EGSO je raspisao natječaj za Nagradu za civilno društvo 2023. Ovogodišnja tema je mentalno zdravlje

11.07.2023 | Novosti, Novosti iz EGSO-a

Svrha nagrade koju Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) dodjeljuje jednom godišnje je nagraditi i potaknuti inicijative koje su znatno doprinijele promicanju europskog identiteta i europskih integracija, bilo da su to fizičke osobe (tj. pojedinaca) ili pravna tijela (organizacije civilnog društva i sl.).  Krajnji rok za slanje prijava je 30. rujna 2023. u 10:00 sati.

Opći cilj je podići razinu svijesti o tome kako civilno društvo može doprinijeti stvaranju europskog identiteta i građanstva, a da pritom podupre zajedničke vrijednosti koje su temelj europskih integracija.

Tema 14. nagrade EGSO-a za civilno društvo: mentalno zdravlje

Posljednjih se godina mentalna dobrobit sve više priznaje kao temeljna sastavnica dobrog zdravlja. Njezino je promicanje jedan od ciljeva održivog razvoja, a zauzima visoko mjesto i u političkom programu EU-a.

Svjetska zdravstvena organizacija mentalno zdravlje definira kao „stanje mentalne dobrobiti koja
ljudima omogućuje da se nose sa životnim stresovima, ostvare vlastite mogućnosti, funkcionalno uče i rade te doprinose svojoj zajednici. Ono je sastavni dio zdravlja i dobrobiti i temelj naše individualne i kolektivne sposobnosti za donošenje odluka, izgradnju odnosa i oblikovanje svijeta u kojem živimo. Mentalno zdravlje osnovno je ljudsko pravo i kao takvo ključno za osobni razvoj, razvoj zajednice i socioekonomski razvoj.”

Tijekom pandemije bolesti COVID 19, zatvaranje škola i vrtića, izoliranost, osjećaji ljutnje i
nezadovoljstva i nepovjerenje prema informacijama doveli su do narušavanja mentalnog zdravlja i nikad veće prevalencije anksioznosti i depresije, pogotovo u mladim, starijim i ranjivim populacijama, a zdravstveni radnici na prvoj liniji bili su izloženi dodatnom stresu. Rat u Ukrajini, migracije, nestabilna politička situacija, energetska kriza, porast životnih troškova i nesigurna budućnost, u kombinaciji s promjenom vrijednosnih sustava i njihovim prihvaćanjem od strane novih generacija također povećavaju rizik od mentalnih poteškoća.

Kandidati koji se mogu prijaviti
Nagrada EGSO-a za civilno društvo otvorena je pod jednakim uvjetima svim fizičkim osobama
(pojedincima) i privatnim pravnim tijelima (organizacijama civilnog društva itd.) pod uvjetima
navedenima u nastavku. Javna tijela, vladine organizacije i druge javne ustanove nemaju pravo na
prijavu.
Fizičke osobe – za potrebe ove nagrade, fizičke osobe su pojedinci ili skupine pojedinaca koji djeluju zajednički, a nisu vezani ugovornim odnosima. Građani i građanke EU-a mogu se prijaviti bez obzira na svoju zemlju boravka.
Tijela privatnog prava – organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini mogu se prijaviti. Trgovačka društva: za potrebe ove nagrade „trgovačka društva” znači subjekti koji ostvaruju dobit osnovani u skladu s građanskim ili trgovačkim pravom, uključujući zadruge, i druge pravne osobe uređene privatnim pravom.

Formalni kriteriji prihvatljivosti za inicijative
Kako bi imale pravo na prijavu, inicijative moraju ispunjavati sljedeća četiri kriterija:
• moraju biti neprofitne, poput, na primjer, nesebičnih inicijativa, dobrotvornih projekata,
pojedinačnog ili korporativnog volontiranja itd.;
• moraju biti već provedene ili još uvijek u tijeku 30. rujna 2023. (krajnji rok za podnošenje
prijava);
• moraju ispunjavati tematske kriterije prihvatljivosti navedene u nastavku;
• moraju se provoditi na području EU-a.

Tematski kriteriji prihvatljivosti
Cilj 14. nagrade EGSO-a za civilno društvo je nagraditi djelotvorne, inovativne i kreativne neprofitne
inicijative i aktivnosti koje se provode na teritoriju EU-a, pružaju podršku ljudima s mentalnim
bolestima i promiču okruženje koje potiče individualnu ili kolektivnu mentalnu dobrobit.

Postupak prijave i rok
Prijave se podnose ispunjavanjem internetskog obrasca za prijavu (https://www.eesc.europa.eu/eesccivil-society-prize-2024). U opravdanim slučajevima dokumentiranih tehničkih problema EGSO
kandidatima može dopustiti prijavu putem e-pošte ili pošte.
Krajnji rok za slanje prijava je 30. rujna 2023. u 10:00 sati (po srednjoeuropskom ljetnom vremenu).

Novčana nagrada
Odbor planira dodijeliti najviše pet nagrada. Prva je nagrada u vrijednosti od 14 000 EUR. Iznos druge, treće, četvrte i pete nagrade je 9000 EUR. Ako prvo mjesto ex aequo dijeli više dobitnika, iznos svake prve nagrade iznosi 11 500 EUR u slučaju dvije prve nagrade, 10 600 EUR u slučaju tri prve nagrade, 10 250 EUR u slučaju četiri prve nagrade te 10 000 EUR u slučaju pet prvih nagrada.

Više informacija je dostupno OVDJE.

#EGSO #EESC #CivilSocietyPrize

 

Pin It on Pinterest

Share This