EGSO na Socijalnom samitu u Portu

10.05.2021 | Novosti iz EGSO-a

Socijalni samit u Portu održan je 7. svibnja 2021. u organizaciji portugalskog predsjedništva Vijeća Europske. Opći je cilj bio utvrditi program europske socijalne politike za sljedeće desetljeće i osigurati da se suočimo sa sadašnjim i budućim izazovima, a da se pritom nikoga ne zapostavi. Na konferenciji na visokoj razini države članice, europske institucije, socijalni partneri i civilno društvo sastali su se kako bi ojačali svoju predanost provedbi Europskog stupa socijalnih prava.

EU je 2017. proglasio Europski stup socijalnih prava. Tim stupom utvrđuje se 20 ključnih načela koja nas usmjeravaju prema snažnoj socijalnoj Europi koja je pravedna, uključiva i s mnogim mogućnostima u 21. stoljeću.

 

 

 

 

U ožujku 2021. Europska komisija predstavila je Akcijski plan za provedbu Europskog stupa socijalnih prava. Njime se predlaže niz inicijativa i utvrđuju tri glavna cilja koji se trebaju postići u cijeloj Europi do 2030.:

  • stopa zaposlenosti od najmanje 78 %
  • najmanje 60 % odraslih osoba koje svake godine pohađaju tečajeve osposobljavanja
  • barem 15 milijuna manje osoba kojima prijeti socijalna isključenost ili siromaštvo, uključujući 5 milijuna djece.

Više o Europskom stupu socijalnih prava i Akcijskom planu možete naći na sljedećoj poveznici.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je aktivno sudjelovao na Socijalnom samitu u Portu, poručivši: Stavite ljude u središte naših aktivnosti za ekonomski prosperitet, socijalnu uključenost i održivost!

EGSO želi i namjerava imati aktivnu ulogu u zajedničkim europskim naporima kako bi se načela Europskog stupa socijalnih prava (ESSP) pretočila u akciju i izgradila pravednija i prosperitetnija Europa za sve.

Predstavnici EGSO-a izrazili su predanost Odbora poticanju ekonomske i socijalne obnove stavljanjem ljudi u središte javnih politika. EGSO će surađivati ​​s drugim institucijama EU-a, državama članicama i građanima na postizanju ciljeva utvrđenih Akcijskim planom ESSP-a. To uključuje poticanje zapošljavanja, jačanje obrazovanja, smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti.

Kroz naše aktivnosti možemo učiniti da se Europa oporavi ili možemo biti ambiciozniji i učiniti da napreduje! Da bi se to dogodilo, trebali bismo stvoriti uvjete za prosperitet EU-a stvaranjem radnih mjesta, rekla je predsjednica EGSO-a Christa Schweng. Također bismo trebali osigurati da svi građani budu podržani i osnaženi stjecanjem relevantnih vještina za posao i život, kako bi mogli s povjerenjem gledati u budućnost. “Možete računati na našu predanost da pokažemo da EU i države članice mogu djelovati zajedno sa svojim građanima i poboljšati svoj život, nikoga ne zapostavljajući.”, napomenula je Schweng.

Tijekom svog izlaganja snažno je istaknula potrebu da svi ljudi – bez obzira na njihov radni status ili dob – steknu prave vještine koje će im omogućiti da budu aktivni građani, pripremiti ih za promjene u svijetu rada i izbjeći neusklađenosti koje u konačnici sputavaju ekonomski rast i konkurentnost EU-a.

Odbor je usvojio rezoluciju uoči Samita. U dokumentu EGSO poziva sve dionike da pri stvaranju održive budućnosti daju jednaku težinu ekonomskim, socijalnim i okolišnim dimenzijama.

Predsjednica EGSO-a i predsjednici triju skupina EGSO-a – koji predstavljaju europske poslodavce, radnike i ostale organizacije civilnog društva različitih interesa – sudjelovali su na radnim sjednicama Samita, koje su se bavile temama povezanim s predloženim ciljevima Akcijskog plana: 1) rad i zapošljavanje , 2) vještine i inovacije, i 3) socijalna država i socijalna zaštita.

Predsjednik Grupe poslodavaca Stefano Mallia rekao je: Kako proces cijepljenja ulazi u veliku brzinu, Europa mora ponovno stati na noge. Najhitniji ekonomski i socijalni izazov u Europi je smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima. Sva naša energija mora se usmjeriti na stvaranje održivih radnih mjesta otpornih na budućnost i omogućavanje ljudima stjecanje vještina koje su im potrebne za napredak u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Nacionalni sustavi obrazovanja i osposobljavanja trebali bi se brzo modernizirati kako bi se predvidjele i pružale vještine i kompetencije relevantne za trenutne i buduće potrebe tržišta rada.

Predsjednik Radničke skupine Oliver Röpke rekao je: Godinama su sindikalni pokret i drugi akteri civilnog društva upozoravali na potrebu rješavanja nesigurnog rada. No, bez političke volje i novog socijalnog i ekonomskog modela koji jača uvjete za kvalitetno otvaranje novih radnih mjesta, najbolje politike tržišta rada nikada neće biti dovoljne. Iskoristimo novi zamah koji daje pandemija COVID-19 kao katalizator radikalnih promjena koje su nam potrebne da bismo zajamčili pravednija i otpornija društva, s održivim ekonomskim modelom i s dobrobiti ljudi u središtu.

Séamus Boland, predsjednik Grupe Raznolikost Europe rekao je: Postizanje ciljeva Akcijskog plana bit će moguće samo inicijativama odozdo prema gore koje identificiraju rješenja i rješavaju društvene izazove, uključujući sve ljude, posebno najranjivije i marginalizirane, čiji se glas često ne čuje. Konačno, Stup socijalnih prava mora na pravi način uzeti u obzir srednjoročni i dugoročni utjecaj krize COVID-19 na europske zdravstvene sustave. Jedno je sigurno: Socijalni stup došao je u najbolje moguće vrijeme za EU. Građani traže socijalniju Europu. Vrijeme je da čelnici EU-a zajednički djeluju u skladu s tim željama.

Rezoluciju ‘Doprinos EGSO-a Socijalnom samitu u Portu’ možete naći na ovoj poveznici.

#EGSO #EESC #EuropskiStupSocijalnihPrava

 

Pin It on Pinterest

Share This