Iz EGSO-a: Socijalni dijalog u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu

04.02.2022 | Novosti iz EGSO-a

Europska komisija predložila je novi strateški okvir za zdravlje i sigurnost na radu s trima ključnim ciljevima, a to su: predviđanje promjena u svijetu rada koje proizlaze iz ekološke, digitalne i demografske tranzicije i upravljanje tim promjenama; poboljšanje prevencije nesreća na radu i profesionalnih bolesti; povećanje pripravnosti za potencijalne buduće zdravstvene krize. 

Komisija se za postizanje tih triju ciljeva osobito oslanja na socijalni dijalog. Socijalni je dijalog važan alat u osiguranju zdravlja i zaštite na radu. Suočeni s promjenama u svijetu rada uvjetovanim digitalnom i zelenom tranzicijom i zdravstvenom krizom, socijalni dijalog će se morati jačati širom Europe.

 

 

 

 

 

 

 

Pripremajući se za predsjedanje EU-om Francuska je od Europskog gospodarskog i socijalnog odbora zatražila izradu mišljenja u kojem bi se razmotrila pitanja učinkovitosti socijalnog dijaloga kao instrumenta za promicanje zdravlja i sigurnosti na radu, sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, utvrđivanja aktivnosti koje se trebaju poduzeti kako bi se učinkovito primjenjivale mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, osiguranja instrumenata kojim bi se pomoglo dionicima socijalnog dijaloga u poboljšanju upravljanja pitanjima zdravlja na radu te osiguranja mjera za jačanje socijalnog dijaloga u području zaštite na radu.

Socijalni je dijalog važan alat u osiguranju zdravlja i zaštite na radu. Suočeni s promjenama u svijetu rada uvjetovanim digitalnom i zelenom tranzicijom i zdravstvenom krizom, socijalni dijalog će se morati jačati širom Europe. Unatoč promjenama što se tiče rizika u području zaštite na radu koje je uvjetovala digitalizacija rada, a što je dovelo do naglog porasta stresa i izgaranja te ergonomski uvjetovanih ozljeda i blagog pada u broju ozljeda na radu, socijalni dijalog i dalje ostaje najvažniji alat u promicanju zaštite na radu. Međutim kvaliteta socijalnog dijaloga se razlikuje od zemlje do zemlje što otežava i primjenu autonomnih sporazuma koje su sklopili europski socijalni partneri u području zaštite na radu.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pripremio je Mišljenje SOC/703 – Socijalni dijalog kao instrument koji doprinosi zdravlju i sigurnosti na radu koje je usvojeno na plenarnom zasjedanju EGSO-a u siječnju 2022. godine i u kojemu se naglašava ključna uloga socijalnih partnera.

Franca Salis Madinier, izvjestiteljica za ovo Mišljenje, u svojem je predstavljanju Mišljenja napomenula kako je europski socijalni dijalog već donio određena poboljšanja radnih uvjeta radnika na svim razinama, bilo kroz smanjivanje stresa uvjetovanog radom i sprječavanje uznemiravanja na radu ili kroz smanjivanje rizika od mišićno koštanih poremećaja ili izloženosti otrovnim tvarima u različitim industrijama. 

Za dobru povezanost europskog i nacionalnog socijalnog dijaloga potrebna je veća uključenost socijalnih partnera u svim državama članicama. 

Cijeli tekst je dostupan na nhs.hr

Izvori:

Health and safety at work: New occupational risks call for a strong social dialogue

Enhanced social dialogue at all levels is needed for health and safety at work

#EGSO #EESC 

Pin It on Pinterest

Share This