65. godišnjica EGSO-a

22.05.2023 | Novosti iz EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) održao je prvi plenarni sastanak u Bruxellesu 1958. Od tada je EGSO dom i glas organiziranog civilnog društva u EU-u, predstavljajući milijune Europljana, članova organizacija civilnog društva i utječući na oblikovanje politika EU-a.

Živo civilno društvo ključni je element svake zdrave demokracije. Odbor ima i ulogu ‘watch doga’ demokracije – prati stanje #EUCivilnogDrustva i zagovara interese Europljana.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) postoji od samih početaka onoga što se danas naziva Europskom unijom – osnovan je 1957. potpisivanjem Rimskog ugovora. To je forum koji pridonosi jačanju demokratskog legitimiteta i učinkovitosti EU, tako što omogućuje organizacijama civilnog društva iz zemalja članica izražavanje stajališta na europskoj razini.

Odbor je zamišljen kao tijelo koje davanjem savjeta Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Europskoj komisiji pruža pomoć u nastojanju da europska politika i zakonodavstvo bolje odražavaju potrebe i želje građana . Zadatak mu je i promicati razvoj EU uz što veće uključivanje raznih dionika kako bi Uniju što više približio građanima. EGSO osigurava institucionalni forum organiziranog civilnog društva za zastupanje, informiranje, izražavanje i dijalog.

Više o radu EGSO-a na europa.eu/!HQ77NB

Pratite seriju koja prikazuje kako je EGSO pomogao poboljšati svakodnevni život, između ostalog i putem preporuka za bolje javne politike!

Izjavu predsjednika Olivera Röpkea povodom 65. obljetnice prvog plenarnog sastanka EGSO-a možete pročitati OVDJE

#EESC #EGSO 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This