564. plenarna sjednica EGSO-a

16.12.2021 | Novosti iz EGSO-a

U Bruxellesu je 20. i 21. listopada 2021. održana 564. plenarna sjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

U gospodarskom oporavku EU-a potrebna je jasnija uloga civilnog društva

Provedba nacionalnih planova za oporavak i otpornost u većini država članica EU-a iziskuje jasnije sustave upravljanja. Raspodjela odgovornosti između središnje, regionalne i lokalne razine i dalje je nejasna.

 

 

 

 

 

 

EGSO zbog toga izražava zabrinutost te u mišljenju „Godišnja strategija održivog rasta 2021.” usvojenom na plenarnom zasjedanju u listopadu, koje je sastavio Gonçalo Lobo Xavier, naglašava da mehanizmi za uključivanje organizacija civilnog društva i socijalnih partnera u faze provedbe, praćenja i prilagodbe nacionalnih planova za oporavak i otpornost moraju biti jasniji.

EGSO je već ukazao na to pitanje u svojoj rezoluciji iz veljače, ali situacija je i dalje ista unatoč naporima koje ulaže Europska komisija. EGSO stoga odlučno poziva na detaljnije ispitivanje tih ključnih aspekata oporavka Europske unije.

„Skrećemo pozornost na potrebu za mjerenjem napretka u provedbi nacionalnih planova za oporavak i otpornost. Potrebni su nam dobri pokazatelji praćenja jer su oni ključni za određivanje smjera budućeg razvoja i oporavka EU-a. Države članice moraju primjereno odgovoriti na to pitanje. Naime, moramo biti hrabri i građanima objasniti goleme teškoće koje su pred nama”, rekao je izvjestitelj Lobo Xavier na raspravi.

U mišljenju „Ekonomska politika europodručja 2021.”, koje je sastavila Kristi Sõber, EGSO također ukazuje na to da pandemija nije gotova i da će se gospodarske posljedice osjećati godinama. Stoga je potrebna posebna i nova kombinacija gospodarskih politika za kriznu situaciju. Gospodarstva EU-a i europodručja ponovno brzo rastu. Međutim, EU istodobno prolazi kroz najproblematičnije razdoblje u gospodarskoj povijesti europskih integracija. U ovom kritičnom razdoblju samo državna potrošnja može pomoći u ublažavanju situacije.

EGSO cijeni brzu reakciju na razini EU-a i država članica za suzbijanje pandemije te pozdravlja činjenicu da su zajednički napori postali bitan element u okviru strategije za oporavak. Izvjestiteljica Sõber je na plenarnom zasjedanju kazala: „U prvoj polovini 2020. investicijske inicijative kao odgovor na koronavirus naročito su doprinijele ublažavanju vrlo teških gospodarskih okolnosti, uglavnom stabiliziranjem tržišta, radnih mjesta i osobnih dohodaka. Nakon tog prvog koraka slijedio je instrument Next Generation EU, velik i vrlo inovativan fiskalni doprinos. Obje inicijative brz su i fleksibilan odgovor na pandemiju.”

Mišljenje na engleskom je dostupno OVDJE

Ususret sveobuhvatnoj strategiji za održiv urbani i ruralni razvoj (samoinicijativno mišljenje)

EGSO je uvjeren da će budućnost Europe ovisiti o našem postupanju prema ruralnim područjima i da je potrebno intenzivirati suradnju s urbanim područjima kako bi se osiguralo da u pravednoj tranziciji prema klimatski neutralnoj, održivoj i prosperitetnoj Europskoj uniji ne bude zapostavljeno nijedno područje ili građanin. To bi bilo u skladu s ciljevima europskog zelenog i socijalnog plana, paketa za oporavak NextGenerationEU, Teritorijalnog programa do 2030., kao i sa 17 ciljeva održivog razvoja.

EGSO smatra da bi EU trebao smanjiti razlike među regijama promicanjem politika kojima se osigurava pravedna i održiva tranzicija u svim sferama i jamči dobra kvaliteta života u ruralnim područjima.

EGSO u kontekstu ruralnog i urbanog razvoja iznosi sljedeće preporuke:
1. vlade moraju biti transparentne i pravedne u pružanju usluga građanima u svim područjima;
2. organizacije civilnog društva, uključujući inicijativu LEADER i lokalne akcijske grupe, trebale bi razviti lokalna ruralna i urbana partnerstva radi stvaranja gospodarskih, socijalnih i okolišnih prilika te poticati bolje razumijevanje međuovisnosti;
3. model upravljanja vijećâ za prehrambenu politiku mogao bi poslužiti kao nadahnuće za djelotvornu suradnju među svim dionicima na lokalnoj razini. Mogućnosti rada na daljinu, potreba za stambenim objektima u ruralnim područjima i pristup korištenju zemljišta narušeni su novim okolišnim izazovima i pandemijom;
4. treba poticati i podupirati razmjenu dobrih praksi i rizika među regijama;
5. pristup visokokvalitetnom obrazovanju u ruralnim područjima može biti jedan od čimbenika koji doprinosi lokalnom gospodarskom razvoju i može pomoći ruralnim zajednicama da se prilagode okruženju koje se brzo mijenja.

Mišljenje možete preuzeti OVDJE

U izradi samoinicijativnog mišljenja ˝Ususret sveobuhvatnoj strategiji za održiv urbani i ruralni razvoj˝ sudjelovala je Lidija Pavić-Rogošić kao predsjednica studijske grupe.

Od ostalih mišljenja s 564. plenarne sjednice izdvajamo:

  • Akcijski plan EU-a za postizanje nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla – OVDJE 
  • Trgovina i održivi razvoj nove generacije – preispitivanje akcijskog plana u 15 točaka – OVDJE 
  • Globalni pristup istraživanju i inovacijama – OVDJE 

Navedenim mišljenjima možete pristupiti na internetu putem tražilice EGSO-a: https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion

#EGSO #EESC #EESCPlenary

Pin It on Pinterest

Share This