568. plenarna sjednica EGSO-a

12.04.2022 | Novosti iz EGSO-a

U Bruxellesu je 23. i 24. ožujka 2022. održana 568. plenarna sjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

U raspravi o rezoluciji „Rat u Ukrajini i njegov gospodarski, socijalni i okolišni učinak” sudjelovali su Ylva Johansson, povjerenica za unutarnje poslove, Anatolij Kinah, predsjednik Nacionalnog tripartitnog socijalnog i gospodarskog vijeća, Ukrajina, Aleksandar Šubin, predsjednik Ukrajinske platforme civilnog društva, Genadij Čižikov, predsjednik Ukrajinske gospodarske i industrijske komore, Jevgenija  Pavlova, Nacionalna skupština osoba s invaliditetom Ukrajine i Mihail Hodorkovski, osnivač Zaklade Otvorena Rusija.

 

 

 

 

 

Također je održana rasprava o inicijativi „novi europski Bauhaus“ u kojoj je sudjelovala Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade. Nakon toga je predstavljena europska građanska inicijativa „Spasimo pčele i poljoprivrednike! U smjeru poljoprivrede koja je pogodna za pčele i za zdrav okoliš”, u kojoj je sudjelovao Helmut Burtscher-Schaden, predstavnik europske građanske inicijative GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria.

Izdvajamo sljedeća usvojena mišljenja:

Poboljšanje zaštite okoliša putem kaznenog pravaPREUZMI

EGSO pozdravlja Prijedlog Komisije za reviziju Direktive o zaštiti okoliša putem kaznenog prava i zamjeni Direktive 2008/99/EZ jer se u njemu razmatraju glavni nedostaci postojeće Direktive te se nastoji riješiti pitanje porasta kaznenih djela protiv okoliša u Europi. EGSO ističe da je u Prijedlogu zadržano njezino prethodno područje primjene putem popisa kaznenih djela te nedostaje definicija autonomnog općeg kaznenog djela nanošenja štete okolišu ili njegova ugrožavanja. EGSO smatra da bi popis kaznenih djela trebalo proširiti na što više vrsta kaznenih djela kako bi se izbjegla potreba za ponovnom revizijom Direktive nedugo nakon njezina stupanja na snagu i kako bi se spriječilo da neka kriminalna aktivnost prođe nekažnjeno.

Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a (Izvjestiteljica: Lidija Pavić-Rogošić) – PREUZMI

EGSO općenito pozdravlja dugoročnu viziju Europske komisije za ruralna područja. Pozdravljaju se i prijedlozi za akcijski plan, uključujući pakt za ruralna područja za uključivanje aktera na razini EU-a te na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kako bi se poduprla vizija, kao i prijedlozi za uspostavu ruralnog opservatorija i mehanizma za procjenu učinka na ruralna područja. Međutim, nije jasno kako će se struktura i sadržaj Komisijine nove zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i strateških planova za ZPP za svaku državu članicu odraziti na dugoročnu viziju te kako bi Komisija trebala zajamčiti dosljednost i dodanu vrijednost u međudjelovanju ZPP-a i drugih politika.

EGSO podržava prioritete akcijskog plana koji podrazumijevaju „jačanje, povezanost, otpornost i prosperitet”. EGSO smatra da prosperitet, koji se definira kao socijalno i okolišno održiv način življenja, mora biti cilj svih građana gdje god živjeli. Ako se akcijski plan provede, postojat će utemeljen razlog za optimističnu, pouzdanu budućnost za ruralnu Europu.

Uvjeti potrebni za društvenu prihvaćenost energetske i niskougljične tranzicije (Razmatračko mišljenje na zahtjev francuskog predsjedništva Vijeća EU-a) – PREUZMI (eng)

EGSO poziva EU da učini mnogo više na promicanju pravedne distribucije putem financijskih poticaja, jer je to čimbenik s najvećim utjecajem na lokalno prihvaćanje energetske tranzicije. Informacije o tim poticajima trebaju biti dostupne, a njihovi postupci trebaju biti jednostavni.

Strateško predviđanjePREUZMI

EGSO toplo pozdravlja novi pristup Europske komisije da se strateško predviđanje počne provoditi kao godišnji, ciklički i kontinuirani proces. U ovom postupku predviđanja kao prva tema odabrana je otpornost EU-a, koja je zbog krize prouzročene pandemijom COVID-a 19 postala novi orijentir politika EU-a. Otpornost nije samo sposobnost prevladavanja izazova već i sposobnost provođenja tranzicija na održiv, pravedan i demokratski način.

Smatramo da su četiri dimenzije u okviru teme otpornosti – socijalna i ekonomska, geopolitička, zelena i digitalna – dobro odabrane i razrađene. To su središnje megateme našeg doba koje će i dalje biti iznimno važne za oblikovanje europske politike. EGSO odlučno podupire odabir te teme jer je doista izuzetno bitna u našem zajedničkom radu na stvaranju odgovarajućih okvirnih uvjeta za izlazak iz krize izazvane pandemijom i za suočavanje s globalnim izazovima kao što su klimatske promjene.

Nova strategija EU-a za tloPREUZMI

Odbor pozdravlja Komunikaciju Europske komisije o strategiji za tlo do 2030. te želi da ga se redovito obavješćuje i želi aktivno doprinositi pripremi zakonodavstva o tlu za 2023.

Tlo je strateški i ugrožen gospodarski i okolišni resurs i zaslužuje definiran okvir za ciljeve, programe i propise. Odbor potiče Komisiju da promiče europski pravni okvir koji je učinkovit u sprječavanju degradacije tla, kojim se podupiru programi obnove te se revidira plan djelovanja u cilju dobrog statusa zdravlja tla. Odbor poziva i na nužnu dodjelu sredstava iz europskog proračuna za provedbu strategije za tlo.

Odbor preporučuje provedbu što opsežnije rasprave, uz sudjelovanje gospodarskih i socijalnih aktera te organizacija civilnog društva, o sadržaju te zakonodavne inicijative. Iz tog razloga Odbor poziva Komisiju da što prije predloži zakonodavni akt o zdravom tlu kako bi se ostavilo dovoljno vremena za raspravu prije glasovanja o tekstu u okviru aktualnog zakonodavnog mandata.

Usvojenim mišljenjima možete pristupiti na internetu putem tražilice EGSO-a: 

https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion

#EGSO #EESC #EESCPlenary

 

 

#EGSO #EESC #EESCPlenary

Pin It on Pinterest

Share This