Dijalog civilnog društva u EU-u ne smije biti izložen represiji

20.06.2022 | Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor pozvao je institucije EU-a da usvoje politiku nulte tolerancije prema stavovima i praksama država članica koje ometaju rad civilnog društva i smanjuju prostor za njegovo djelovanje u Europi.

Kako bi se suzbio taj trend, EGSO poziva EU da poduzme niz mjera, kao što je, primjerice, uskraćivanje sredstava EU-a zemljama koje ne poštuju vrijednosti Unije. Cilj je zajamčiti potpuno sudjelovanje civilnog društva u svim fazama oblikovanja politike i očuvati participativnu demokraciju u Europi.

 

 

 

 

 

 

 

U mišljenju „Uloga organizacija civilnog društva kao čuvara općeg dobra u oporavku nakon pandemije i obnovi društava i gospodarstava EU-a“ EGSO je naveo da se europsko civilno društvo još uvijek suočava s brojnim velikim preprekama i da je u nekim dijelovima EU-a njegov prostor drastično smanjen, i to unatoč njegovoj ključnoj ulozi u ublažavanju posljedica pandemije i pomoći ukrajinskim izbjeglicama, koja je služila kao primjer od prvog dana ruske agresije.

„Civilno društvo bilo je pokretačka snaga koja je pomogla našem društvu u nošenju s pandemijom bolesti COVID-19. K tome, aktualna ukrajinska kriza jasno je pokazala njegovu vrijednost i značaj za naše demokracije“, izjavio je izvjestitelj za mišljenje, Ioannis Vardakastanis.

Sad kad će civilno društvo imati presudnu ulogu u oporavku od razornih posljedica pandemije, pri čemu će biti potrebno sudjelovanje svih dijelova društva, EU se mora pobrinuti da postoji dijalog između civilnog društva i tvoraca politika jer je nedostatak tog dijaloga jedna od glavnih prepreka djelovanju europskog civilnog društva na svim razinama.

Druga je prepreka izostanak smislenog uključivanja civilnog društva u postupke donošenja odluka u vezi s važnim politikama i zakonodavstvom.

EGSO smatra da institucije EU-a moraju usvojiti politiku „nulte tolerancije“ prema takvim stavovima i da moraju reagirati „odlučno i beskompromisno“ jer je uključivanje civilnog društva u postupak oblikovanja politika neodvojivo od vrijednosti i Ugovora EU-a. Trebalo bi na europskoj i nacionalnoj razini donijeti pravne propise kako bi se obustavile takve prakse.

Organizacije civilnog društva trebale bi primati financijsku i tehničku potporu EU-a, lokalnih i nacionalnih vlasti kako bi razvijale svoje djelovanje, a da se pritom ne dovodi u pitanje njihova neovisnost. 

Izvor: eesc.europa.eu

#EGSO #EESC 

Pin It on Pinterest

Share This