EU i okoliš: vrijeme je za pooštravanje kaznenog prava

01.06.2022 | Novosti, Novosti iz EGSO-a

U svojem mišljenju „Poboljšanje zaštite okoliša putem kaznenog prava“, usvojenom na ožujskom plenarnom zasjedanju, EGSO je predložio da EU uvede kaznene sankcije za što veći broj djela protiv okoliša.

Odbor je u izvješću razmotrio predloženu Direktivu EU-a o zaštiti okoliša putem kaznenog prava i predložio praktične korake da Direktiva doista bude djelotvorna, proporcionalna i odvraćajuća.

EGSO je pozdravio proširenje popisa kaznenih djela protiv okoliša s devet na osamnaest, ali smatra da bi Direktiva trebala obuhvaćati što više kaznenih djela protiv okoliša. Također smatra da bi gornje granice kazni trebale biti znatno više kako bi bile djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.

U izvješću se predlaže i da kaznena djela protiv okoliša budu pod nadležnošću Ureda europskog javnog tužitelja jer je poznato da mnoga od njih imaju poveznice s organiziranim kriminalom.

EGSO također poziva na to da se kazneno djelo ekocida uvrsti u Direktivu i definira kao „nezakonit ili okrutan čin počinjen uz potpunu svijest o tome da postoji velika vjerojatnost za ozbiljnu i dalekosežnu ili dugoročnu štetu za okoliš“. EGSO napominje da su oružani sukobi praktički uvijek, po definiciji, ekocidi. 

Kaznena djela protiv okoliša četvrta su najunosnija kategorija kaznenih djela u svijetu i bilježe porast u Europskoj uniji. Iako se broj prekograničnih osuđujućih presuda nije znatno povećao, povećala se stopa kaznenih djela protiv okoliša počinjenih u Europi.
Ipak, EGSO naglašava da izmjena direktive nije dovoljna. Jedan od nedostataka istaknutih u ocjenama postojeće direktive jest provedba u državama članicama. EGSO stoga naglašava da je potrebno ojačati lanac provedbe i predlaže državama članicama EU-a da uspostave specijalizirane policijske snage, tužitelje, suce i sudove u području kaznenih djela protiv okoliša.

Direktiva o zaštiti okoliša putem kaznenog prava iz 2008. glavni je obvezujući instrument na snazi u EU-u za borbu protiv ekološkog kriminala. Evaluacija provedena 2019. i 2020. pokazala je da nema znatan učinak na terenu. Tijekom proteklog desetljeća broj slučajeva kaznenih djela protiv okoliša s uspješnom istragom i pravomoćnom presudom i dalje je nizak, a izrečene sankcije nisu dovoljno odvraćajuće i nije bilo sustavne prekogranične suradnje. Nakon evaluacije Komisija je odlučila zamijeniti tu direktivu novom direktivom EU-a. 

Mišljenje je dostupno OVDJE

Izvor: eesc.europa.eu

#EGSO #EESC 

 

Pin It on Pinterest

Share This