Inicijative pod vodstvom zajednica i europski zeleni plan: prema transformacijskim politikama lokalnog razvoja

25.11.2022 | Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i ECOLISE 28. studenog 2022. od 14:30 do 17:30 organiziraju on-line skup za dionike javnih politika na temu „Inicijative pod vodstvom zajednica i europski zeleni plan: prema transformacijskim politikama lokalnog razvoja“. Svrha ovog događanja je raspraviti o ulozi zajednica i politika EU-a na putu sustavnih transformacijskih promjena. Lidija Pavić-Rogošić, direktorica ODRAZ-a i članica EGSO-a sudjeluje u raspravi s akterima javnih politika o lokalnoj provedbi europskog zelenog plana i ulozi inicijativa pod vodstvom zajednica.

Na skupu će se razgovarati o 10 teza koje govore o mogućim istinskim transformacijskim politikama lokalnog razvoja te kako se okolišne i klimatske akcije koje predvode zajednice mogu ojačati kroz europski zeleni plan. Fokus će biti na različitim inicijativama kao što su Ruralni pakt i Europski klimatski pakt te na postojećim metodama i okvirima kao što je LEADER/CLLD odnosno lokalni razvoj vođen zajednicom.

Bit će predstavljeni rezultati procesa savjetovanja o javnim politikama koji je provela mreža ECOLISE zajedno sa svojim partnerima. Proces je započeo 28. rujna 2022. kao početna točka šire zagovaračke kampanje u 2023. godini. Više na: https://communitiesforfuture.org/event/policy-consultation-process-kick-off-lets-build-a-united-voice-for-community-led-initiatives/

Cilj je:

  • Predstaviti rezultate procesa pozicioniranja inicijativa koje vode zajednice u javnim politikama i prema europskom zelenom planu; više na https://www.ecolise.eu/policy-events/;
  • Omogućiti širok odgovor zajednica na klimatsku i ekološku krizu putem transformacijskih politika regionalnog i lokalnog razvoja;
  • Osnažiti ulogu lokalnih zajednica i javnih politika za sustavne transformacijske promjene;
  • Omogućiti rasprave kako bi se bolje razumjeli potencijali i potrebe inicijativa koje vode zajednice kao pokretača promjena.

Pozadina
Od lipnja 2022. ECOLISE je, zajedno s partnerima, započeo proces utvrđivanja pozicije inicijativa koje vodi zajednica prema europskom zelenom planu. Ova inicijativa se odvija oko središnjeg pitanja, “Europski zeleni plan: što je u njemu za inicijative pod vodstvom zajednica?”. Pozvani su različiti dionici da sudjeluju u procesu konzultacija o politikama kako bi omogućili bolje razumijevanje potencijala i potreba inicijativa pod vodstvom zajednica kao pokretača promjena, prikazujući putove prema regenerativnom društvu.

Osnažujuća i inspirativna uloga inicijativa pod vodstvom zajednica u našem zajedničkom odgovoru na klimatsku i ekološku krizu predstavljena je u ‘Zajednicama za budućnost’ (https://communitiesforfuture.org/), integriranom europskom programu pokrenutom 2020. Zajedno s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (EGSO), RIPESS i RURENER, te uz nazočnost i potporu povjerenika EU-a, zastupnika u Europskom parlamentu i članova ECOLISE-a, ‘Zajednice za budućnost’ pokazuju kako lokalne zajednice i mreže diljem Europe mogu poduzeti konkretne korake i pružiti rješenja prema transformativnim promjenama, uključujući energetske zajednice, poljoprivredu koju podržava zajednica, lokalno vođeno ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba.

Budući da europski zeleni plan ostaje ključni politički alat za prijelaz na ekonomiju blagostanja unutar granica planeta, krajnje je vrijeme da se pokrene približavanje zajednica kreatorima politika i omogući prijeko potrebna kolektivna akcija zajednica.

 #EESC #EGSO #CLLD #EuropskiZeleniPlan

Pin It on Pinterest

Share This