Euro-mediteranski sastanak na vrhu 2023. održan u Aleksandriji

18.07.2023 | Događanja, Novosti, Novosti iz EGSO-a

Ovogodišnji Euro-mediteranski sastanak na vrhu gospodarskih i socijalnih vijeća i organizacija civilnog društva održan je u Egiptu 5. i 6. srpnja., u simbolu moderne Aleksandrije – Bibliotheca Alexandrina. Samit je i ove godine organizirao Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) na kojem se razgovaralo o energetskoj tranziciji, nestašici vode i digitalnoj tranziciji.

Direktorica ODRAZ-a, Lidija Pavić-Rogošić imala je čast voditi uvodni dio samita, u kojem su panelisti, između ostalog, bili Oliver Röpke, predsjednik EGSO-a; Ahmed Abdullah Zayed, direktor Bibliotheca Alexandrina; Nasser Kamel, glavni tajnik Unije za Mediteran te Josep Ferré, izvršni direktor Zaklade Anna Lindh. Izvrsno je bilo izlaganje znanstvenika, profesora Christosa Zerefosa, predsjednika Zaklade Mariolopoulos-Kanaginis za znanosti o okolišu Zerefosa o najnovijim rezultatima i sve većim utjecajima klimatskih promjena.

 

Pozadina

Barcelonska deklaracija koju je usvojila Euro-mediteranska ministarska konferencija 1995. propisuje da bi “redoviti kontakti među drugim europskim tijelima, posebice gospodarskim i socijalnim odborima Europske zajednice i njihovih mediteranskih kolega pridonijeli boljem razumijevanju glavnih pitanja relevantnih za euro-mediteransko partnerstvo. Europski gospodarski i socijalni odbor pozvan je da preuzme inicijativu u uspostavljanju veza sa svojim mediteranskim pandanima i sličnim tijelima”.

Od 1995. Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) odgovara na ovaj zahtjev uspostavljanjem mreže nacionalnih gospodarskih i socijalnih vijeća EU-a i partnera iz mediteranskih zemalja te organiziranjem godišnj Euro-med samita gospodarskih i socijalnih vijeća i sličnih institucija. Ovi sastanci na vrhu su važne prilike za okupljanje cijele mreže i za raspravu o zajedničkim pitanjima koja utječu na organizirano civilno društvo u euro-mediteranskoj regiji.

Teme Euro-med samita 2023.

Euro-med sastanci na vrhu posvećeni su određenim temama kako bi se osigurale fokusirane rasprave. Glavna ovogodišnje rasprava bila je posvećene energetskoj tranziciji u euro-mediteranskoj regiji – regija je bogata velikim potencijalom obnovljivih izvora energije, sve više privlačeći javne i privatne investitore.

Planirana podmorska elektroenergetska veza između Egipta i Grčke ilustrira povećani interes za ulaganje u zelene energije, za stabilizaciju cijena energije i poboljšanje sigurnosti opskrbe. Povezanost elektroenergetskih mreža između sjeverne i južne obale Sredozemlja ključna je za otvaranje europskih tržišta proizvođačima solarne energije i vjetra iz zemalja južnog susjedstva i osigurati im dovoljno financijskih sredstava za razvoj obnovljivih izvora energije. Uska grla za investitore mogla bi se riješiti uz relativno niske troškove jačanjem kapaciteta na tehničkoj, upravljačkoj i regulatornoj razini. Potencijalne koristi od uspješne suradnje sjever-jug u području obnovljivih izvora energije značajne su i za povećanje zaposlenosti i bolji pristup energiji u osjetljivim regijama.

Osim toga, sudionici Euro-med samita 2023. raspravljali su i o temi nestašice vode i dezertifikaciji, problemu koji je usko povezan s energetskom tranzicijom. Sredozemna regija snažno je izložena klimatskim promjenama i suočava se s brzim porastom temperatura, nedostatkom vode i dezertifikacijom. Energetska tranzicija igra važnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena na obje obale Sredozemnog mora. Osim toga, proizvodnja obnovljive energije mnogo je učinkovitija u pogledu potrošnje vode od proizvodnje energije u elektranama na ugljen ili nuklearnim elektranama. Obnovljivi izvori energije također omogućuju decentralizirana postrojenja za filtriranje vode u područjima koja nisu spojena na električnu mrežu.

Sudionici samita upoznati su s informativnim izvješćem EGSO-a ‘Digitalna tranzicija u Euro-mediteranskoj regiji’. Digitalna tranzicija važan je faktor za uključivi ekonomski razvoj i otvaranje radnih mjesta u cijeloj euro-mediteranskoj regiji, a posebno za žene i mlade.

Zemlje južnog Sredozemlja uspjele su znatno poboljšati povezanost proteklih nekoliko godina. Međutim, ta su se poboljšanja dogodila neravnomjerno i postoje značajne razlike između zemalja, kao i između urbanih i ruralnih područja. Nedostatak brzih internetskih veza u ruralnim područjima nepovoljno utječe na sposobnost ruralnog stanovništva da sudjeluje u razvoju digitalne ekonomije.

Sudionici Euro-med samita 2023.

Pored predstavnika egipatske vlade na ministarskoj razini na otvaranju samita, preko 100 sudionika je uključivalo predstavnike nacionalnih gospodarskih i socijalnih vijeća zemalja južnog Mediterana te nacionalnih vijeća iz zemalja EU-a, udruga poslodavaca i poslovnih udruženja, sindikata i nevladinih organizacija koje se bave temama samita. 

Kao i uvijek, zanimljivo je bilo sresti kolege s obje strane Sredozemlja i čuti interesantne govornike i primjere dobre prakse. Ali i raspraviti na čemu sve treba u budućnosti raditi, između ostalog kako bi tranzicija bila pravedna.

Suorganizatori

Ove je godine samit održan u suradnji sa Zakladom Anna Lindh, Aleksandrijskom knjižnicom (Bibliotheca Alexandrina) i Unijom za Mediteran (UfM).

Relevantne dokumente te više o samitu možete naći na: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2023-euromed-summit-economic-and-social-councils-and-similar-institutions

#EESC #EGSO #EuroMediteran

 

 

Pin It on Pinterest

Share This