Fit for 55 – Europa mora istovremeno smanjiti emisije ugljika, poboljšati energetsku učinkovitost i boriti se protiv energetskog siromaštva

15.12.2021 | Novosti iz EGSO-a

Na plenarnoj sjednici EGSO-a u prosincu 2021., u raspravi o temi „Paket Spremni za 55 %: izgradnja otpornog i održivog okvira za budućnost EU-a“, sudjelovala je Kadri Simson, povjerenica za energetiku. Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i Europska komisija istaknuli su tri glavna prioriteta za osiguranje otporne i održive budućnosti Europske unije.

U okviru europskog zelenog plana, EU je europskim propisom o klimi postavio obvezujući cilj postizanja klimatske neutralnosti do 2050. Za to je potrebno znatno sniženje trenutačnih razina emisija stakleničkih plinova u narednim desetljećima. Kao prijelazna faza prema klimatskoj neutralnosti EU je povećao svoje klimatske ambicije za 2030., obvezujući se na smanjenje emisija za najmanje 55 % do 2030.

 

 

 

 

 

 

EU radi na reviziji svojeg zakonodavstva u području klime, energetike i prometa u okviru paketa „Spremni za 55 %” kako bi se postojeći propisi uskladili s ambicijama za 2030. i 2050. U paket je uključen i niz novih prijedloga.

Energetski sektor igra ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena i sastavni je dio života ljudi i gospodarstva EU-a. Predsjednica EGSO-a Christa Schweng i europska povjerenica za energetiku Kadri Simson zauzele su čvrst stav: EGSO i Europska komisija moraju udružiti snage kako bi osigurali pravednu zelenu i energetsku tranziciju te izgradili jaču i otporniju Europa nakon bolesti COVID-19.

Spominjući vitalnu ulogu energije, predsjednica Schweng je rekla: “Pred nama je puno posla. Prvo, europski energetski sektor treba dekarbonizirati što je brže i učinkovitije moguće. Drugo, Europa se mora pozabaviti svojom energetskom ovisnošću kako bi osigurala svoju energetsku sigurnost i spriječila rast cijena energije. Treće, sprječavanje energetskog siromaštva mora ostati glavni prioritet EU-a, a EGSO je tome snažno opredijeljen.”

Na istom tragu, naglašavajući činjenicu da su cijene energije ostale visoke od listopada 2021., gospođa Simson je dodala: “Još uvijek smo u osnovi ovisni o plinu: nedavni skok cijena energije u Europi, pod utjecajem globalnih veleprodajnih tržišta plina, dokaz je toga. Dugoročno rješenje mora uključivati ​​veću energetsku učinkovitost i više obnovljivih izvora energije za suočavanje s ovakvim šokovima.”

Osvrćući se na Komunikaciju o cijenama energije, usvojenu u listopadu 2021., gospođa Simson spomenula je mjere i alate koje je Komisija usvojila za rješavanje neposrednog utjecaja trenutnih povećanja cijena i daljnje jačanje otpornosti na buduće šokove. Kratkoročne nacionalne mjere uključivale su hitnu potporu dohotku kućanstvima, državnu potporu tvrtkama i ciljano smanjenje poreza. Istovremeno, kako bi se osiguralo da nitko ne bude zapostavljen, novi Socijalni fond za klimu podržat će ulaganja u energetsku učinkovitost i pružiti moguću financijsku potporu ugroženim kućanstvima.

Na plenarnom zasjedanju usvojeno je šest mišljenja EGSO-a o energiji i prometu u vezi s paketom Fit for 55 koji je Europska komisija predstavila u srpnju 2021.

Fokus na obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost

U svom mišljenju o reviziji Direktive o obnovljivoj energiji, EGSO pozdravlja povećanje ciljanog udjela obnovljive energije i fokus na industrijski, prometni i stambeni sektor. U predstavljanju mišljenja, izvjestitelji su naglasili sljedeće: “Očekuje se da će politika obnovljive energije ostvariti rezultate u tri područja: ublažavanje klimatskih promjena, energetska sigurnost i gospodarski razvoj kroz otvaranje novih radnih mjesta. Međutim, razočaravajuće je primijetiti nedostatak ambicija Komisije kada je riječ o promicanju i razvoju koncepta  kupaca/potrošača s vlastitom proizvodnjom (engl. prosumers), bilo pojedinaca pojedinca ili zajednice, suprotno onome što je predviđeno u priopćenju Energetske unije. Građani, posebno mladi, moraju biti u središtu europske energetske politike”.

U mišljenju o  Reviziji Direktive o energetskoj učinkovitosti, EGSO podržava prijedlog preinake Direktive o energetskoj učinkovitosti, koji predviđa radnje koje su ključne za postizanje potpune dekarbonizacije gospodarstva i društva EU-a, a također i utvrđivanje vodeće uloge javnog sektora, uključujući lokalne i regionalne vlasti.

Komentirajući dokument Komisije, izvjestiteljica je rekla: “Iznimno je važan veći naglasak na informiranju i osnaživanju potrošača, na primjer u području zahtjeva ugovaranja ili korištenja jasnog i razumljivog jezika. Uloga civilnog društva u informativnim kampanjama o prednostima energetske učinkovitosti, također je iznimno važna.”

Infrastruktura za alternativna goriva te pomorski i zračni promet

Općenito, EGSO upozorava da je dekarbonizacija prometa usko povezana s brzim povećanjem proizvodnje zelene električne energije. U svom mišljenju na prijedlog Uredbe o razvoju infrastrukture za alternativna goriva, EGSO ističe da je neophodno povećanje ulaganja u zelenu električnu energiju.

“Nadogradnja električne mreže mora biti neposredan prioritet, kao i olakšavanje postavljanja stanica za brzo punjenje te proizvodnja vodika i drugih alternativnih goriva. Također je potrebno instalirati dvosmjerna pametna brojila kako bi se omogućilo da struja teče u oba smjera”, komentirao je izvjestitelj.

EGSO pozdravlja prijedlog Komisije za Uredbu o korištenju obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom prometu. U mišljenju o FuelEU Maritimeu, EGSO preporuča usklađivanje pravila o pomorskom prometu EU-a s propisima Međunarodne pomorske organizacije, zbog međunarodne prirode brodarstva.

“U ovom trenutku, međunarodna plovidba je ograničena na fosilna goriva: za potpunu dekarbonizaciju, potrebne su nam valjane alternative kako bi postale široko dostupne, na primjer brodska goriva s niskim udjelom ugljika ili bez ugljika zajedno s revolucionarnim pogonskim tehnologijama.”, naglasio je izvjestitelj.

Što se tiče zračnog prometa, EGSO u svom mišljenju o reviziji EU sustava trgovanja emisijama u zrakoplovstvu, kaže da je inicijativa Komisije dobrodošao korak u smanjenju klimatskog utjecaja zrakoplovnog sektora, ali da se također treba usredotočiti na potrebu održavanja jednakih uvjeta i zaštite socijalnih i radnih prava.

U tom smislu je naglašeno: “Zrakoplovstvo i svi njegovi dionici moraju odigrati svoju ulogu u pokušaju postizanja održive zrakoplovne industrije, ali to se može učiniti samo kroz socijalni dijalog i angažman sa sindikatima u sektoru, koji su ključni dio klimatske tranzicije.”

Briga za najugroženije

Konačno, u mišljenju o socijalnom klimatskom fondu, EGSO pozdravlja osnivanje Socijalnog fonda za klimu kako bi se ublažili negativni društveni i gospodarski učinci novih cijena ugljika.

“Ovom uredbom Komisija vjerodostojno pokazuje svoju spremnost za borbu protiv energetskog siromaštva i onog vezanog za mobilnost, no potrebne su nam konkretne mjere na nacionalnoj i europskoj razini, uključujući bolji pristup subvencijama za toplinsku obnovu ili zamjenu sustava grijanja za energetski siromašna kućanstva.”, naglasio je suizvjestitelj.

“Međutim, EGSO vjeruje da predloženi fond neće pružiti dovoljnu financijsku potporu za odgovorno rješavanje socio-ekonomskih učinaka određivanja cijena ugljika. Potrebne su nam dalekosežnije popratne mjere i resursi na razini EU-a i na nacionalnoj razini te pozivamo države članice da predlože druga raspoloživa financijska sredstva kako bi što učinkovitije iskoristio Socijalni fond za klimu, dodala je suizvjestiteljica.

Rasprava o paketu Spremni za 55

Tijekom rasprave, Stefano Mallia, predsjednik Grupe poslodavaca EGSO-a, naglasio je da je paket Fit for 55 ambiciozan, ali da bi se mogao uspješno provesti, potrebno je povezati smanjenje emisija s ulaganjem u tehnologije s niskim udjelom ugljika.

Thomas Kattnig, u ime Radničke skupine EGSO-a, istaknuo je da civilno društvo i socijalni partneri moraju biti uključeni u izradu nacionalnih socijalnih i klimatskih planova. Pozvao je države članice da iskoriste Socijalni fonda za klimu u borbi protiv energetskog siromašta i onog vezanog za mobilnost.

Séamus Boland, predsjednik EGSO-ove kupine Europa raznolikosti, istaknuo je kako će paket Fit for 55 utjecati na živote svakog europskog građanina, da je za organizacije civilnog društva ključno da budu ojačane za vođenje, osmišljavanje i provodbu tranzicije prema smanjenju neto emisija stakleničkih plinova.

 

#EESC #EGSO #FitFor55

Pin It on Pinterest

Share This