Izdvajamo usvojena mišljenja EGSO-a iz 2021. vezana za temu održivi razvoj

11.01.2022 | Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) na mjesečnim plenarnim sjednicama usvaja mišljenja iz društvenih, gospodarskih, građanskih, okolišnih, kulturnih i drugih područja. Izdvajamo usvojena mišljenja EGSO-a iz 2021. godine vezana za održivi razvoj.

Europski parlament, Vijeće i Komisija imaju zakonsku obvezu konzultirati EGSO o mnogim pitanjima. EGSO svoja mišljenja daje, ne samo oko tih obveznih savjetovanja, već i na vlastitu inicijativu, o bilo kojoj temi vezanoj za politiku EU-a za koju smatra da je to potrebno. Pored toga, priprema i ‘istraživačka mišljenja’, kad Komisija, Parlament ili Vijeće Europske unije zatraže da EGSO razmotri i da prijedloge u područjima od naročitog značenja za organizirano civilno društvo.

 

 

 

 

 

OKOLIŠ

 • Program djelovanja za okoliš do 2030. – PREUZMI
 • Ususret strategiji EU-a za poboljšanje zelenih vještina i kompetencija za sve – PREUZMI
 • Primjena Aarhuške konvencije – Pristup pravosuđu u pitanjima okoliša – PREUZMI
 • Nova strategija EU-a za šume do 2030. – PREUZMI

DRUŠTVO

 • Načela javnih usluga za stabilnost demokratskog poretka – PREUZMI
 • Uloga soc. ekonomije u otvaranju radnih mjesta i provedbi europskog stupa socijalnih prava – PREUZMI
 • Nova strategija za potrošače – PREUZMI
 • Promicanje vještina za pravednije, povezanije, održivije, digitalnije i otpornije društvo – PREUZMI
 • Akcijski plan za integraciju i uključivanje za razdoblje 2021. – 2027. – PREUZMI
 • Nema zelenog plana bez socijalnog plana – PREUZMI
 • Nova strategija za provedbu Povelje o temeljnim pravima – PREUZMI
 • Akcijski plan za europsku demokraciju – PREUZMI
 • Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava – PREUZMI
 • Kohezijska politika u borbi protiv nejednakosti – PREUZMI
 • Val obnove za Europu – ozelenjivanje zgrada, otvaranje radnih mjesta, poboljšanje života – PREUZMI
 • Europski statut za udruženja i nevladine organizacije – PREUZMI
 • Dostojanstven rad mladih i uključivanje NEET-ova putem nacionalnih planova oporavka – PREUZMI
 • Europska godina mladih 2022. – PREUZMI 
 • Izađimo iz pandemije jači – PREUZMI 
 • Volonteri – Građani grade budućnost Europe – PREUZMI

DIGITALIZACIJA

 • Digitalni ciljevi za razdoblje do 2030. – PREUZMI
 • Gospodarske i socijalne prilike koje nudi digitalizacija – PREUZMI
 • Digitalizacija za sve – PREUZMI

GOSPODARSTVO

 • Industrijska tranzicija prema zelenom i digitalnom europskom gospodarstvu – PREUZMI
 • Strateško predviđanje – PREUZMI
 • Mjere koje idu korak dalje od BDP-a za uspješan oporavak i održivo i otporno gospodarstvo EU-a – PREUZMI

RURALNI RAZVOJ

 • Evaluacija utjecaja ZPP-a na teritorijalni razvoj ruralnih područja – PREUZMI

ODRŽIVA MOBILNOST

 • Strategija za održivu i pametnu mobilnost – PREUZMI
 • Evaluacija – Bijela knjiga o prometu iz 2011. – PREUZMI

KLIMATSKE PROMJENE

 • Nova strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama – PREUZMI
 • Povećanje klimatskih ambicija Europe – PREUZMI
 • Taksonomija održivog financiranja – klimatske promjene – PREUZMI
 • Socijalni fond za klimatsku politiku – PREUZMI

ODRŽIVI RAZVOJ

 • Održivi razvoj u mediteranskoj regiji – PREUZMI
 • Ususret sveobuhvatnoj strategiji za održiv urbani i ruralni razvoj (samoinicijativno mišljenje) – PREUZMI

#EESC #EGSO

 

Pin It on Pinterest

Share This