EGSO i Konferencija o budućnosti Europe

29.04.2021 | Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor pozvan je da se pridruži ključnom tijelu Konferencije koja će odrediti smjer budućeg razvoja EU-a.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svojim je političkim smjernicama za rad tada nove Komisije u srpnju 2019. pozvala na uspostavu konferencije za budućnost Europe kako bi se građanima omogućilo iznošenje stavova o budućem razvoju EU-a.

 

 

 

 

a temelju toga, troje predsjednika triju glavnih institucija EU-a (Europskog parlamenta, Europske komisije i Vijeća EU-a) 10. ožujka 2021. potpisalo je Zajedničku deklaraciju o konferenciji o budućnosti Europe u kojoj su precizno utvrđeni njezin djelokrug (suradnja s građanima), sadržaj (ostvarenje dvostruke zelene i digitalne tranzicije i jačanje otpornosti, konkurentnosti i solidarnosti Europe) i vremenski okvir (zaključci bi trebali biti dovršeni do proljeća 2022.).

Glavni stup upravljanja Konferencijom je Izvršni odbor koji nadgleda njezin rad i izravno odgovara njezinoj Plenarnoj skupštini.

Kao dom civilnog društva i most koji povezuje europske institucije i organizirano civilno društvo, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je pozvan da se priključi Izvršnom odboru u ulozi promatrača. Predsjednica EGSO-a Christa Schweng sudjeluje na svim sastancima Izvršnog odbora.

EGSO se želi aktivno uključiti u cijeli proces i u tome se može osloniti na barem tri svoja aduta:

  • 329 članova i članica iz svih sfera (poslodavci, sindikati i civilno društvo općenito) i iz svih 27 država članica,
  • mrežu koja je uspostavljena s nacionalnim gospodarskim i socijalnim vijećima,
  • svoju Skupinu za vezu odnosno mrežu organizacija civilnog društva koje su, iako nisu izravno zastupljene u EGSO-u, s njime čvrsto povezane i tako šire njegov doseg.

Više nego ikad prije, EGSO je uvjeren da specifičnim i konkretnim doprinosom konferenciji o budućnosti Europe može promijeniti stvari i osigurati da se glas europskog civilnog društva jasno i glasno čuje. Pored događanja na europskoj razini i suradnje s drugim organizacijama, planiraju se i aktivnosti u zemljama članicama.

Rezolucija EGSO-a poziva na novi narativ, s civilnom društvom kao pokretačem

EGSO je usvojio na plenarnom zasjedanju u travnju 2021. rezoluciju o Konferenciji o budućnosti Europe u kojoj poziva na “novi narativ zasnovan na stvarnosti svakodnevnog života”. Za to je, prema rezoluciji, neophodno osigurati da organizirano civilno društvo bude uključeno i igra glavnu ulogu.

Rezolucija koju je EGSO usvojio s naslovom ‘Novi narativ za Europu’ sadrži niz preporuka kako bi se na najbolji način iskoristila prilika koju nudi predstojeća Konferencija o budućnosti Europe za oblikovanje prosperitetnije, održivije i pravednije budućnosti za EU.

Predsjednica EGSO-a Christa Schweng istaknula je važnost postizanja opipljivih rezultata: Konferencija mora postići konkretan i mjerljiv napredak, a ne se sastojati samo od neobvezujućih rasprava; to znači da bi ideje izražene na događanjima tijekom Konferencije trebale rezultirati konkretnim preporukama za djelovanje EU-a, rekla je.

Sveobuhvatna ideja je da Konferencija treba biti sredstvo za postizanje dugotrajnih promjena u EU-u, uključujući veće i značajnije sudjelovanje građana i organiziranog civilnog društva u europskoj javnoj sferi.

Snažna politička poruka

Predsjednici triju skupina zastupljenih u EGSO-u zajednički su pripremili ovu rezoluciju, pokazavši tako snažni konsenzus oko teksta tog dokumenta i danih preporuka.

Stefano Mallia, predsjednik Grupe poslodavaca, spomenuo je važnost snažne političke poruke koju je poslao EGSO: Predstavili smo našu vizija EU-a  sljedećih desetljeća – Unije koja se učinkovito usredotočuje na najnužnije potrebe i očekivanja europskih tvrtki, radnika i građana te čini opipljivu razliku tamo gdje je najpotrebnija. Mallia je također inzistirao na potrebi za snažnom i otpornom industrijskom osnovom, istinskim jedinstvenim digitalnim tržištem i obranom slobodnog tržišta. Upozorio je da ovdje u pitanju vjerodostojnost EU-a te je važno praćenje procesa i upravljanje očekivanjima.

Za predsjednika Radničke skupine Olivera Röpkea Konferencija može biti prilika za davanje novog zamaha našoj viziji Unije koja se temelji na jačanju veza između naroda Europe i ukorijenjena je u vrijednostima solidarnosti, socijalne pravde, međugeneracijske suradnje, ravnopravnost spolova, održivog prosperiteta i pravedne zelene i digitalne tranzicije. I zaključio je: Zbog toga bi svi akteri trebali sudjelovati u raspravama otvorenog uma, bez unaprijed određenih zaključaka o sljedećim koracima, sa svim opcijama na stolu, posebno uzimajući u obzir doprinos građana i civilnog društva i vodeći računa da njihove ideje rezultiraju u konkretnim preporukama za politiku EU-a.

U predstavljanju skupine Raznolikost Europe, njezin predsjednik Séamus Boland istaknuo je socijalnu dimenziju Konferencije: to je prilika za postizanje održivih promjena usmjerenih na ljude; sada je vrijeme za poticanje javne potpore vrijednostima solidarnosti, socijalne pravde, međugeneracijske suradnje, svih oblika jednakosti, pravedne zelene i digitalne tranzicije, kako bismo preispitali svoje modele rasta i upravljanja te izgradili ravnopravnije društvo utemeljeno na dobrobiti i razvoj koji se ne temelji samo na BDP-u, istovremeno poštujući mišljenja i prava građana, rekao je. Boland također inzistira na ulozi civilnog društva: Ono što želimo vidjeti kao rezultat Konferencije istinsko je priznanje europskih i nacionalnih vlasti da je civilno društvo sastavni dio definiranja rješenja i ima ključnu ulogu u izgradnji povjerenja u oblikovanju javnog mnijenja, djelujući kao nositelji pozitivnih promjena.

Direktorica ODRAZ-a sudjelovala u raspravi o rezoluciji EGSO-a

Lidija Pavić-Rogošić je naglasila da je važno da Odbor iznese svoje mišljenje o Konferenciji i potrebi za novim narativom. “To je također izraz naše posvećenosti doprinosu i aktivnom sudjelovanju u procesu, ne samo na europskoj razini, već i doprinosu pristupu odozdo prema gore.”, napomenula je.

Dobro je što se u rezoluciji spominje članak 11. Ugovora o EU, jer postoji potreba podsjetiti tijela EU-a, ali i građane i predstavničke udruge na ono što je navedeno u tom članku. Navodi se da će institucije na odgovarajući način pružiti građanima i predstavničkim udrugama priliku da objave i javno razmijene svoja mišljenja u svim područjima djelovanja Unije.

Važno je da EGSO pošalje poruku o potrebi snažnog, zajedničkog narativa za Europsku uniju koja će pridonijeti dobrobiti ljudi i potrebi da  bude čuvar zajedničkih temeljnih vrijednosti, kao što su sloboda, demokracija, ljudska prava i vladavina prava te pokretač održivog prosperiteta.

“Također je važno naglasiti da civilno društvo treba biti prepoznato kao čuvar općeg dobra i da treba biti aktivno uključeno u prepoznavanju rješenja za zajedničke europske izazove.” rekla je na kraju izlaganja.

Rezoluciju EGSO-a o konferenciji o budućnosti Europe ˝Nova slika Europe˝ (na hrvatskom jeziku) možete preuzeti na: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eesc-2021-02199-00-00-res-tra-hr.docx

#EGSO  #EESC

 

Pin It on Pinterest

Share This