571. plenarna sjednica EGSO-a

25.10.2022 | Novosti iz EGSO-a

U Bruxellesu je 13. i 14. srpnja 2022. održana 571. plenarna sjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

Rasprave:

  • Prioriteti češkog predsjedanja Vijećem – Jan Lipavský, ministar vanjskih poslova Češke
  • Prioriteti Europskog odbora regija – Vasco Alves Cordeiro, predsjednik Europskog odbora regija
  • Osiguravanje rodne ravnopravnosti i borba protiv rodno uvjetovanog nasilja, povezano s usvajanjem mišljenja „Borba protiv nasilja nad ženama“ i mišljenja „Rodna ravnopravnost“ – Cristina Fabre, voditeljica tima za pitanje rodno uvjetovanog nasilja, Europski institut za ravnopravnost spolova
  • Rezolucija o doprinosu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora programu rada Europske komisije za 2023.

 

 

 

 

 

Izdvajamo sljedeća usvojena mišljenja:

Sigurnost opskrbe i osiguravanje priuštivih cijena energijePREUZMI 

Europi je potreban učinkovit plan kojim bi se predvidjeli različiti scenariji nedostatne opskrbe energijom, načini na koje bi se te situacije trebale riješiti zajedničkim djelovanjem država članica EU-a te načini na koje bi se energetska infrastruktura mogla upotrebljavati i dodatno razvijati na najučinkovitiji mogući način. EGSO potiče zajedničko djelovanje država članica kako bi se odgovorilo na potrebu za odgovarajućom infrastrukturom i njezinom učinkovitom uporabom.

Borba protiv nasilja nad ženamaPREUZMI 

S obzirom na doseg i opseg višestrukih oblika nasilja s kojima se suočavaju žene, politike za njihovo suzbijanje ne smiju biti neutralne nego moraju proizlaziti iz jasne i nedvosmislene rodne perspektive, osmišljene na način koji olakšava razumijevanje potrebe za njima i njihovu djelotvornost.

Rodna ravnopravnostPREUZMI 

EGSO ističe da uspjeh u održivom jačanju rodne ravnopravnosti počiva na njegovanju cjeloživotne kulture rodne ravnopravnosti koja prožima cijeli životni ciklus i podrazumijeva mjere prilagođene posebnim značajkama i potrebama svake faze života. Budući da se radi o kulturi, to se ne može ostvariti samo pojedinačnim politikama i mjerama već iziskuje priznanje, prihvaćanje odgovornosti i trajnu predanost svih dionika društva.

Politika za mlade na zapadnom Balkanu kao dio inovacijskog programa za zapadni BalkanPREUZMI

Prepoznajući napredak u razvoju čvrstih okvira politike za mlade, EGSO poziva vlade partnerskih zemalja zapadnog Balkana da nastave ulagati u politike za mlade koje se temelje na dokazima i kojima se nastoje prevladati razvojni izazovi mladih. EGSO smatra da je za uspješan održivi razvoj u lokalnim zajednicama ključno da se institucionalni, programski i politički razvoj temelje na stajalištima mladih o osobnom razvoju.

U raspravi je sudjelovala Lidija Pavić-Rogošić, članica EGSO-a. Istaknula je da donositelji odluka trebaju prepoznati važnost mladih za budućnost regije, a time i važnost poduzimanja konkretnih mjera kako bi se regija pretvorila u mjesto s perspektivama i prilikama za mlade, čime bi im se omogućilo da ostanu i da napreduju. Razina i relevantnost obrazovanja ključni su za izglede za zapošljavanje, razvoj karijere i njihovu socijalnu uključenost. Treba osposobiti mlade ljude za relevantne vještine, npr. iz područja STEM-a i digitalnih vještina, uključujući i žene i djevojke. Pored reforme obrazovnog sustava, trebalo bi poticati i promicati poduzetničke kapacitete mladih. Odljev ljudi i dalje je središnji problem s obzirom na to da utječe na gospodarsko i socijalno stanje i povoljno okruženje u kojem bi mladi mogli pokrenuti vlastiti posao.

Rezolucija „Doprinos Europskog gospodarskog i socijalnog odbora programu rada Europske komisije za 2023. godinu“PREUZMI

Pandemija i rat u Ukrajini pokazali su da je za EU ključno da bude spreman na neočekivane događaje. Time se naglašava uloga aktivnosti predviđanja u prepoznavanju slabih signala i osmišljavanju različitih scenarija, čime se stvara temelj za oblikovatelje politika EU-a, socijalne partnere i druge aktere civilnog društva da poboljšaju otpornost, suoče se s rizicima i iskoriste prilike. EGSO poziva na to da se u aktivnostima strateškog predviđanja u znatno većoj mjeri uzmu u obzir geopolitička kretanja, ne samo u Europi nego i izvan nje.

Inicijativa za održive proizvode, uključujući Direktivu o ekološkom dizajnuPREUZMI

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozdravlja prijedloge u okviru akcijskog plana za kružno gospodarstvo i u ovom mišljenju posebno podržava napore da se proizvode učini održivijima. Osim toga, smatra da je potreban i usklađen pravni pristup. Istodobno napominje da je Prijedlog nove uredbe o ekološkom dizajnu još uvelike nejasan zbog velikog broja delegiranih akata. Nadalje, EGSO predlaže bržu i ambiciozniju provedbu kako bi se smanjila potrošnja resursa i omogućila zaštita klime.

Osnaživanje potrošača za prelazak na zeleno gospodarstvoPREUZMI

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) podržava prijedloge Europske komisije kojima se želi pojačati kapacitete potrošača da djeluju u smjeru zelene tranzicije. Poziva Komisiju da zadrži visoku razinu ambicije jer je riječ o projektu s pozitivnim gospodarskim, socijalnim i ekološkim učinkom.

Sažetak usvojenih mišljenja s 571. plenarne sjednice objavljen na hrvatskom jeziku možete preuzeti OVDJE.

Usvojenim mišljenjima možete pristupiti na internetu putem tražilice EGSO-a: 

https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion

Plenarno zasjedanje EGSO-a možete pratiti i putem društvenih medija: želite li sudjelovati u raspravama na internetu pratite @EU_EESC ili oznake #EESC, #EGSO i #Plenary.

Sudjelovati možete i na stranici na Facebooku (https://www.facebook.com/EuropeanEconomicAndSocialCommittee/), na kojoj se najavljuju plenarna zasjedanja. Podsjećamo vas da plenarna zasjedanja možete pratiti i uživo na internetu.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This