569. plenarna sjednica EGSO-a

15.06.2022 | Novosti iz EGSO-a

U Bruxellesu je 18. i 19. svibnja 2022. održana 569. plenarna sjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

Charles Michel, predsjednik Europskog vijeća, sudjelovao je u raspravi ˝Europski odgovori za jačanje naših gospodarstava i društava u trenutačnom geopolitičkom kontekstu˝. U raspravi ˝Oporavak i otpornost˝, povezano s usvajanjem rezolucije ˝Uključivanje organiziranog civilnog društva u nacionalne planove za oporavak i otpornost: kako ga možemo poboljšati?˝, sudjelovao je Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Europske komisije zadužen za gospodarstvo u interesu građana.

 

 

 

 

 

Izdvajamo sljedeća usvojena mišljenja:

Novi okvir EU-a za gradsku mobilnost (predsjednica studijske grupe: Lidija Pavić-Rogošić) – PREUZMI

Odbor ističe da pravo na mobilnost treba priznati kao temeljno ljudsko pravo ugrađeno i u europski stup socijalnih prava. Stoga poziva EU da poduzme ambiciozne mjere i gradski prijevoz učini uključivijim. Mobilnost bi se trebala smatrati čimbenikom koji pomaže u promicanju jednakosti, a osobito jednakih mogućnosti. EGSO poziva predstavnike javnih tijela na raznim razinama, uz sudjelovanje predstavnika civilnog društva i građana, da zajedno rade na poboljšanju mobilnosti, ne samo u gradovima već i u gradskim funkcionalnim područjima općenito (uključujući prigradska i ruralna područja). U dokumentu se prije svega poziva na izradu planova održive gradske mobilnosti (eng. sustainable urban mobility plans – SUMP) i planova održive gradske logistike (eng. sustainable urban logistics plans – SULP) te na prostorno planiranje izvan granica gradova. To bi se trebalo odraziti u radu na reviziji mreže TEN-T kad je riječ o gradskim čvorištima. EGSO smatra da bi ta čvorišta trebala biti osmišljena po principu jedinstvene kontaktne točke.

Uloga organizacija civilnog društva kao čuvara općeg dobra u oporavku nakon pandemije i obnovi društava i gospodarstava EU-a

EGSO smatra da je dijalog s civilnim društvom i socijalnim partnerima djelotvoran način na koji oblikovatelji politika mogu razumjeti različite potrebe osoba koje pripadaju različitim društvenim skupinama; vjeruje da je uključivanje civilnog društva u postupak izrade politika neodvojivo od vrijednosti EU-a. Isto tako, EGSO skreće pozornost na dvije glavne prepreke s kojima se civilno društvo suočava na svim razinama: otpor oblikovatelja politika kad je riječ o uključivanju u dijalog i nedostatak smislenog sudjelovanja u svim fazama postupka donošenja odluka; smatra da socijalni dijalog i dijalog s civilnim društvom u EU-u ne smiju biti izloženi represiji i da ne smije biti tolerancije prema državama članicama u kojima se građanski prostor smanjuje. Kad je riječ o zagovaranju koje provode organizacije civilnog društva na razini EU-a, ističe da i dalje postoje brojne prepreke jer EU još nije utvrdio participativni status za europske udruge i nevladine organizacije; unatoč smjernicama Europske komisije, nacionalne organizacije civilnog društva u praksi su imale velike poteškoće pri utjecanju na ishode nacionalnih planova za oporavak i otpornost.

Paket mjera za učenje i zapošljivost

EGSO smatra da brzo izumljivanje i širenje novih tehnologija moraju pratiti djelotvorno usavršavanje i prekvalifikacija; ponovno poziva Europsku komisiju i države članice da ojačaju politike obrazovanja odraslih kako bi se dosegnuo i premašio cilj da 60 % odraslih osoba svake godine sudjeluju u obrazovanju. EGSO traži da se prijedlozima osigura da sve odrasle osobe, a naročito one u najvulnerabilnijem položaju, imaju pravo pristupa, među ostalim, djelotvornom, kvalitetnom i uključivom osposobljavanju zaposlenika. Također smatra da na mikrokvalifikacije ne treba gledati kao na dio individualnog računa za učenje već kao na jedan od dodatnih instrumenata za kontinuirano učenje; ističe važnost standarda kvalitete na tržištu osposobljavanja, posebno u pogledu mikrokvalifikacija.

Akcijski plan za socijalnu ekonomiju

Kako bi akcijski plan bio djelotvorniji, EGSO predlaže da ga se ojača pomoću ciljanih prijedloga u četiri područja interesa: i) suradnja između javnih uprava i subjekata socijalne ekonomije; ii) pitanje državnih potpora; iii) ulaganja i financijski instrumenti; iv) oporezivanje – čvršćim povezivanjem s europskom strategijom za 2030., posebno s obzirom na ulogu koju socijalna ekonomija može imati u podupiranju zelene, digitalne i socijalne tranzicije.

REPowerEU: zajedničko europsko djelovanje za povoljniju, sigurniju i održiviju energiju

EGSO u potpunosti podržava nastojanja da se što prije prekine ovisnost o ruskoj energiji. Isto tako, priznaje da će biti nužne intervencije država članica, bilo fiskalne bilo regulatorne, kako bi se osigurale pristupačne cijene za krajnje potrošače i spriječilo energetsko siromaštvo, ali mora se paziti na to da ne odvraćamo energetska poduzeća od ulaganja u niskougljična rješenja. Također, naglašava se da radi osiguravanja opskrbe europskih kućanstava i poduzeća energijom, mora se koristiti raznovrsni izvori energije. Važno je iskoristiti širok spektar niskougljičnih izvora energije koji se s ekonomskog i ekološkog stajališta uklapaju u energetski sustav. Moramo ukloniti nepotrebne administrativne prepreke kako bismo ubrzali uvođenje obnovljivih izvora energije.

Održivi ciklusi ugljika

EGSO smatra da je za rješavanje pitanja europske ugljične neutralnosti potrebno smanjiti emisije stakleničkih plinova, povećati ponore ugljika i pronaći zamjenu za fosilni ugljik u našem; podržava Komunikaciju Komisije u kojoj se predlažu prirodna rješenja (tzv. sekvestracija ugljika) i industrijska tehnološka rješenja; smatra da sektor zemljišta može imati aktivnu ulogu u borbi protiv globalnog zagrijavanja, a pritom i doprinositi sveobuhvatnijoj tranziciji prema održivom prehrambenom sustavu; ističe da se pitanje održivih ciklusa ugljika mora razmatrati na sveobuhvatan način: povećanje ponora ugljika i zamjena fosilnog ugljika u najvećoj mogućoj mjeri sigurno će dovesti do povećanja proizvedene biomase, što će utjecati na sektor zemljišta.

Sažetak usvojenih mišljenja s 569. plenarne sjednice objavljen na hrvatskom jeziku možete preuzeti OVDJE.

Usvojenim mišljenjima možete pristupiti na internetu putem tražilice EGSO-a: 

https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion

#EGSO #EESC #EESCPlenary

 

 

#EGSO #EESC #EESCPlenary

Pin It on Pinterest

Share This