Doprinos EGSO-a dobrovoljnom pregledu provedbe Agende 2030. na razini EU-a

02.02.2023 | Globalni ciljevi održivog razvoja, Novosti iz EGSO-a

Nakon predanosti i odluke Komisije da pripremi prvi dobrovoljni pregled provedbe Agende 2030. na razini EU-a, koji će biti predstavljen na Političkom forumu na visokoj razini 2023., EGSO je dobio zadatak dati mišljenja civilnog društva kroz analizu “SDG by SDG”, procjenjujući postignuća i izazove politika EU-a za postizanje svakog od ciljeva.

Uključivanje civilnog društva u pripremu tog pregleda je ključno jer će transformacija prema održivosti biti uspješna samo ako se temelji na širokoj potpori i aktivnom sudjelovanju svih dijelova društva. Ne izostaviti nikoga po strani također podrazumijeva ponovno osnaživanje što većeg broja ljudi da aktivno sudjeluju u procesu tranzicije.

 

 

 

 

 

Kako bi pripremio svoj doprinos, EGSO je sastavio ključne poruke iz velikog broja svojih mišljenja u različitim područjima politika, konzultirao se s bivšim članovima Višedioničke platforme o ciljevima održivog razvoja i prikupio mišljenja o unutarnjoj i vanjskoj provedbi ciljeva održivog razvoja u EU-u putem online konzultacija s organizacijama civilnog društva.

Sljedeće glavne poruke proizašle su iz konzultacija:

  • Potreba za sveobuhvatnom strategijom o ciljevima održivog razvoja;
  • Potreba za nadmašivanjem pristupa “Cilj po cilj održivog razvoja”;
  • Potreba za strukturiranim i smislenim angažmanom civilnog društva.

Predsjedništvo EGSO-a je u siječnju 2023. usvojio dokument „Doprinos EGSO-a dobrovoljnom pregledu provedbe Agende 2030. na razini EU-a”, koji se može preuzeti OVDJE.

EGSO je spreman dodatno doprinijeti dobrovoljnom pregledu EU-a  i ukupnim naporima da se ubrza provedba ciljeva održivog razvoja kao kompasa i vizije budućnosti koju želimo.

“Angažman civilnog društva ključan je za provedbu ciljeva održivog razvoja” smatra Peter Schmidt, predsjednik EGSO-ve Stručne sekcije za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša.  Osam godina nakon objave UN-ove agende za održivi razvoj do 2030., višestrukih i međusobno povezanih globalnih kriza s kojima se danas suočavamo stavljaju samu održivost postizanja ciljeva održivog razvoja u pitanje.

Ipak, u kontekstu višestrukih kriza, ciljevi održivog razvoja ostaju naš svjetionik i naš kompas kao jedina univerzalna vizija za mir, socioekonomski prosperitet i okolišnu održivost koju imamo. Neuspjeh u provedbi načela socijalne uključenosti, čiste energije, univerzalnog pristupa javnim uslugama te odgovorne potrošnje i proizvodnje dovest će do još većih kriza i geopolitičkih rivalstava. Neuspjeh u provedbi ciljeva održivog razvoja također će biti štetan za poslovanje i buduću konkurentnost: prema najnovijem izvješću Svjetskog ekonomskog foruma, okolišne i socijalne krize dominirat će globalnim rizicima u godinama koje dolaze.

Ova 2023. bit će ključna godina za provedbu ciljeva održivog razvoja. Pitanje je kako ćemo iskoristiti ovu priliku da osiguramo da ciljevi održivog razvoja ponovno zauzmu središnje mjesto u javnim politikama? Kako se glas EGSO-a može bolje čuti?

U siječnju je EGSO podnio svoj doprinos prvoj dobrovoljnoj reviziji Europske komisije u okviru UN-ovog političkog foruma na visokoj razini koji se održava u srpnju. Komisija je proaktivno zatražila potporu EGSO-a u prikupljanju gledišta dionika kako bi se ispravno procijenio i predstavio napredak postignut u provedbi Agende 2030., čime je prepoznata uloga EGSO-a kao posrednika stajališta civilnog društva o ciljevima održivog razvoja.

“Naglasit ću da se to nije dogodilo slučajno. Tijekom proteklih godina EGSO se uspio etablirati kao važan institucionalni akter i značajno utjecati na raspravu o provedbi ciljeva održivog razvoja. Od 2019. izradili smo nekoliko strateških mišljenja, na primjer: prema održivoj Europi do 2030.; održivom gospodarstvu koje trebamo, a da nitko ne bude zapostavljen; održivoj potrošnji; digitalizaciji i održivosti; obrazovanju o održivom razvoju i angažmanu mladih. Sudjelovali smo u političkim raspravama o ciljevima održivog razvoja na različitim razinama, uključujući radnu skupinu Vijeća za Agendu 2030. Uspostavili smo dugotrajna i plodonosna partnerstva s Mrežom rješenja UN-a za održivi razvoj (SDSN – UN Sustainable Development Solutions Network), Europskom mrežom održivog razvoja (ESDN –  Europe Sustainable Development Network), Europskom mrežom savjetodavnih odbora za okoliš i održivi razvoj (EEAC mreža), SDG Watch Europe i mnoštvom drugih organizacije civilnog društva. S doprinosom EGSO-a Dobrovoljnom pregledu EU-a o ciljevima održivog razvoja naglašavamo da je strukturirano i smisleno uključivanje civilnog društva, organizacija mladih, poduzeća i sindikata ključni element za poticanje napretka u provedbi ciljeva održivog razvoja.” naglašava Peter Schmidt.

Koherentnost politike i nadilaženje pristupa “cilj po cilj” također je ključno. U godinama koje dolaze do 2030., EGSO je spreman nastaviti biti aktivno uključen u aktivnosti za bržu provedbu Agende i jačanju svoje uloge kao mjesta okupljanja civilnog društva za suradnju s kreatorima politika. Transformacija prema održivosti bit će uspješna samo ako se temelji na širokoj potpori, pravednoj tranziciji i aktivnom sudjelovanju svih dijelova društva.

#EESC #EGSO #SDGs #Agenda2030

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This