Digitalizacija i inovacije za gradove svih veličina

25.08.2022 | Novosti iz EGSO-a

Nova leipziška povelja (New Leipzig Charter-NLC), koju su odobrili ministri EU-a nadležni za urbana pitanja u studenom 2020., ističe tri dimenzije gradova važnih za integrirani urbani razvoj u Europi: pravedan, zeleni i produktivan grad, praćen međusektorskom dimenzijom digitalizacije.

Za daljnje promicanje provedbe NLC-a, češko predsjedništvo Vijeća EU-a odlučilo je usredotočiti se na međusektorsku digitalnu dimenziju, budući da je ona već ključni prioritet čeških strategija urbanog razvoja.

 

 

 

 

 

 

Događaj ‘ Digitalizacija i inovacije za gradove svih veličina’, koji su organizirali 14. srpnja 2022. pružio je platformu za raspravu i razmišljanje o tome kako se lokalne samouprave snalaze u velikom broju mogućnosti koje nude sheme financiranja EU-a za implementaciju pametnih rješenja, posebno s naglaskom na njihovu ulogu u lokalizaciji digitalne tranzicije.

Na poziv organizatora, na ovom događanju na daljinu je sudjelovala i direktorica ODRAZ-a, Lidija Pavić-Rogošić, koja je predsjednica radne skupine EGSO-a za mišljenje o Ljubljanskom sporazumu i višegodišnjem radnom programu za početak nove faze Urbane agende za EU. Ljubljanski sporazum su 26. studenoga 2021. usvojili ministri EU-a nadležni za urbana pitanja.

Više o digitalizaciji i inovacijama za gradove svih veličina: https://eukn.eu/our-work/policy-labs/digitalisation-innovation-for-cities-of-all-sizes/

Pin It on Pinterest

Share This