EGSO podržava pozive da se temeljnim socijalnim pravima u zakonodavstvu EU-a daje prednost pred gospodarskim slobodama

17.08.2023 | Novosti, Novosti iz EGSO-a

EGSO je zatražio od španjolskog predsjedništva Vijeća EU-a da pogura prijedlog da Protokol o socijalnom napretku postane obvezujući pravni instrument za jačanje i očuvanje socijalnih prava u Europi.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) izrazio je suglasnost s nedavno iznesenim prijedlogom da se Ugovori EU-a izmijene i u njih uvrsti i Protokol o socijalnom napretku, instrument kojim bi se temeljnim socijalnim pravima u zakonodavstvu EU-a davala prednost pred gospodarskim slobodama u slučaju spora. Time bi se osigurala pravna sigurnost i jednako postupanje prema radnicima u svim državama članicama.

U razmatračkom mišljenju koje je zatražilo španjolsko predsjedništvo Vijeća EU-a, EGSO je naveo da bi se tim protokolom osigurao socijalni napredak promicanjem i zaštitom najviših standarda socijalnih prava u svim europskim politikama te da bi se spriječilo nazadovanje.

Mišljenje je usvojeno na plenarnom zasjedanju EGSO-a održanom 15. lipnja sa 132 glasa za, 102 protiv i 7 suzdržanih. Međutim, nije dobilo potporu Skupine poslodavaca EGSO-a, koja je iznijela protumišljenje protiv uključivanja održive javne nabave u primarno pravo EU-a. Protumišljenje je odbijeno, ali je dobilo više od četvrtine glasova te je stoga priloženo glavnom mišljenju.

Izvjestiteljica Maria del Carmen Barrera Chamorro, izjavila je: „Protokolom bi se podržalo načelo nenazadovanja u pogledu socijalnih standarda. Spriječilo bi se donošenje politika koje bi bile u suprotnosti s interesima građana, kao što se dogodilo s politikama štednje.”

„Više no ikad prije moramo biti na braniku socijalnih i građanskih prava i brinuti se da se ona ujednačeno primjenjuju u cijelom EU-u. Njih se mora smatrati važnijima od slobode tržišta, posebno u slučaju spora”, izjavio je suizvjestitelj Diego Dutto.

EGSO španjolsko predsjedanje smatra izvrsnom prilikom da se taj prijedlog pogura. Pozvao je španjolsko predsjedništvo da sazove sastanak Vijeća ministara za socijalna pitanja, koje bi podnijelo zajednički prijedlog i planiralo održavanje posebnog europskog samita na kojem bi se taj prijedlog usvojio.

Protokol je prvi put predložila Europska konfederacija sindikata (ETUC) 2008. kao odgovor na presude Suda Europske unije u korist ekonomskih sloboda. Taj je prijedlog ponovno iznesen lani u zaključcima Konferencije o budućnosti Europe, pri čemu je Europski parlament usvojio rezoluciju u kojoj poziva na uključivanje Protokola u Ugovore EU-a.

Skupina poslodavaca EGSO-a izjavila je da smatra da bi socijalna i gospodarska prava trebala uživati istu razinu zaštite te da bi postojala ozbiljna opasnost da Protokol ugrozi same temelje društvenog napretka.

Izvor: eesc.europa.eu

#EGSO #EESC

 

Pin It on Pinterest

Share This