Dostojanstven rad: Poslovanje se nikad ne smije odvijati nauštrb ljudskog dostojanstva i slobode

28.06.2022 | Novosti iz EGSO-a

Na savjetovanju „Dostojanstven rad u cijelom svijetu“ održanom 4. svibnja okupili su se članovi i članice EGSO-a te predstavnici i predstavnice europskih institucija, Međunarodne organizacije rada (ILO), akademske zajednice i organizacija civilnog društva. Zbog naglog porasta dječjeg i prisilnog rada te neprestanog iskorištavanja radnika diljem svijeta sve su važnije hitne mjere koje EU poduzima u vezi s dostojanstvenim radom.

Savjetovanje je održano kako bi se prikupili doprinosi za EGSO-ovo predstojeće mišljenje o toj temi, koje je usmjereno na Komunikaciju Komisije o dostojanstvenom radu u svijetu, usvojenu u veljači, kao i na njezin Prijedlog direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje.

 

 

 

 

Tim inicijativama Komisija nastoji pozicionirati Europsku uniju kao predvodnicu u području dostojanstvenog rada, i na domaćem terenu i globalno, te omogućiti milijunima ljudi da rade i žive u dostojanstvu.

„Sanjamo o budućnosti u kojoj je rad dostojanstven. No za stotine milijuna ljudi diljem svijeta dostojanstven rad još uvijek nije stvarnost, zbog čega će biti teško ostvariti ciljeve održivog razvoja“, poručuje María del Carmen Barrera Chamorro, izvjestiteljica za predmetno mišljenje EGSO-a.

Pandemija COVID-a 19 dodatno je otežala stanje u svijetu rada, a u mnoštvu zemalja zabilježeno je pogoršanje nesigurnih radnih uvjeta. Pandemija je nerazmjerno pogodila žene i ranjive skupine kao što su djeca i radnici u neformalnoj ekonomiji. Broj djece koja rade počeo je rasti i prije pandemije: između 2016. i 2020. povećao se za više od 8 milijuna, nakon ranijeg pada.

Diljem svijeta radi 160 milijuna djece, odnosno svako deseto dijete, a 25 milijuna ljudi žrtve su prisilnog rada. Zbog nepostojanja adekvatne socijalne zaštite, u bliskoj bi budućnosti dječjim radom moglo biti zahvaćeno dodatnih 46 milijuna djece.

Cilj EU-ovih nastojanja jest poticati održivo i odgovorno poslovanje na domaćim tržištima, u zemljama izvan EU-a, kao i duž svih globalnih lanaca vrijednosti. Pritom će ključni alati biti politike EU-a za društveno odgovorno poslovanje i transparentnost. Planira se i pravni instrument za zabranu proizvoda nastalih prisilnim radom. U sklopu svih politika promicat će se rodna ravnopravnost i nediskriminacija.

„Pozdravljamo inicijativu Komisije, ali potreban nam je ambiciozniji plan i integrirana politika koja počiva na univerzalnim ljudskim pravima. Dostojanstven rad u interesu je ljudi, ali i poduzeća, potrošača i planeta“, zaključila je izvjestiteljica Barrera Chamorro.

Izvor: eesc.europa.eu

#EGSO #EESC 

Pin It on Pinterest

Share This