u siječnju, u kojem je naglasio potrebu za stabilnim i dugoročnim političkim okvirom kojim bi se podupirala održiva proizvodnja hrane, otvorena strateška autonomija i ruralni razvoj.

 

 

U EU-u je čak 94,8 % poljoprivrednih gospodarstava u EU-u u obiteljskom vlasništvu i taj se sektor suočava s izazovima kao što su niži prihodi, sve manji broj poljoprivrednih gospodarstava, poteškoće s generacijskom obnovom i znatan odljev radne snage.

 

 

Unatoč tome što se proračunska sredstva za ZPP smanjuju (manje od 25 % u 2021.), EGSO poziva na to da financiranje ZPP-a bude razmjerno njegovim ciljevima u pogledu održivosti. Preporučuje prelazak s osnovne potpore dohotku na financijske poticaje za okolišne i socijalne usluge, čime bi se malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima omogućila fleksibilnost tijekom prijelaznog razdoblja.

Pitanje primjerenog životnog standarda poljoprivrednika u EU-u, koji je pogoršan inflacijom, nestabilnošću energetskog tržišta i klimatskim promjenama, izaziva zabrinutost i stoga su potrebne reforme ZPP-a. EGSO želi da se u ZPP-u za razdoblje nakon 2027. suočimo s tim izazovima i smatra da bi on trebao biti usmjeren na pristojne radne uvjete, promicanje zdravije prehrane, smanjenje rasipanja hrane i reguliranje tržišta hrane. Predlaže protucikličke komponente i potporu proizvodnji energije iz obnovljivih izvora da bi se ublažio učinak povećanja cijena energije i poremećaja u opskrbi. Kao mjere za borbu protiv ekstremnih klimatskih uvjeta i osnaživanje poljoprivrednika predlaže javno-privatna partnerstva za sustave osiguranja i ulaganja u inovacije i digitalne tehnologije.

Uoči izbora za Europski parlament 2024. EGSO naglašava potrebu za ZPP-om koji bi zadovoljio promjenjive društvene i poljoprivredne potrebe.  Naglašava da je pri osmišljavanju i prilagodbi strateških planova važno uključiti dionike, omogućiti fleksibilnost državama članicama i pojednostaviti administrativne postupke. Naposljetku, EGSO želi da se, s obzirom na globalne izazove, u ZPP-u uspostavi ravnoteža između jamčenja sigurnosti opskrbe hranom, zaštite okoliša i promicanja dobrobiti europskih poljoprivrednika.

Izvor: eesc.europa.eu

#EESC #EGSO 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This