EGSO poziva na uvođenje ocjene učinka EU-a iz perspektive mladih za sve buduće zakonodavstvo

14.11.2022 | Novosti iz EGSO-a

EGSO je na rujanskom plenarnom zasjedanju usvojio samoinicijativno mišljenje „Ocjena učinka EU-a iz perspektive mladih”. Mladi već godina traže da se u postupcima donošenja odluka u obzir uzme njihovo mišljenje. Ovim mišljenje EGSO postaje prvo tijelo EU-a koje je poduprlo njihov poziv na uspostavu mehanizma ocjene učinka budućeg zakonodavstva na mlade.

Odbor tvrdi da bi u oblikovanje politika trebalo uključiti mlade kako bi Europska godina mladih za sobom ostavila dugotrajne rezultate i ostavštinu koja će se održati.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Upravo mladi traže ocjenu učinka EU-a iz perspektive mladih”, uvjerena je izvjestiteljica EGSO-a za mišljenje Katrīna Leitāne. „Ako želimo unaprijediti propise i politike, moramo uvesti ocjenu učinka EU-a iz perspektive mladih: to bi trebao biti analitički instrument ocjene učinka koji bi jamčio da nijedna politika neće proizvesti negativan učinak na mlade i na buduće generacije, što se može postići sadržajnim radom s mladim ljudima i osmišljavanjem mjera ublažavanja.”

EGSO podsjeća da Europska komisija upućuje na ovu ocjenu učinka u svom priopćenju o ishodu Konferencije o budućnosti Europe. Međutim naglašava da prijedlog Komisije nije na visini ciljeva utvrđenih u izvornom prijedlogu jer mu nedostaje sadržajni dijalog s organizacijama mladih i stručnjacima i jer sustavno, u svim politikama, ne uzima u obzir dugoročne utjecaje politika na buduće generacije.

EGSO također poziva na tješnju međuinstitucionalnu suradnju kako bi se uskladile postojeće uspješno provedene inicijative kao što su dijalog EU-a s mladima, „Tvoja Europa, tvoje mišljenje” i Europski skup mladih. Osim toga, Odbor iznosi više prijedloga za poticanje sudjelovanja mladih unutar samog EGSO-a, a razmotrit će na koje bi se načine koncept ocjene učinka EU-a iz perspektive mladih mogao uključiti u njegov rad.

Izvor: eesc.europa.eu 

#EGSO #EESC

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This