EGSO predlaže osnivanje agencije za bolju koordinaciju djelovanja EU-a u području civilne zaštite i humanitarne pomoći

13.06.2022 | Novosti, Novosti iz EGSO-a

U nedavnom samoinicijativnom mišljenju EGSO je predložio osnivanje europske agencije kojom bi se nadoknadili nedostaci Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu, koji se više ne čini sposobnim odgovoriti na katastrofe povezane s klimatskim promjenama i višestruke katastrofe, kao što je aktualni rat u Ukrajini.

Prema prijedlogu EGSO-a, ta bi agencija dosljednije povezivala civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć te bi utrla put jačem vanjskopolitičkom djelovanju.

Unatoč jačanju i pravnoj prilagodbi Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u svibnju 2021., rat u Ukrajini pokazao je hitnu potrebu za njegovom nadogradnjom i za dosljednijim povezivanjem civilne zaštite i humanitarne pomoći.

Christophe Quarez, izvjestitelj za mišljenje „Konsolidacija civilne zaštite EU-a izjavio je: S obzirom na brojne nove izazove, a posebno rat u Ukrajini, smatramo da mehanizam ne raspolaže dostatnim ili dovoljno učinkovitim sredstvima. Osnivanje europske agencije za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć, koje predlažemo, pomoći će ukrajinskom stanovništvu i bolje će odgovoriti na druge probleme povezane s katastrofama i humanitarnim krizama.

Violeta Jelić, suizvjestiteljica za mišljenje, dodala je: Sve zemlje sudionice trebaju bolje prepoznati i vrednovati civilnu zaštitu kao čin čiste solidarnosti i osjećaja pripadnosti.

EGSO smatra da diplomatska dimenzija civilne zaštite EU-a nije dovoljno razvijena. S obzirom na to da se Europska unija pokazala kao lider u slanju humanitarne pomoći susjednim zemljama, mehanizam civilne zaštite može postati moćno sredstvo u sklopu postojećih instrumenata vanjske politike EU-a.

EGSO je predložio i zakonodavnu izmjenu kako bi se odobrili automatski i hitni odgovori u okviru mehanizma u slučaju katastrofe ili krize uzrokovane ljudskim djelovanjem unutar ili izvan teritorija EU-a. 

Izvor: eesc.europa.eu

#EGSO #EESC 

 

Pin It on Pinterest

Share This