EU mora zaštititi civilno društvo i spriječiti napade na njega

15.11.2023 | Novosti, Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je u raspravi s predsjednicom organizacije „Civilno društvo Europe” Gabriellom Civico, održanoj na plenarnom zasjedanju 21. rujna, upozorio na tešku situaciju u kojoj se nalaze organizacije civilnog društva u Europi. One su, naime, sve više izložene brojnim pritiscima – od financijskih ograničenja do kampanja diskreditiranja i koordiniranih napada raznih aktera na njihov rad i vjerodostojnost.

EGSO je oštro kritizirao EU jer nije osigurao odgovarajuću potporu i financiranje organizacija civilnog društva koje djeluju u području temeljnih prava, vladavine prava i demokracije.

 

 

Osim toga, organizacije civilnog društva koje rade na najzahtjevnijim socijalnim i političkim pitanjima, uključujući nadzorne (watchdog) organizacije i organizacije koje promiču jednakost i nediskriminaciju, obično imaju najviše poteškoća s financiranjem. To ozbiljno ugrožava njihovu zadaću da nadležne pozivaju na preuzimanje odgovornosti i čuvanje demokracije u Europi.

EGSO je u svojem mišljenju „Potpora civilnom društvu i njegovo financiranje u području temeljnih prava, vladavine prava i demokracije”, usvojenom na plenarnom zasjedanju, izjavio da je to potrebno odmah riješiti.

U tu svrhu EGSO se zalaže za uspostavu financijskog instrumenta posebno namijenjenog organizacijama civilnog društva koje se bave ljudskim pravima i demokracijom u EU-u. Trebalo bi, po uzoru na mehanizam EU-a za zaštitu boraca za ljudska prava u inozemstvu („Protect Defenders”) uspostaviti sličnu platformu i za borce za ljudska prava koji su aktivni u državama članicama EU-a.

Valja se posebno usredotočiti na neodgovarajuće radne uvjete i slabe prihode osoba zaposlenih u sektoru civilnog društva, koje često rade pod velikim stresom, što ozbiljno ugrožava njihovo mentalno zdravlje.

„U vrijeme kad je demokracija u krizi europske institucije snose veliku odgovornost. Dobre namjere nisu uvijek dovoljne. Potrebne su nam konkretne mjere za pomoć razvoju europskog civilnog društva, među ostalim i u zemljama kandidatkinjama”, izjavio je izvjestitelj za mišljenje Cristian Pîrvulescu.

Predsjednik EGSO-a Oliver Röpke najavio je da će, u skladu sa svojom nedavnom odlukom da u svoj rad uključi „članove i članice iz zemalja kandidatkinja”, EGSO sada pratiti i razvoj događaja koji utječu na civilno društvo u zemljama koje se nadaju članstvu u EU-u. U tu svrhu planira proširiti mandat svoje Skupine za temeljna prava i vladavinu prava, koja od 2018. provodi brojne misije u državama članicama radi provjere stanja organizacija civilnog društva, kako bi se njime obuhvatile i zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u.

„Ne možemo dopustiti da se poštovanje temeljnih prava, vladavina prava i demokracija zaustave na granicama EU-a!” rekao je predsjednik Röpke. 

#EESC #EGSO

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This