Inicijative pod vodstvom zajednica i europski zeleni plan: Prema transformacijskim politikama lokalnog razvoja

30.11.2022 | Novosti iz EGSO-a

Direktorica ODRAZ-a, Lidija Pavić-Rogošić sudjelovala je na događanju koji su zajedno 28. studenog 2022. organizirali u Bruxellesu i on-line Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i ECOLISE za dionike javnih politika na temu „Inicijative pod vodstvom zajednica i europski zeleni plan: prema transformacijskim politikama lokalnog razvoja“. 

Svrha ovog događanja je bila raspraviti uloge zajednica i politika EU-a na putu sustavnih transformacijskih promjena. Uvodne govore su održali Peter Schmidt, predsjednik Stručne sekcije za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš EGSO-a te Nina Klein iz ECOLISE-a.

Održano je nekoliko kratkih panela, između ostalog: ‘Kako aktivirati potencijal društvenih promjena i lokalne okolišne akcije vođene zajednicom u okviru europskog zelenog plana’, u kojem su sudjelovali Daniel Mes iz kabineta potpredsjednika Europske komisije Fransa Timmermansa i Giorgia Silvestri, istraživačica iz nizozemske organizacije DRIFT, koja je govorila o znanstvenom pogledu na transformativne društvene inovacije i ulogu inicijativa koje vodi zajednica u akcijama za održivost.

Direktorica ODRAZ-a i članica EGSO-a sudjelovala je u raspravi s akterima javnih politika o lokalnoj provedbi europskog zelenog plana i ulozi inicijativa pod vodstvom zajednica, u kojoj su sudjelovali i  Laurence Graff, DG CLIMA (savjetnica za Europski pakt o klimi); Hanna Zdanowska, gradonačelnica Lódza (Europski odbor regija- CoR) i  europski zastupnik Benoît Biteau, potpredsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta. Neki od naglasaka intervencije Lidije Pavić-Rogošić su:

  • U EGSO-u znamo da je pomak prema klimatski otpornom i održivom društvu u velikoj mjeri potaknut inicijativama odozdo prema gore koje vode građani, zajednice, lokalne vlasti, potrošači i inovativna poduzeća. EGSO stoga poziva na ponovno osnaživanje što većeg broja ljudi da imaju pozitivnu ulogu aktivnih građana, maksimizirajući dostupnost ulaganja, novih stilova života, obrazaca potrošnje i održive tehnologije za sve ljude, skupine i regije u procesu tranzicije.
  • EGSO facilitira grupe za raspravu s civilnim društvom. Praktičan primjer suradnje je Europska platforma dionika kružnog gospodarstva, zajednička inicijativa EGSO-a i Europske komisije, koja pruža prostor širokoj skupini dionika za razmjenu dobrih praksi i ideja te stvaranje vrijednih mreža u domeni kružnog gospodarstva.
  • Drugi primjer odnosi se na mlade. U EGSO-vom mišljenju „Ususret strukturiranom angažmanu mladih o klimi i održivosti u procesu donošenja odluka u EU“ istaknuli smo da bi mladi ljudi trebali biti uključeni u cijeli institucionalni proces. Organiziramo okrugle stolove mladih, a sljedeći se planira ove srijede s povjerenikom Januszom Wojciechowskim koji će s predstavnicima mladih razgovarati o sigurnosti hrane i održivim prehrambenim sustavima.
  • Ruralni pakt je još jedan primjer strukture koja ima za cilj angažiranje aktera na razini EU-a, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini da podrže dugoročnu viziju za ruralna područja EU-a.
  • Sada radimo s Europskom komisijom i drugim ruralnim partnerima na stvaranju modela upravljanja za Ruralni pakt koji uključuje lokalne vlasti kao i lokalna poduzeća, privatna i neprofitna, radeći s lokalnim demokratskim i društvenim partnerskim strukturama kako bismo osigurali da se lokalni glasovi čuju i da se dugoročna vizija EU-a za ruralna područja može uspješno provesti.
  • Pakt će učiti iz iskustava s najboljim od LEADER-a i CLLD-a, a svako predsjedanje Vijećem EU-a trebalo bi promovirati koncept Pakta tijekom svojih predsjedanja.

Na skupu se razgovaralo o 10 teza koje govore o mogućim istinskim transformacijskim politikama lokalnog razvoja te kako se okolišne i klimatske akcije koje predvode zajednice mogu ojačati kroz europski zeleni plan. Predstavljeni su rezultati procesa savjetovanja o javnim politikama koji je provela mreža ECOLISE zajedno sa svojim partnerima. Proces je započeo 28. rujna 2022. kao početna točka šire zagovaračke kampanje u 2023. godini. Više na: https://communitiesforfuture.org/event/policy-consultation-process-kick-off-lets-build-a-united-voice-for-community-led-initiatives/

Prezentirano je i nekoliko dobrih praksi koje doprinose transformacijskim promjenama/zajedničkom djelovanju/lokalnom razvoju:

  • projekt Održivo stanovanje i bioraznolikost: Dobro živjeti unutar planetarnih granica/Potreba za promijenjenim odnosima između čovjeka i prirode (Ecodorp Boekel, Nizozemska)
  • Potpora javnog sektora za inicijative koje vodi zajednica: projekt: Boost Eco-Citoyen (Projekt ADEME, Francuska)
  • Regenerativne kulture i transformativne društvene inovacije: projekt Community Climate Coaches & Communities 4 Climate Action (Irska)
  • Bioregionalni pristup (Bioregionalni centar za učenje, UK).

Nekih 130 sudionika se aktivno uključilo u raspravu tijekom rada u manjim grupama na teme: društvo, politika, ekologija, ekonomija. Lidija Pavić-Rogošić je su-moderirala razgovor na temu društva te je o rezultatima izvijestila tijekom plenarne sesije.

Zbog čega ovaj skup?

Od lipnja 2022. ECOLISE je, zajedno s partnerima, započeo proces utvrđivanja pozicije inicijativa koje vodi zajednica prema europskom zelenom planu. Ova inicijativa se odvija oko središnjeg pitanja, “Europski zeleni plan: što je u njemu za inicijative pod vodstvom zajednica?”. Pozvani su različiti dionici da sudjeluju u procesu konzultacija o politikama kako bi omogućili bolje razumijevanje potencijala i potreba inicijativa pod vodstvom zajednica kao pokretača promjena, prikazujući putove prema regenerativnom društvu.

Osnažujuća i inspirativna uloga inicijativa pod vodstvom zajednica u odgovoru na klimatsku i ekološku krizu predstavljena je u ‘Zajednicama za budućnost’ (https://communitiesforfuture.org/), integriranom europskom programu pokrenutom 2020. Zajedno s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (EGSO), RIPESS i RURENER, te uz nazočnost i potporu povjerenika EU-a, zastupnika u Europskom parlamentu i članova ECOLISE-a, ‘Zajednice za budućnost’ pokazuju kako lokalne zajednice i mreže diljem Europe mogu poduzeti konkretne korake i pružiti rješenja prema transformativnim promjenama, uključujući energetske zajednice, poljoprivredu koju podržava zajednica, lokalno vođeno ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba.

Budući da europski zeleni plan ostaje ključni politički alat za prijelaz na ekonomiju blagostanja unutar granica planeta, krajnje je vrijeme da se pokrene približavanje zajednica kreatorima politika i omogući prijeko potrebna kolektivna akcija zajednica.

#EESC #EGSO #CLLD #EuropskiZeleniPlan

Pin It on Pinterest

Share This